Hİzmetler

Limited Şirketi’nin ortağının mali denetim yaptırma hakkı varmıdır? Şirket’in ortağı mali denetimi hangi şartlarda yaptırabilir?

Şirket’in sürdürdüğü faaliyetin mali denetimi herhangi ortağının talebi ile onun belirlediği profesyonel denetçi tarafından gerçekleştirilebilir. Limited Şirket’lerin faaliyeti hakkında 14 nolu 08.02.1998 tarihli Federal kanunu uyarınca denetçinin şirket veya şirketin ortağı, yönetim kurulu üyeleri, ayrıca şirketin idari makamları ile herhangi çıkar veya mülkiyet bağlantısının olmaması gerekmektedir.

Mali denetimin gerçekleştirilmesi durumunda, denetçi sunduğu hizmetlerin hesabını denetimin gerçekleştirilmesi talebinde bulunan ortağın adına sunmaktadır. Denetimin gerçekleştirilmesi ile ilgili ortağın tüm masrafları Şirket’in yönetim kurulu toplantısının kararı doğrultusunda şirket tarafından kendisine karşılanacaktır.

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)