Hİzmetler

% 100’ü ingiliz sermayeli bir Limited Şirket kurmak istiyoruz.. Sözkonusu durumda yabancı uyruklu kuruluşun sunması gereken evraklar nedir, sicil belgesi mi yoksa yabancı kuruluşun sertifikası mı?

Limited Şirketi’nin kurucusu yabancı şirket ise, şirket tescilini gerçekleştiren makama yabancı şirketin kurulmuş olduğu ülkedeki  kuruluş sicil belgesinin veya ortağın tüzel kuruluş olduğunu ispatlayan diğer benzer belgeyi sunması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen bilgilere dayanarak, ingiliz şirketinin Rusya’da Limited Şirket kurması için ticaret odası tarafından verilen sicil belgesini sunması öngörülmektedir. Sicil kaydının bulunmadığından dolayı sicil belgesi alınma işlemlerinin uzaması durumunda kuruluş sertifikasının sunulması yeterlidır.

 

©RosCo Şirketi’nin hukuk uzmanı Zavyalova N.M.

 

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)