Ortağın Şirket’in borçları ile ilgili herhangi sorumluluğu var mıdır?

Rusya Federasyonu’ndaki mevzuat ile ortakların Şirket’in borçları ile ilgili sınırlı sorumluluğu belirlenmiştir. Sınırlı sorumluluğunun temel prensibi, ortaklar Şirket’in borçları ile ilgili sadece ana sermayede sahip oldukları payın (hisse) değeri kadar sorumluluğu taşımaktadır, yani Şirket’in borçlandırılması veya zarara uğraması durumunda, ortakların sahip olduğu mülkiyetin haciz tehlikesi bulunmamaktadır.

Ortakların sermayeye yapmaları gereken yatırımlarının tamamını yatırmadıkları durumlar istisnadır. Sözkonusu durumda ana sermayeye olan yatırımın tamamını yatırmayan ortaklar Şirket’in borçları ile ilgili sadece ana sermayede sahip oldukları payının ödenmemiş olan kısmı  kadar sorumluluğu taşımaktadır. Bu hüküm Şirket’in ana sermayesine gerekli olan yatırımlarının tamamını gerçekleştirmeyen ortakların Şirket’in yükümlükleri ile ilgili sorumluluğu taşımaları amacı ile uygulanmaktadır. Şirket’in ana sermayesine gerekli olan yatırımların tamamını gerçekleştirmeyen ortakların Şirket’e karşı ek yükümlükleri bulunmaktadır. Belirtilen sorumluluk Şirket’in kendi yükümlüklerini yerine getirmemesi durumunda meydana gelmektedir.

Yukarıda belirtilenin yanısıra Şirket’in ortakların kabahati sonucu iflas etmesi durumunda, ortakların Şirket’in borçları ile ilgili sorumluluklarının sınırlanması sözkonusu değildir. Örneğin Şirket’in Genel müdürünün yürürlükte olan kanunları ihlal etmesi sonucu iflas etmesi gibi. Sözkonusu durumda Şirket’in borçlarının karşılanması ile ilgili sorumluluk Şirket’in ortaklarına ait olacağından dolayı, ortakların mülkiyeti tehlikeye girmektedir.

 

 ©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının konsültasyonu

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır