Hİzmetler

Ortağın Şirket’in borçları ile ilgili herhangi sorumluluğu var mıdır?

Rusya Federasyonu’ndaki mevzuat ile ortakların Şirket’in borçları ile ilgili sınırlı sorumluluğu belirlenmiştir. Sınırlı sorumluluğunun temel prensibi, ortaklar Şirket’in borçları ile ilgili sadece ana sermayede sahip oldukları payın (hisse) değeri kadar sorumluluğu taşımaktadır, yani Şirket’in borçlandırılması veya zarara uğraması durumunda, ortakların sahip olduğu mülkiyetin haciz tehlikesi bulunmamaktadır.

Ortakların sermayeye yapmaları gereken yatırımlarının tamamını yatırmadıkları durumlar istisnadır. Sözkonusu durumda ana sermayeye olan yatırımın tamamını yatırmayan ortaklar Şirket’in borçları ile ilgili sadece ana sermayede sahip oldukları payının ödenmemiş olan kısmı  kadar sorumluluğu taşımaktadır. Bu hüküm Şirket’in ana sermayesine gerekli olan yatırımlarının tamamını gerçekleştirmeyen ortakların Şirket’in yükümlükleri ile ilgili sorumluluğu taşımaları amacı ile uygulanmaktadır. Şirket’in ana sermayesine gerekli olan yatırımların tamamını gerçekleştirmeyen ortakların Şirket’e karşı ek yükümlükleri bulunmaktadır. Belirtilen sorumluluk Şirket’in kendi yükümlüklerini yerine getirmemesi durumunda meydana gelmektedir.

Yukarıda belirtilenin yanısıra Şirket’in ortakların kabahati sonucu iflas etmesi durumunda, ortakların Şirket’in borçları ile ilgili sorumluluklarının sınırlanması sözkonusu değildir. Örneğin Şirket’in Genel müdürünün yürürlükte olan kanunları ihlal etmesi sonucu iflas etmesi gibi. Sözkonusu durumda Şirket’in borçlarının karşılanması ile ilgili sorumluluk Şirket’in ortaklarına ait olacağından dolayı, ortakların mülkiyeti tehlikeye girmektedir.

 

 ©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının konsültasyonu

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)