Yabancı kuruluşun Genel müdürü ile onun tarafından kurulan Temsilcilik Başkanı aynı vatandaş ise, Temsilcilik Başkanı adına hazırlanan vekaletnamenin kimin tarafından imzalanması gerekmektedir?

Sözkonusu durumda Yabancı kuruluşun Genel müdürü hazırladığı vekaletnamede kurulan Temsilcilik Başkanı’nın adını soyadını, yani kendi adını soyadını belirtmesi öngörülmektedir. Belirtilen hükmün, Genel müdürün tüzel kuruluşun temsilcisi olarak, Temsilcilik Başkanı’nın ise gerçek kişi olarak hareket etmesi durumunda uygulanması mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerdeki noterlerin  belirtilen düzende hazırlanan vekaletnameleri tasdik etmeme olasılığı bulunmaktadır. Temsilcilik kaydının yapılması için Devlet Sicil Dairesine Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı kuruluşun Temsilcilik Başkanının yetkilerinin belirtildiği vekaletnamenin noter tasdikli suretinin sunulması öngörülmektedir. 

Vekaletname suretinin noter tasdikli olmasının yanısıra imzalayanların yetkilerinin tespit edilip, vekaletnamenin noter huzurunda imzalanmış olması gerekmektedir.

 

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının konsültasyonu

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır