Hİzmetler

Yabancı kuruluşun Genel müdürü ile onun tarafından kurulan Temsilcilik Başkanı aynı vatandaş ise, Temsilcilik Başkanı adına hazırlanan vekaletnamenin kimin tarafından imzalanması gerekmektedir?

Sözkonusu durumda Yabancı kuruluşun Genel müdürü hazırladığı vekaletnamede kurulan Temsilcilik Başkanı’nın adını soyadını, yani kendi adını soyadını belirtmesi öngörülmektedir. Belirtilen hükmün, Genel müdürün tüzel kuruluşun temsilcisi olarak, Temsilcilik Başkanı’nın ise gerçek kişi olarak hareket etmesi durumunda uygulanması mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerdeki noterlerin  belirtilen düzende hazırlanan vekaletnameleri tasdik etmeme olasılığı bulunmaktadır. Temsilcilik kaydının yapılması için Devlet Sicil Dairesine Rusya Federasyonu’ndaki Yabancı kuruluşun Temsilcilik Başkanının yetkilerinin belirtildiği vekaletnamenin noter tasdikli suretinin sunulması öngörülmektedir. 

Vekaletname suretinin noter tasdikli olmasının yanısıra imzalayanların yetkilerinin tespit edilip, vekaletnamenin noter huzurunda imzalanmış olması gerekmektedir.

 

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının konsültasyonu

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)