Hİzmetler

İnşaat şirketinin kurulmasında: bilmeniz gerekenler

Bazı durumlarda inşaat sektöründe faaliyetini sürdürecek olan şirketin devlet kayıt işlemlerinin(kuruluş işlemleri) yapılmasının yanısıra SRO (Özerk Otokontrol Birlikleri) (ileride ‘SRO’ olarak anılacaktır) üyesi olması gereklidir.

Rusya Federasyonu’nda uygulamaya giren kanun gereği inşaat ve proje firmalarının lisansları geçerliliğini kaybetmektedir. Firmalar SRO  sistemine geçip, bu birliklerin düzenleyeceği izin belgesi ile  faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

SRO üyesi kim olabilir?

Birincisi, SRO üyeliğini alabilecek Şirket’ler aşağıdaki gibidir:

-Tüzel kuruluşlar;

-Yabancı tüzel kuruluşlar;

-Bireysel girişimciler,

İkincisi, üye olabilmeleri için Şirket’lerin aşağıdaki taleplere uygun olması gerekmektedir:

-Genel inşaat işleri yürütülen tesisteki işlerin genel güvenlik standartlarına uygunluk sertifikası talepleri;

-Herhangi sektördeki inşaat izni ilgili SRO nun kapsamına giren işlerin olması.

Yukarıda belirtilenin sonucunda SRO üyeliği inşaat faaliyetini sürdüren tüm şirketler için gerekli olmayıp, sürdürdükleri faaliyetlerinin genel inşaat işlerinin yürütüldüğü tesisteki iş güvenliğini etkileyebilecek olan tüzel kuruluşlar/bireysel girişimciler için gereklidir. Belirtilen kategoriye dahil olmayan işlerin yerine getirilmesi için SRO üyeliği gerekmemektedir.

Genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen projelendirme dökümantasyonun hazırlanmasının, inşaat, yeniden yapılanma, genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin komple tadilat işlerinin yapılmasının düzeni Rusya Federasyonu Bölgesel Kalkınma Bakanlığının 624 nolu 30.12.2009 yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işlerin listesinin belirlenmesi ile ilgili tüm yetkiler SRO birliğine aittir. Bundan dolayı SRO birliği yönetim kurulu toplantısının kararı doğrultusunda Rusya Federasyonu Bölgesel Kalkınma Bakanlığının 624 nolu 30.12.2009 yönetmeliği ile belirlenen işlerden herhangi birilerini seçme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilenin sonucunda her bireysel girişimci veya tüzel kuruluş inşaat sektöründe sürdürdüğü faaliyetini gözönünde bulundurarak, gerekli olduğu durumlarda birkaç SRO birliğinin üyesi olabilir. Rusya Federasyonu Medeni kanunu uyarınca her bireysel girişimci veya tüzel kuruluş bir her SRO birliğinden sadece bir adet genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işleri yerine getirme iznini tanıyan sertifika alma hakkına sahiptir.

Rusya Federasyonu Medeni kanunu uyarınca her bireysel girişimci veya tüzel kuruluşa işleri yerine getirme iznini tanıyan sertifikanın verilmesi sırasında şirketin öngörülen işleri yerine getirmesi için yeterli düzeyde mülkiyete sahip olması, ayrıca işlerin kalitesinin yürürlükte olan taleplere uygun olmasının sağlanması amacı ile profesyonel uzman personel kadrosunun bulunması ile ilgili talepler sunulabilir.

Her bireysel girişimci veya tüzel kuruluşa genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işleri yerine getirme iznini tanıyan sertifikanın verilmesi sırasında şirketin öngörülen işleri yerine getirmesi için çalıştırdığı personelin en az lise veya ünivertise mezunu olması, ve bu eğitimin seçilen mesleğe uygun olması gerekmektedir.

SRO birliği üyelik dilekçesini kabul etmesinden sonraki 30 (Otuz) gün içinde Şirket’in belitilen taleplere uygun olup olmadığını inceledikten sonra Şirket’e SRO üyeliğinin verilmesi ile ilgili olumlu veya olumsuz kararı verecektir.

Şirket’e SRO üyeliğinin verilmesi ile ilgili olumlu veya olumsuz kararın verilmesi sonucu, alınan karar Şirket’e iletilecektir. SRO birliğinin hiçbir çalışma gerçekleştirmemesi durumunda, kendisine karşı Tahkim Mahkemesine dava dilekçesi sunulabilir.

SRO üyeliğini alan Şirket’e genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işleri yerine getirme iznini tanıyan sertifika sunulacaktır. Şirket’e genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işleri yerine getirme iznini tanıyan sertifika formu Federal Ekolojik, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisinin 356 nolu 05.07.2011 tarihli emri ile belirlenmiştir.

SRO birliği tarafından Şirket’e verilen sertifika genel inşaat işlerinin yapıldığı tesislerin güvenliğini etkileyen işleri yerine getirme iznini tanımaktadır.

Sertifika, Şirket’e SRO üyeliğinin verilmesi ile ilgili olumlu kararın verilip Şirket’in üyelik ücretini ve SRO tazminat fonuna öngörülen ücretin yatırmasından sonraki 3 (Üç) gün içinde verilecektir. 

Şirket’in ödemesi gereken üyelik ücreti ve SRO tazminat fonuna öngörülen ücretin tutarı SRO birliğinin yönetim kurulu toplantısının kararı ile belirlenmektedir.

 

©Hazırlayan - RosCo Şirketi’nin hukuk uzmanı Gavrilova S.V.

 

12 Mayıs 2014

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)