Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşların geçici yaşam izni belgelerinin hazırlanmasının düzeni

Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşlar kimlerdir?

Yürürlükte olan kanunlara göre Rusya Federasyonu’na vize ile veya vize alınma mecburiyeti olmadan gelen, göçmen kartını alan, ayrıca ikamet tezkeresi veya geçici ikamet izni olmayan vatandaşlar Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşlar olarak tanımlanmaktadır. 

Rusya Federasyonu’na geçici sürede gelen yabancı vatandaşın kalabileceği toplam  süre onun Rusya Federasyonu’na hangi düzende ve statüde geldiğine bağlıdır. Yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda kalabilecekleri toplam süre aşağıdaki gibidir:

-Kendisine verilen vizenin geçerlilik süresi kadar (vize ile gelen yabancı vatandaşlar için);

-Vize olmadan gelen vatandaşların Rusya Federasyonu’nda en fazla kalabileceği gün sayısı 90 (Doksan)’dır.

-Rusya Federasyonu’na vize almaları gerekmeden gelen nitelikli uzman olan yabancı vatandaşların ve onların ailelerin Rusya Federasyonu’nda kalabileceği gün sayısı, çalışma izninin geçerlilik süresi kadardır.

Yürürlükte olan kanunlar uyarınca yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’na geldiği düzen ile ilgili koşullar değiştiği durumlarda yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda kalabileceği gün sayısı uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Rusya Federasyonu’na gelen  yabancı vatandaşların vizelerinin veya herhangi diğer ikamet belgesinin geçerlilik süresinin Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan kanunlar veya uluslararası anlaşmalarda öngörülen düzende dolmasından sonra Rusya Federasyonu’nu terk etmesi gereklidir.

 Yabancı vatandaşların geçici yaşam izni hazırlanma düzeni.

Genel kurallar çerçevesinde Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet eden yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisi şubesinde kaydını gerçekleştirmelidir.

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan kanunlar uyarınca, otel, tatil köyü, sanatoryum,  dinlenme merkezleri ve benzer mekanlarda konaklayan yabancı vatandaşlar istisna olmakla Rusya Federasyonu’nda 7 (Yedi) günden az süre kalan vatandaşlar gibi bazı kategorideki yabancı vatandaşların kaydını gerçekleştimesi gerekmemektedir. 

Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet eden yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisi şubesindeki kaydını gerçekleştirmesi için ikamet ettiği adresinin belirtildiği bildiriyi sunması gerekmektedir.

Migrasyon kayıt işlemleri için herhangi devlet harçlarının ödenmesi gerekmemektedir.

Yabancı vatandaşı konaklaması için kabul eden taraf Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisinde kayıt işlemlerinden sorumludur.

Yabancı vatandaşın kendisinin kayıt işlemlerini yapması, onu konaklaması için kabul eden tarafın onun kaydını gerçekleştirmemesi için mazeretinin bulunması durumunda mümkündür.

Yabancı vatandaşı konaklaması için kabul eden taraf hem Rusya Federasyonu’nda ikamet eden rus vatandaşları, yabancı vatandaşlar, vatandaşlığı olmayan kişiler, ayrıca gelen yabancı uyruklu vatandaşın çalıştığı veya konakladığı tüzel kuruluşlar, şubeler veya temsilcilikler olabilir.

Yabancı vatandaşın otelde konaklaması durumunda, onu konaklaması için kabul eden taraf otelin yönetimidir. Otel yönetimi, yabancı vatandaşın gelişinden sonraki 1 (Bir) iş günü içinde Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göç Servisine bildiride bulunup, onun geçici ikamet kaydını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Yürürlükte olan kanunlar uyarınca yabancı vatandaşların ikamet kayıt süresi belirlenmiştir. Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisine bildirinin, yabancı vatandaşın ikamet yerine geldiği tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içinde yapılması öngörülmektedir.

Bildiri Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisine yabancı vatandaşı kabul eden tarafın yetkili temsilcisi tarafından elden veya posta ile yapılmalıdır.

Bildiri Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisine yabancı vatandaşı kabul eden tarafın yetkili temsilcisi tarafından elden teslim edilmesi durumunda, migrasyon kaydını gerçekleştiren makamın bildiriyi mühürle veya imzası ile onayladıktan sonra kabul eden tarafın yetkili temsilcisine iade edilecektir. Bildiri posta ile gönderilmesi durumunda, iki nüshada hazırlanmalıdır. Sözkonusu durumda bildirinin bir nüshası postada kalıp, ikinci nüshası ise Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göç Servisinde muhafaza edilecektir. Bildirinin posta ile gönderilmesi durumunda, posta şirketi gönderen tarafa imzası ve kaşesi ile tasdik edilmiş bilet teslim edecektir. Bilet ile birlikte makbuz ve özet belgeleri sunulacaktır.

Bildiri Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisine yabancı vatandaşı kabul eden tarafın yetkili temsilcisi tarafından elden teslim edilmesi durumunda, migrasyon kaydını gerçekleştiren makamın bildiriyi mühürle veya imzası ile onayladıktan sonra kabul eden tarafın yetkili temsilcisine iade edilecektir.

Bildirinin ekinde öngörülen belgelerin bulundurulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi, yabancı vatandaşların geçici ikamet kaydı Rusya Federasyonu Bölgesel Federal Göçmen Servisine yapılan bildiri uyarınca yapılacaktır.

Rusya Federasyonu’na ikamet amaçlı gelen yabancı vatandaşların ikamet süresi bildiride belirtildiği gibi olacaktır, ancak yabancı vatandaşların geçici ikamet süresi ‘Yabancı vatandaşların Rusya Federasyonu’nda ikamet düzeni’nde öngörülen süreden fazla olmamalıdır.

 ©Hazırlayan - RosCo Şirketi’nin hukuk uzmanı Gavrilova S.V.

 

05 Aralık 2013

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır