Hİzmetler

Yabancı şirketin temsilciliğinin ve şubesinin kurulma düzeni

Şube

Şube onu kuran şirketin alt kuruluşu olup, onu temsil etme veya çıkarlarını savunma fonksiyonlarını üstlenmektedir. Şube Şirket’in temsilciliği görevini de üstlenebilir.

Yabancı Şirket Rusya Federasyonu’nda şubesini, onun ticari amaçla açılması şartı ile, ayrıca yabancı Şirket, Rusya Federasyonu’nda kurulan şubesinin yükümlükleri ile ilgili kendi mülkiyeti ile sorumluluğunu üstlenmesi şartı ile kurabilir.

Yabancı şirketin Rusya Federasyonu’ndaki şubesini akreditasyonunun yapılması gereklidir. Yabancı şirketin şubesinin akreditasyonu ile ilgili tüm sorumluluk Rusya Federasyonu Ekomomi Kalkınma Bakanlığı’na aittir. Ancak yabancı şirketlerin şubesinin akreditasyonu işlemleri Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığına bağlı olan Devlet Sicil Dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şubenin akreditasyon işlemi Devlet Sicil Dairesine belirlenen Şirket belgelerin sunulmasından başlamaktadır.

Belirlenen belgelerin yanısıra ilgili dilekçenin sunulması gereklidir. Dilekçenin bizzat Şirket yöneticisi tarafından imzalı şekilde sunulması, ayrıca ekinde onun yetkilerinin belirtildiği belgenin sunulması gereklidir. Dilekçenin şirketin yetkili temsilcisi tarafından imzalanıp sunulması mümkündür. Sözkonusu durumda onun yetkilerinin belirtildiği belgenin ekinde bulunması lazımdır.

Devlet sicil dairesi belgeleri diğeri Rusya Federasyonu ile mevcut olan uluslararası sözleşmenin şartları uyarınca öngörülmediği taktirde Konsoloslukta veya diğer yetkili devlet dairesinde onaylı şekilde kabul etmektedir. Belgelerin noter veya Konsolosluk tasdikli rus dilindeki çevirisinin bulunması gerekmektedir. Belirtilen belgeler, hazırlandıkları tarihten itibaren onların çeşidine göre 6 (Altı) ay ile bir yıllık süre içinde geçerlidir. 

Yabancı şirketin şubesinin akreditasyonu ve gerekli izinlerin verilmesinin devlet harçlarının tutarı her kurulan şube için 120 000 rubledir.

Akreditasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra tüzel kuruluşa teslim edilecek belgeler:

-Şubenin akreditasyonunun yapıldığına ve devlet sicil kaydının yapıldığına dair sicil belgesi,

-Akreditasyonun yapıldığının kaşe ile tasdik edilmiş durumdaki şubenin tüzüğü,

-Şubenin personeli ve onların aileleri adına verilen akreditasyon kartları.

-Şubenin sürdürdüğü faaliyeti ile ilgili Devlet Sicil Dairesine ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğine dair bildiri.

Yabancı şirketin şubesi akreditasyonunun yapıldığı tarihten itibaren Rusya Federasyonu’nda ticari faaliyetini sürdürme hakkına sahiptir.

 Temsilcilik

Temsilcilik tüzel kişinin alt kuruluşu olup, onu temsil etme veya çıkarlarını savunma fonksiyonlarını üstlenmektedir.  Temsilcilik Şirket’in bulunduğu adresinin dışındaki diğer herhangi adreste ikamet etmektedir. Yukarıda belirtilen bilgileri incelememiz sonucunda şubenin yetkilerinin temsilciliğinin yetkilerinden fazla olduğu görülmektedir. Temsilcilik sadece onu temsil etme veya çıkarlarını savunma fonksiyonlarını üstlenmektedir.

Temsilciliğin akreditasyonunun yapılmasının düzeni, ayrıca akreditasyonun yapılması için hazırlanması gereken belgelerin listesi, ödenmesi gereken devlet harçları, akreditasyonun tamamlanmasından sonra sunulan belgelerin sayısı, şubenin akreditasyonu ile aynıdır.  

 ©Hazırlayan - RosCo Şirketi’nin hukuk uzmanı Gavrilova S.V.

 

28 Kasım 2013

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)