Şirket yöneticisinin sorumluluğu

Şirket yöneticisi onun sürdürdüğü faaliyeti ile ilgili, en önemli kararları vermekle yükümlüdür. Yönetici şirketin ticari faaliyeti, idari konular, personel işe alınması gibi gündemdeki kararı vermelidir. Bundan dolayı şirket yöneticisi de şirketin muhasebe müdürü gibi aldığı kararlar ile ilgili şahsi sorumluluğu taşımaktadır.

Şirket yöneticisinin üstlendiği riskler aşağıdaki belirtildiği gibidir:

Yöneticinin disiplin sorumluluğu

Şirket yöneticisi personel ile imzalanan iş sözleşmesinin şartlarını ihlal etmesi durumunda yürürlükte olan kanunların ve yönetmeliğin öngördüğü disiplin sorumluluğu taşımaktadır. Örneğin şirket yöneticisinin iş başvurusu yapan adaya onun işe alınmamasının nedenini açıklamaması veya sözlü olarak açıklaması durumunda disiplin sorumluluğu ile çarptırılması mümkündür.

Yöneticiye cezai yaptırım uygulanmasının temeli işçilerin  haklarını savunan birliğin dilekçesi gösterilmektedir. Belirtilen dilekçenin şirket tarafından incelenmesi gerekmektedir. Şirketin Ana sözleşmesi uyarınca Şirketin yetkili temsilcisi olarak belirtilen yetkilerin verildiği taraf olabilir.

Yöneticinin yönetmeliği ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda Şirket’in kendisini işten azl etme zorunluluğu bulunmaktadır. İş mevzuatı uyarınca aynı zamanda yöneticinin uyarılması şeklindeki yaptırımın uygulanması mümkündür.

 Rusya Federasyonu muhasebe ve vergi mevzuatının ihlali sonucundaki

idari/ cezai sorumluluk

Şirket yöneticileri yürürlükte olan muhasebe ve vergi mevzuatının ihlali ile ilgili idari ve cezai sorumluluğu taşımaktadır.

Genel kurallara göre şirketin faaliyetini sürdülmesi sırasında şirketin yöneticisi ile muhasebe müdürü arasında herhangi bir anlaşmazlığın meydana gelmesi durumunda, şüpheli kararların verilmesi durumunda, bununla ilgili tüm sorumluluk şirket yöneticisine ait olacaktır. Şirket yöneticisinin muhasebe müdürüne yürürlükte olan kanunların ihlalini gerektirecek olan herhangi işlemi yerine getirmesi talebinde bulunması durumunda, şirketin muhasebe müdürünün belirtilen işlemin yerine getirilmesi ile ilgili sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Sözkonusu durumda muhasebe evraklarında ve raporlarında bulunan bilgilerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk şirket yöneticisine aittir.

Yürürlükte olan kanunlarda şirketin muhasebe raporlarının düzgün şekilde hazırlanması, muhasebe düzeninin oluşturulması veya muhasebe raporlarının geciktirilmeden sunulması ile ilgili öngörülen cezai sorumluluk net olarak belirtilmemiştir.

Bundan dolayı lokal tutanaklar uyarınca belirtilen yükümlüklerin şirket yöneticisine ait olması durumundaki onun sorumluluğu aşağıdaki gibidir:

- İdari sorumluluk (vergi beyannamelerinin gecikmeli sunulması, vergi denetiminin yapılması için gerekli olan tüm bilgilerin bulunmaması, muhasebe düzeninin yürürlükte olan taleplere aykırı olması durumunda);

-Cezai sorumluluk (şirketin yürürlükte olan talepler uyarınca vergi ve harçları ödemekten kaçması, vergi acentası olarak öngörülen yükümlüklerini yerine getirmemesi).

Şirket yöneticilerinin yürürlükte olan kanunların ihlali sonucu taşıdıkları idari ve cezai sorumluluk, yukarıda belirtilen ile sınırlı değildir. Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan kanunlar uyarınca şirket yöneticilerinin işledikleri suça veya kural ihlaline göre belirlenen diğer sorumluluğu bulunmaktadır.

 ***

Şirket yöneticilerinin sorumluluğu sigortalanabilir.

Şirket yöneticileri kendi isteği doğrultusunda sorumluluğunu sigortalama hakkına sahiptir. Şirket yöneticisinin sorumluluğunun sigortalanmasının temel amacı onun hatalı karar vermesi sonucu uğrattığı zararın tazminidir.

Belirtilen sigorta işlemleri çerçevesinde şirket yöneticisinin verdiği hatalı kararın sonucundaki üçüncü şahısların uğradığı zararın tazmininin yanısıra şirkete sunulan danışmanlık hizmetlerinin, avukat ve mahkeme giderlerinin de karşılanması öngörülmektedir.

 

 ©Hazırlayan - RosCo Şirketi’nin hukuk uzmanı Gavrilova S.V.

 

13 Kasım 2013


''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır