Rusya’daki yabancı uyruklu vatandaşlar: 2015’te yürürlüğe girecek olan kanun değişikliklerin analizi

Yaklaşan 2015 yılında, yabancı uyruklu vatandaşların Rusya’daki hukuki statüsü açısında birçok değişikliğin yapıldığı görülmüştür.

İlk dikkatimizi çeken unsur, Rusya Federasyonu Hükümetinin kararı ile yabancı uyruklu ve uyruksuz vatandaşlara verilmesi önrörülen Rusya’da geçici ikamet izinlerin kotasını belirlemiştir. 2015 yılı için Rusya Federasyonu’ndaki tüm bölgeleri için belirlenen toplam kota 126 055 izinden oluşmaktadır.


Rusya Federasyonu’ndaki bölgelere göre belirlenen kota sayısı aşağıdaki gibidir:

Merkez federal bölgeside verilmesi öngörülen izin sayısı 38 100’dür. Belirtilen sayıya, Moskova dış bölgesinde 8 bin, Tulskaya ve Kalujskaya bölgelerinin herbirinde 3 (Üçer) bin, Lipetsk ve Belgorod bölgelerinin herbirinde ise 2500 olarak dahildir;

Kuzey Batı federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı 11 075’tir. Belirtilen sayı, Kaliningrad bölgesinde 4 bin, Sankt-Petersburg şehri ve Novgorod bölgesinde ise 1500 olarak bölünmüştür;

Güney federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 6600;

Kuzey Kafkasya bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 8400;

Volga federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 23700;

Ural federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 8380;

Sibirya federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 20 700;

Uzak Doğu federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 7780;

Kırım federal bölgesinde verilmesi öngörülen izin sayısı – 1900.

Kota çerçevesinde Rusya Federasyonu’na geçici ikamet amaçlı giriş iznini alan yabancı uyruklu vatandaşa 4 (Dört) aylık süreli geçici vize verilecektir.

Geçen yıl ile kıyasladığımızda, bu yılki kota sayısında azalmanın olduğu göze çarpmaktadır. 2014 yılında belirlenen kota sayısı 146 627’dir. 

İkinci unsur, Rusya Federasyonu’nda vize alma mecburiyeti bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşların 1 Ocak 2015 yılından itibaren faaliyetini sürdürme düzeninde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, ‘vizesiz’(SNG) ülke vatandaşlarının ticari faaliyetini sürdürebilmeleri için alışılmış çalışma izni yerine patent almaları yeterli olacaktır.

Vizesiz ülkelerin vatandaşlarına verilecek olan patentlerde herhangi sınırlama sözkonusu değildir. 

Patentlerin belirli geçerlilik süresi bulunmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşlara Bir ile on iki aylık süre ile verilecektir.

Vizesiz ülkelerden gelen yabancı uyruklu vatandaş ile iş sözleşmesini veya işbirliği sözleşmesini imzalama niyetindeki şirketlerin veya iş (hizmet) talebinde bulunan kuruluşların, belirtilen yabancı uyruklu vatandaş ile iş (hizmet) sözleşmesini imzaladığı tarihi itibarı ile Rusya Federasyonu’nda yabancı uyruklu vatandaşı çalıştırmasından dolayı kendisine verilen tüm cezaları ödemiş olup, bu konuda herhangi ödenmemiş borçların bulunmaması gerekmektedir. 

Yürürlüğe giren mevzuatın şartları uyarınca, yabancı uyruklu vatandaş ile iş sözleşmesini veya işbirliği sözleşmesini imzalama niyetindeki işverenin veya iş (hizmet) talebinde bulunan kuruluşların, sözleşme imzaladıkları vatandaşın patentini aynı bölgede almış olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir bölgede alınan patent ile diğer bölgede işçinin çalıştırılması yasaktır.

Diğer önemli değişiklik ise, Rusya Federasyonu Federal Göç Servisine, Rusya Federasyonu’nda çalışma fırsatını tanıyan patent başvurusunda bulunan yabancı uyruklu vatandaşların devlet kuruluşunda parmak izi kaydını yaptırması gerekmektedir. 

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının aldığı kararı doğrultsunda, Rusya Federasyonu’na giriş veya transit vizesini alan yabancı uyruklu ve uyruksuz vatandaşların 10 Aralık 2014 tarihinden itibaren biyometrik kişisel verilerinin (tüm parmakların papiller izi) kaydını yaptırması gerekmektedir.

Rusya Federasyonu İş Kanunun yeni basımında yabancı uyruklu vatandaşların düzeni hakkında bilgi bulunmaktadır. 

Rusya Federasyonu İş kanununa yeni bölüm 50.1. eklenmiştir. Yeni eklenen bölümde yabancı uyruklu ve uyruksuz vatandaşların sürdürdükleri faaliyetinin düzenlenme şekli izah edilmektedir.

Yukarıda belirtilenin yanısıra, yürürlükte olan kanunlar uyarınca yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu’nda sürdürdükleri faaliyeti sırasında Rusya Federasyonu’nda geçerli olan sağlık sigorta poliçesini bulundurması veya işverenin /iş (hizmet) talebinde bulunan kuruluşun sağlık kurumu ile imzaladığı işbirliği sözleşmesinin şartları uyarınca ücretli tıbbi hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olması gerekmektedir.

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır