Hİzmetler

BVS (Basitleştirilmiş vergi sistemi)’nin uygulanmasının özellikleri

Basitleştirilmiş vergi sistemi (ileride BVS olarak anılacaktır), küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen vergilendirme sistemlerinden biridir.

BVS’nin esas özelliği, vergi mükelleflerinin alışılmış vergileri ödeme yerine, sabit belirlenen vergiyi ödemeleridir.

Sabit vergiye tabi tutulan vergi mükellefleri, hem şirketler hem de bireysel girişimciler olabilir (ileride BG olarak anılacaktır).

Basitleştirilmiş vergi sisteminin tercih edilmesi sonucunda, Şirketler gelir vergisinden; (temettü üzerinden ödemeleri gereken vergi ve özel krediler üzerinde ödemeleri gereken vergiler hariçtir) mülkiyet vergisinden; KDV vergisinden (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 174.1 nolu maddesinde belirtilen durum ve de Rusya Federasyonu’na ve onun bağlı bölgelerine malların ithalatının gerçekleştirildiği durumlar dışında) muaf olacaklardır.

Basitleştirilmiş vergi sisteminin tercih edilmesi sonucunda, bireysel girişimciler gelir vergisi ödemesinden (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 224 nolu maddesinin 2,4 ve 5’ci bölümlerinde öngörülen ticari faaliyetlerin üzerinden ödenmesi gereken % 35 ve % 9’luk vergiler dışındaki tüm gelir vergileri dahildir); gerçek kişilerin gelir vergisinden  (ticari amaçlı işletilen mülkiyet üzerinden); KDV vergisinden (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 174.1 nolu maddesinde belirtilen durum ve de Rusya Federasyonu’na ve onun bağlı bölgelerine malların ithalatının gerçekleştirildiği durumlar dışında) muaf olacaklardır.

Diğer vergilerin standart şartlar altında ödenmesi öngörülmektedir.

Basitleştirilmiş vergi sistemini tercih eden şirketler ve bireysel girişimciler Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı ile öngörülen vergi acentesi yükümlüklerinden muaf kalmayacaklardır. Basitleştirilmiş vergi sistemini tercih eden şirketler ve bireysel girişimcilerin kasa sistemini ve istatistik bilgilerini normal koşullarda sunmaları gerekmektedir.

Uygulanma düzeni

Ödenmesi gereken vergi tutarı açısından basitleştirilmiş vergi sisteminin cazip olmasından dolayı, yürürlükte olan kanunlar uyarınca onun uygulanması için aşağıdaki koşulların oluşması gereklidir:

1)Bir şirketin basitleştirilmiş vergi sistemine geçmesi için, ilgili başvuruyu sunduğu yılın ilk 9 (Dokuz) aylık dönem içinde Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 248 nolu maddesinde öngörülen düzende hesaplanan gelirin tutarının 45.000.000 rubleyi geçmemiş olması gerekmektedir. Belirtilen tutar her yıl deflatör katsayısı oranında endekslenecektir.

Yani, bir şirketin 2015 yılında basitleştirilmiş vergi sistemine geçmesi için, 2014 yılının 9 (Dokuz) aylık dönem içerisindeki gelir tutarının 48.015.000 rubleyi geçmemesi gerekmektedir. (45.000.000 × 1,067).

Şirketin 2016 yılında basitleştirilmiş vergi sistemine geçmesi için, 2015 yılının 9 (Dokuz) aylık dönem içerisindeki gelir tutarının 51.615.000 rubleyi geçmemesi gerekmektedir. (45.000.000 × 1,147).

2) Bünyesindeki personel sayısının 100 (Yüz)’ü aşan şirketler ve bireysel girişimciler basitleştirilmiş vergi sistemine geçme hakkına sahip değildir.

3)Muhasebe raporlarına göre sahip olduğu esas varlıkların toplam fiyatı 100.000.000 rubleden fazla olan şirketler basitleştirilmiş vergi sistemine geçme hakkına sahip değildir.

4)Diğer şirketlerin sermayesinde sahip olduğu payı % 25’i aşan şirketler basitleştirilmiş vergi sistemine geçme hakkına sahip değildir (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 346.12 nolu maddesin 14/3 nolu bölümünde belirtilen şirketler dahil değildir).

5) Şubeleri ve(veya) temsilcilikleri bulunan şirketler; bankalar; sigorta şirketleri; özel emeklilik fonları; yatırım fonları; menku kıymetler borsasında profesyonel faaliyette bulunan kuruluşlar; rehin dükkanı; tüketim vergisine tabi tutulan ürünlerin üreticileri durumundaki şirketler ve bireysel girişimciler; genel basit maden dışındaki madencilik faaliyetini sürdüren şirketler; kumarhane sektöründe faaliyetini sürdüren şirketler; özel faaliyette bulunan noter; avukatlık bürolarında faaliyetini sürdüren avukatlar ve çeşitli avukatlık büroları; ürünlerin paylaşım sözleşmelerini imzalayan şirketler;  tarımsal alandaki faaliyetten dolayı vergiye tabi tutulan şirketler ve bireysel girişimciler; hazine müsteşarlığı ve bütçe kurumları; yabancı şirketler; mikro finansman kurumları.

6) Belirli faaliyet alanları üzerinden emsal gelir vergisine tabi tutulan şirketlerin diğer faaliyetleri üzerinden basitleştirilmiş vegi sistemine geçmeleri mümkündür. Belirtilen şirketlerin bünyesindeki personel sayısı ve esas varlıkları ile ilgili kısıtlamalar, onların faaliyet alanın incelenmesi sonucu belirlenip, gelir tutarının kısıtlamaları ise, sadece basitleştirilmiş vergi sistemine geçtiği faaliyet alanları için geçerlidir.   

Basitleştirilmiş vergi sistemine geçme niyetindeki şirketlerin, bununla ilgili dilekçeyi, basitleştirilmiş vergi sistemine geçmek istedikleri yılın bir öncesindeki takvim yılının 31 Aralık tarihine kadar sunmaları gerekmektedir. Dilekçede geçmek istedikleri vergi sisteminin belirtilmesinin yanısıra, 9 (Dokuz) aylık gelir tutarı belirtilmelidir.

Vergilendirme türü ve basitleştirilmiş vergi sistemindeki vergi oranları

Basitleştirilmiş vergi sistemindeki vergi nesneleri aşağıdaki gibidir:

- ‘gelir’ üzerinden. Sözkonusu durumdaki vergi oranı % 6’dır. Belirtilen vergi sisteminin esas avantajı, vergi hesaplama işlemlerini minimuma indirmesinin yanısıra, masrafların ispatlayan belgelerin sunulması gerekmemesidir.

- ‘giderlerin gelirlerden çıkarılması sonucu kalan fark’ üzerinden.  Sözkonusu durumdaki vergi oranı % 15’tir. Rusya Federasyonu’ndaki bölgeler % 5 ile 15 arasında değişen vergi oranını belirleme hakkına sahiptir.

Vergi mükellefinin kendisi için en uygun vergi sistemini seçebilmesi için, vergi türlerinden ödenen vergi tutarlarını incelemesi gerekmektedir.

Basitleştirilmiş vergi sisteminin sonlandırılması

Aşağıdaki maddelerde belirtilen hükümlerin meydana gelmesi durumunda vergi mükellefi basitleştirilmiş vergi sistemini kullanma hakkını yitirecektir:

1) Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı’nın 346.25 nolu maddesinin 3/1 bölümü ve  Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı’nın 346.15 nolu maddesinde öngörülen düzende hesap (vergi) dönemi içindeki gelirinin hesaplanması sonucunda, gelir tutarının 60.000.000 rubleyi geçtiğinin tespit edilmesi durumunda. Belirtilen tutar her yıl deflatör katsayısı oranında endekslenecektir. Yani, bir şirketin 2014 yılındaki gelir tutarının 64.020.000 (60.000.000 × 1,067) rubleyi, şirketin 2015 yılındaki gelir tutarının ise 68.820.000 (60.000.000 × 1,147) rubleyi geçmemesi gerekmektedir.

2)ve(veya) hesap dönemi içerisindeki vergilerin Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatı’nın 346.12 nolu maddesinin 3 ve 4’cü bölümlerdeki taleplerin ihlali ile hesaplandığının tespit edilmesi durumunda.

Vergi mükellefi bununla ilgili vergi dairesine bildiriyi hesap döneminin tamamlanmasından sonraki 15 (On Beş) takvim günü içerisinde yapmalıdır.

Yukarıda belirtilen tutar sınırlarını aşan veya kanunları ihlal eden vergi mükellefinin, belirtilen ihlalin olduğu dönem için basitleştirilmiş vergi sisteminden yararlanma hakkından muaf kalacaktır.

Basitleştirilmiş vergi sistemine tabi olan vergi mükellefi sonraki takvim yılının başından itibaren diğer vergi sistemine geçme hakkına sahiptir. Diğer vergi sistemine geçme niyetindeki şirketlerin, bununla ilgili vergi dairesine aynı yılın 15 Ocak tarihine kadar bununla ilgili bildiride bulunması gereklidir.

Basitleştirilmiş vergi sistemine tabi tutulan faaliyet alanının sona ermesi durumunda, vergi mükellefinin bununla ilgili vergi dairesine, faaliyetin sona ermesinden sonraki 15 (On Beş) gün içinde bildiride bulunması gereklidir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)