Hİzmetler

Refinansman oranının yükseltilmesi: bankaların daha önceden verilen kredilerdeki faiz oranlarını arttırma hakları varmıdır?

Rusya Merkez bankasının resmi sitesindeki açıklamalara göre, 16 Aralık 2014 tarihi itibarı ile ülkedeki bankalara verdiği kredilerin anahtar (faiz) oranını % 17’ye kadar yükseltmiştir.

Rusya Merkez bankasının açıklamasına göre, faiz oranını yükselen devalüasyon ve enflasyon risklerinin önlenmesi için tedbir amaçlı yükseltmiştir. Anahtar (faiz) oranı – Rusya Merkez bankasının özel bankalara bir haftalık süre ile verdiği kredilerin, ayrıca aynı süre ile mevduatları kabul ettiği faiz oranıdır. Belirtilen faiz oranı enflasyon ve bankaların verdiği kredilerin faiz oranlarını etkilemektedir.

Anahtar faiz oranının değişmesi, bankaların mevcut imzalanan sözleşmeler uyarınca verilen kredilerin faiz oranını tek taraflı değiştirme hakkının bulunup bulunmadığı konusunda birçok soru oluşturmaktadır.  

395-1 nolu 02.12.1990 tarihli ‘Bankacılık faaliyeti hakkında’ Federal kanunu inceleyelim.

Kredinin faiz oranı imzalanan kredi sözleşmesinin en önemli unsurlarından biridir (295-FZ kanunun 30 nolu maddesi).

295-FZ kanunun 29 nolu maddesi uyarınca kredi kuruluşlarının imzalanan sözleşmenin geçerlilik süresi içinde aşağıdaki taraflara verilen kredilerin faiz oranını, faiz oranlarının hesaplama şeklini, mevduatlardaki faiz oranlarını, ayrıca komisyon tutarlarını tek değiştirme hakkı bulunmamaktadır:

Şahıs İşletmeleri ve tüzel kuruluşlar.

Aşağıdaki hükümler istisnadır:

Federal kanunların ve müşteri ile imzalanan sözleşmenin şartları uyarınca diğeri öngörüldüğü taktirde.

Yani bireysel girişimciler ve tüzel kuruluşlar ile imzalanan kredi sözleşmeleri uyarınca refinansman oranının değişmesi sonucunda  faiz oranının tek taraflı arttırılması yürürlükte olan kanunların ve imzalanan kredi sözleşmesinin öngördüğü durumlarda mümküdür.

Bankalar ile kredi alanlar arasındaki kredi oranının yürürlükte olan kanunların ihlali gerekçesi ile açılan davalarda, mahkemeler yukarıda belirtilen kanunları gerekçe göstererek, nihai kararlarını bankaların lehine vermesine sıkça rastlanabilir.

Ama durum bu kadar kesin değildir.

Rusya Federasyonu Yüksek tahkim mahkemesinin ОŞ7/ОP-48 nolu 26.01.1994 tarihli kararı doğultusunda bankanın verilen kredinin şartları uyarınca verilen kredinin faiz oranını arttırması için yürürlükte olan kanunlar ve kredi sözleşmesinde buna hak tanıyan gerekçeyi göstermesi gerekmektedir.   Mahkemenin kanatine göre, bankanın imzalanmış olan kredi sözleşmesindeki faiz oranının değiştirilmesi yönündeki kararını vermesi sırasında mantıklı ve iyi niyetli hareket etmesi gerekmektedir:

Rusya Federasyonu Medeni kanunun 310 nolu maddesi ve bankacılık faaliyeti hakkındaki kanunun 29 nolu maddesinin 2-ci bölümü uyarınca imzalanmış olan kredi sözleşmelerindeki faiz oranının kredi alan ile imzalanan sözleşmenin şartlarında öngörüldüğü taktirde mümkündür. Sözkonusu durumda kredi sözleşmesini imzalayan ikinci taraf olan kredi alıcı, imzalanmış olan kredi sözleşmesindeki faiz oranının tek taraflı değiştirilmesi yönündeki bildiriyi aldıktan sonra, kendi haklarını ve yükümlüklerinin, mantıklı ve iyi niyetle hareket edilmesi prensipleri çerçevesinde, banka tarafından tek taraflı ihlal edildiğini ispatlayamayacağı anlamına gelmez.

Alt kademedeki bazı tahkim mahkemeleri aynı kanatte oldukları belirlenmiştir.

Gerçek kişi durumundaki kredi alıcıları hakkındaki durum ise farklıdır.

Banka ile kredi alan - gerçek kişi arasında imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca bankanın tek taraflı imzalanan sözleşmenin geçerlilik süresini, faiz oranını, faiz oranlarının hesaplama şeklini, yapılan banka işlemlerinin komisyon tutarlarını değiştirme hakkına sahip değildir. Yürürlükte olan federal kanunları uyarınca öngörülen durumlar istisnadır.

Kredi alan-gerçek kişilerin durumunun daha güvenilir olduğu bellidir. İmzalanan kredi sözleşmelerindeki faiz oranlarının sadece yürürlükte olan federal kanunların öngördüğü durumlarda değiştirilmesi mümkündür.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)