Hİzmetler

Yabancı şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin kayıt düzeninin yeniden yapılandırılması

Yabancı şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin kurulmasının, şirketlerin Rusya Federasyonu’ndaki temsilcilikleri ve şubelerinin faaliyetinin sona ermesi sonucu kapatılmasının denetimi yetkili devlet daireleri tarafından onların akreditasyon işlemleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Belirtilen talep, 09.07.1999 tarihli 160-FZ nolu ‘Rusya Federasyonu’ndaki yabancı şirketler tarafından yapılan yatırımlar’ federal kanunu uyarınca hazırlanmıştır.

Günümüz itibarı ile 106-FZ nolu 05.05.2014 tarihli Federal kanunu ve Rusya Federasyonu Hükümetinin 1372 nolu 16.12.2014 tarihli kararı doğrultusunda yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyon sürecinde değişiklikler yapılmıştır.

01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler uyarınca Federal Vergi Dairesi, yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyonunu gerçekleştirecek olan yetkili kurum olarak belirlenmiştir (sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu istisnadır).

Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesinin resmi web-sitesi www.nalog.ru’da yayınlanan bilgilere göre, Federal Vergi Dairesi, 22.12.2014 tarihli ММВ-7-14/668@ numaralı kararı doğrultusunda, yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyonunu gerçekleştirecek olan yetkili kurum olarak faaliyetini sürdürecektir (sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu işlemleri istisnadır). Akreditasyon işlemlerinin Federal Bölgelerarası Vergi Dairesi 47 nolu Moskova şubesi (Moskova şehri, Dolgorukovskaya sok. No: 33, bina 1) tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Eskiden yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyon işlemleri Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı tarafından yerine getiriliyordu. Şu an itibarı ile Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığına bağlı Devlet Sicil Dairesinin faaliyeti sona erdirilmiştir. Belirtilen devlet dairesi, sözkonusu yetkilerin Federal Vergi Dairesine geçmesinden önce, yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu işlemlerini yerine getiriyordu.

Yürürlükte olan kanun değişikliği uyarınca hazırlanan Federal Vergi Dairesinin  26.12.2014 tarihli ММВ-7-14/680@ numaralı kararı doğrultusunda, yabancı uyruklu şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyon sürecinde belirli değişiklikler yapılmıştır. Belirtilen kararda, şirketlerin akreditasyon başvurusunun yanısıra sunmaları gereken belgelerin listesi hakkındaki bilgiler mevcuttur.

Yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyon prosedürü esnasında sunulan dilekçelerin ve belgelerin onaylı yeni formları ve formatları kullanılacaktır. Federal Vergi Dairesinin  26.12.2014 tarihli ММВ-7-14/681@ numaralı kararı doğrultusunda, yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyon prosedürü esnasında sunulan dilekçelerin ve belgelerin yeni formları ve formatları onaylanmıştır.

Sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu için sunulması gereken belgelerin ve dilekçelerin formları ve formatları ile ilgili yukarıda belirtilen hüküm geçerli değildir.

Yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerinin Rusya Federasyonu’nda akreditasyonu için belirli tutardaki devlet harçlarının ödenmesi öngörülmektedir.

Akreditasyonu yapılan her temsilcilik veya şube için ödenmesi gereken devlet harçlarının tutarı 120 000 ruble olarak belirlenmiştir (Rusya Federasyonu Vergi Mevzuatının 333.33 nolu maddesinin 5’ci bölümü). Akreditasyonu yapılan temsilcilikler veya şubeler ile ilgili devlet sicilinde bulunan bilgilerin sunulması için 200 ruble tutarındaki ödemenin yapılması kararlaştırılmıştır (Rusya Federasyonu Hükümetinin 1491 nolu 25.12.2014 tarihli kararı).

Yukarıda belirtilenin yanısıra Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesinin kararı doğrultusunda 01 Ocak 2015 tarihinden önce akreditasyonu yapılan, ve de faaliyetini sürdürme izni 01 Nisan 2015 tarihinden sonra tamamlanacak olan yabancı şirket temsilciliğinin/şubesinin faaliyet raporlarının yeni formları ve formatları onaylanmıştır.

Belirtilen formlar ve formatlar yabancı şirket temsilcilikleri/şubeleri hakkındaki bilgilerin bulunduğu devlet sicilinde bilgi girişinin yapılması amacı ile kullanılacaktır.

Devlet Dairesi aynı zamanda şu an itibarı ile Rusya Federasyonu’nda akreditasyonu yapılmış olan yabancı şirketlerin şubeleri ve temsilciliklerin faaliyeti ile ilgili geçici hükümleri yürürlüğe sokmuştur. 106-FZ nolu 05 Mayıs 2014 tarihli Federal kanunun 8 nolu maddesinde bulunan sözkonusu hükümler aşağıdakilerden oluşmaktadır:

01.01.2015 tarihinden önce akreditasyonu yapılan, ve de Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetini sürdürme izni 01.04.2015 tarihinden sonra tamamlanacak olan yabancı şirket temsilciliğinin/şubesinin, en geç 01.04.2015 tarihine kadar Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesine, devlet sicil kaydının yapılması amacı ile kendileri hakkındaki bilgileri Federal Vergi Dairesine sunmaları gerekmektedir.

01.01.2015 tarihinden önce akreditasyonu yapılan, sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetini sürdürme izni 01.04.2015 tarihinden sonra tamamlanacak olan yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının, en geç 01.04.2015 tarihine kadar, devlet sicil kaydının yapılması amacı ile kendileri hakkındaki bilgiler Federal Vergi Dairesine Rusya Bankası ve Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından sunulacaktır.

Faaliyetini sürdüren temsilciliklerin ve şubelerin faaliyetleri hakkındaki bilgilerin Federal Vergi Dairesinin  26.12.2014 tarihli ММВ-7-14/684@ numaralı kararı doğrultusunda onaylı form ve formatta sunulacaktır. Belirtilen işlemlerin yapılması için herhangi devlet harçlarının ödenmesi öngörülmemektedir.

Akreditasyonu 01.04.2015 tarihinden önce yapılan yabancı uyruklu şirketlerin temsilcilikleri ve şubeleri (sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu işlemleri istisnadır), Rusya Federasyonu’nda faaliyetini sürdürebilmeleri için kendilerine verilen iznin geçerlilik süresinin sonuna kadar akreditasyonu yapılmış olarak kabul edilecektir.

Akreditasyonun geçerlilik süresinin 01.01.2015 tarihinden sonra sona erecek olan  yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerine ve şubelerine (sivil havacılık alanında faaliyetini sürdüren yabancı şirketlerin temsilciliklerinin ve kredi kurumlarının akreditasyonu işlemleri istisnadır), 160-FZ nolu Federal kanun uyarınca akreditasyonun geçerlilik süresinin sona ermesinden 30 (Otuz) takvim günü öncesinde Federal Vergi Dairesine akreditasyonun geçerlilik süresinin uzatılması yönündeki talep ile başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

106-FZ nolu Federal kanunun 8 nolu maddesindeki taleplerini yerine getirmeyen yabancı uyruklu şirketlerin temsilciliklerin ve şubelerin akreditasyonu 01.04.2015 tarihinden itibaren iptal edilecektir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)