Hİzmetler

Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma düzeni: Rusya Federasyonu İş kanunun yeni basımı

Rusya Federasyonu iş kanununda yapılan değişiklikler 13.12.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir -  ‘Yabancı uyruklu vatandaşların veya uyruksuz vatandaşların çalışma düzeninin belirlenmesi’ nolu 50.1 nolu yeni bölüm eklenecektir. (01.12.2014 tarihli 409-FZ nolu kanun).

Yeni eklenen bölüm Rusya Federasyonu İş kanunun XII nolu ‘Bazı kategorideki işçilerin faaliyetinin düzenlenmesi’ maddesinin eki olarak kabul edilecektir. 

Rusya Federasyonu İş kanunun XII nolu maddesini ve 50.1. nolu bölümü incelediğimizde, değişiklikler genel kanunlardan dolayı oluşmamakla beraber, yabancı uyruklu vatandaşların ve uyruksuz vatandaşların aşağıdakilerden oluşan çalışma düzeninden dolayı yapılmaktadır:

Yabancı uyruklu vatandaş veya uyruksuz vatandaş ile iş sözleşmesinin imzalanma düzeni;

Yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaşın işe alınması sırasında ibraz etmesi gereken belgeler;

Yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaşın işten azl edilmesinin düzeni;

Yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin düzeni;

Yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaşa ücretli tatil almasının düzeni.

Genel olarak baktığımza, rus şirketi olan işveren ile yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaş arasındaki çalışma koşulları Rusya Federasyonu İş kanunun genel talepleri, bazı özel durumlarda ise uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenecektir.

Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünde en çok iş sözleşmesini imzalanma ve fesh edilmesinin düzenine önem verilmektedir.

Birinci aşamada, iş sözleşmesinin imzalanması sırasında onun içeriği ile ilgili belirli talepler belirtilmektedir (Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünün 327.2 nolu maddesi).

Yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile iş sözleşmesinin imzalanması sırasında Rusya Federasyonu İş kanunun 57 nolu maddesindeki taleplerin yanısıra belirtilen kategorideki vatandaşların Rusya Federasyonu’na giriş yapmaları ve de işe alınmaları sırasında ibraz etmeleri gereken belgeler hakkındaki talepler belirtilmiştir. Yeni kanunların taleplerine göre yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinde aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir:

- çalışma izni ve patent hakkında;

- Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni hakkında;

- İkamet tezkeresi hakkında.

Rusya Federasyonu’nda geçici sürede bulunan yabancı uyruklu veya uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinde, sağlık sigorta poliçesinin veya işveren ile sağlık kurumu arasında imzalanan ücretli tedavi hizmet sözleşmesinin bilgileri dahil olmak üzere ona sağlık hizmetlerin sunulmasının dayanağı hakkındaki bilgilerin bulundurulması gerekmektedir.

İkinci aşamada, yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşın işe alınması sırasında ibraz etmesi gereken belgelerin listesinde değişiklikler yapılmıştır (Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünün 327.2 nolu maddesi). Belirtilen talepler işçilerin özel statüsü gözönünde bulundurarak hazırlanmıştır.

Bundan dolayı, Rusya Federasyonu İş kanunun 65 nolu maddesi uyarınca öngörülen belgelerin yanısıra, yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşın işe alınması sırasında işverene aşağıdaki belgeleri sunması öngörülmektedir:

- sağlık sigorta poliçesi (sözleşmesi);

- çalışma izni veya patent;

- Rusya Federasyonu’nda geçici ikamet izni;

- İkamet tezkeresi.

İş sözleşmesinin çalışma izninin alınması için imzalanması gerekmesi durumunda, yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşın iş sözleşmesini imzalamasından sonra çalışma iznini ibraz etmesi gerekmektedir.

Yürürlükte olan kanunlar uyarınca askerlik belgelerin sunulması ise istisnai durum olarak kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşın işe alınması sırasında askerlik belgelerini ibraz etmesi yönündeki zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinin fesh edilmesinin düzeni Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünün 327.6 nolu maddesinde belirtilmiştir.

Yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinin imzalanmasının veya fesh edilmesinin düzeni işe alınan vatandaşın statüsüne bağlıdır. Rusya Federasyonu İş kanununde öngörülen genel durumların dışında,  yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinin süresi, onun Rusya’daki ikamet izninin veya çalışma izninin süresinin sona erdiği tarihi itibarı ile sona ermektedir.

Yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşlara, iş sözleşmesin fesh edilmesi durumunda Rusya Federasyonu İş kanununda öngörülen tazminat hakları ve garantiler verilmektedir.

İşveren’in çalışma iznini vermesi için dayanak olan yabancı iş gücü istihdam izninin süresinin dolmasından dolayı yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaş ile imzalanan iş sözleşmesinin fesh edilmesi durumunda, Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünün 327.2 nolu maddesi uyarınca yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşlara iki haftalık maaş tutarındaki tazminatın ödenmesi öngörülmektedir.

Rusya Federasyonu İş kanunun 50.1. nolu bölümünün 327.4 nolu maddesi uyarınca yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşın geçici sürede şirketteki diğer görevde çalıştırılması mümkündür. Kanunun 72.2. nolu maddesindeki talepleri gözönünde bulundurarak, işverenin çalışma iznindeki görevine (uzmanlık dalı, görevi, çalışma alanı) bağlı kalmadan yabancı uyruklu/ uyruksuz vatandaşı bir aya kadar varan süre ile şirketteki herhangi diğer görevde çalıştırma hakkına sahiptir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)