Hİzmetler

Şirket’in adına Genel müdür ile iş anlaşmasını kim imzalamalıdır?

Şirket’in adına Genel müdür ile iş anlaşmasını Şirket’in Genel müdürünün tayın edildiği Şirket’in ortaklar kurulu toplantısının başkanı veya onun yetki verdiği Şirket’in herhangi ortağı tarafından imzalanacaktır. Şirket’in Genel müdürü’nün tayın edilmesinin Şirket’in Yönetim kurulunun (Denetim kurulu) yetkileri çerçevesinde olması durumunda ise Şirket’in yönetim kurulu (Denetim kurulu) toplantısının Başkanı veya onun yetki verdiği diğer şahıs tarafından imzalanacaktır.

Anonim Şirket’lerde ise Genel müdür ile iş anlaşması Şirket’in Yönetim kurulunun (Denetim kurulu) yetkileri çerçevesinde olup Şirket’in yönetim kurulu (Denetim kurulu) toplantısının Başkanı veya onun yetki verdiği diğer şahıs tarafından imzalanacaktır.

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)