Şirket’in adına Genel müdür ile iş anlaşmasını kim imzalamalıdır?

Şirket’in adına Genel müdür ile iş anlaşmasını Şirket’in Genel müdürünün tayın edildiği Şirket’in ortaklar kurulu toplantısının başkanı veya onun yetki verdiği Şirket’in herhangi ortağı tarafından imzalanacaktır. Şirket’in Genel müdürü’nün tayın edilmesinin Şirket’in Yönetim kurulunun (Denetim kurulu) yetkileri çerçevesinde olması durumunda ise Şirket’in yönetim kurulu (Denetim kurulu) toplantısının Başkanı veya onun yetki verdiği diğer şahıs tarafından imzalanacaktır.

Anonim Şirket’lerde ise Genel müdür ile iş anlaşması Şirket’in Yönetim kurulunun (Denetim kurulu) yetkileri çerçevesinde olup Şirket’in yönetim kurulu (Denetim kurulu) toplantısının Başkanı veya onun yetki verdiği diğer şahıs tarafından imzalanacaktır.

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri.

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır