Denetim gerçekleştirmesi sırasında banka hangi detayları incelemektedir?

1.Bankaya ulaşan tüm paraların kasa üzerinden geçmesini. Şirketin sürdürdüğü ticari faaliyeti sırasında kasaya koyduğu para tutarı ise banka tarafından denetlenmemektedir. Belirtilen işlemlerin denetimi vergi dairesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2. Banka kasasına öngörülen tüm paranın yatırılmasının denetimi. Sözkonusu durumda maaş ödemeleri, sosyal giderler ve diğer ödemeler için ayrılan paradan kalan tutarında bankaya iade edilmesinin denetimi yapılacaktır.

3. Şirketin kasasına ulaşan paraların bankaya bildiride bulunup onun onayladığı düzende harcanmasının denetimi.

4. Tüzel kuruluşlar arasındaki hesaplaşmaların üst limitlerin mevcut olan standartlar uyarınca olmasının denetimi. Şu an itibarı ile bir sözleşmenin şartları çerçevesindeki nakit ödemelerin üst limiti 100000 ruble olarak belirlenmiştir.

5. Kasadaki kalan tutarın bankanın belirlediği en düşük limite uygun olmasının denetimi.

6. Kasa defterinin ve diğer ilgili belgelerin bulundurma düzeni. Kasadaki gelir ve gider belgelerin hazırlanmasının kalitesi ve süresi detaylı bir şekilde denetlenecektir.

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır