Hİzmetler

Denetim gerçekleştirmesi sırasında banka hangi detayları incelemektedir?

1.Bankaya ulaşan tüm paraların kasa üzerinden geçmesini. Şirketin sürdürdüğü ticari faaliyeti sırasında kasaya koyduğu para tutarı ise banka tarafından denetlenmemektedir. Belirtilen işlemlerin denetimi vergi dairesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2. Banka kasasına öngörülen tüm paranın yatırılmasının denetimi. Sözkonusu durumda maaş ödemeleri, sosyal giderler ve diğer ödemeler için ayrılan paradan kalan tutarında bankaya iade edilmesinin denetimi yapılacaktır.

3. Şirketin kasasına ulaşan paraların bankaya bildiride bulunup onun onayladığı düzende harcanmasının denetimi.

4. Tüzel kuruluşlar arasındaki hesaplaşmaların üst limitlerin mevcut olan standartlar uyarınca olmasının denetimi. Şu an itibarı ile bir sözleşmenin şartları çerçevesindeki nakit ödemelerin üst limiti 100000 ruble olarak belirlenmiştir.

5. Kasadaki kalan tutarın bankanın belirlediği en düşük limite uygun olmasının denetimi.

6. Kasa defterinin ve diğer ilgili belgelerin bulundurma düzeni. Kasadaki gelir ve gider belgelerin hazırlanmasının kalitesi ve süresi detaylı bir şekilde denetlenecektir.

©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:

(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)