Limited Şirketinin ortakları Şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi sonucundaki vergileri ödedikten sonra kalan geliri dilediği gibi harcama hakkına sahipmidir?

Limited Şirket sürdürdüğü ticari faaliyeti sonucu elde edilen gelir tüzel kuruluş durumundaki limited şirketine aittir. Limited Şirketin, elde edilen gelirinin dağıtılması ile ilgili karar yönetim kurulu toplantısında verilecektir (Limited Şirketinin birden fazla ortağının bulunması durumunda). Elde edilen gelirin ortakların arasında dağıtılması gerekmektedir. Şirketin tek ortağın olması durumunda ise elde edilen gelirin dağıtılması ile ilgili kararın yazılı şekilde şirketin tek ortağı tarafından verilmesi gerekmektedir. Şirketin saf geliri her üç aylık, altı aylık ve bir yıllık süre içinde ortakların arasında dağıtılabilir.

Aşağıdaki maddelerde belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda ortaklar kurulu toplantısının kararına rağmen yürürlükte olan kanunlar uyarınca elde edilen gelir ortaklar arasında dağıtılamaz:

- Gelirin dağıtıldığı tarihi itibarı ile şirketin iflas etmesi veya gelirin dağıtılması sonucu şirketin iflas edebileceğinin tespit edilmesi durumunda.

- Gelirin dağıtıldığı tarihi itibarı ile şirketin saf aktiflerinin bedelinin onun ana sermayesinden düşük olması veya gelirin dağıtılması sonucu belirtilen hükmün meydana gelmesi durumunda.

- Yürürlükte olan federal kanunlar uyarınca öngörülen diğer durumlarda.


  ©RosCo Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu danışmanlık hizmetleri

   

  ''ROSCO''
  Şirketi Kuruluş
  2004
  Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
  SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
  (Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
  Vergi danışmanları odası üyeliği
  (sertifika numarası: 78)
  HP 'Partner RDD'
  (Rus Değerleme Derneği)
  Dernek Üyeliği:
  Moskova Ticaret ve
  Endüstri birliği
  (Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
  Rus Türk
  İşadamları Birligi (RTİB)
  Derecelendirme:
  A++1+++1++[%]
  (2009’da —
  А++1+++1+[%])
  RosCo,
  Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
  Uyumluluk Sertifikası:
  GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
  Profesyonel
  Sorumluluğu
  Sigortalanmıştır