Hİzmetler

RosCo Şirketi ile Şanghay İşbirliği Örgütün İş Kulübu arasında danışmanlık alanında işbirliği anlaşması imzalandı

RosCo Şirketi, Şanghay İşbirliği Örgütünün İş Kulübu’ne (ŞİÖ İK) yüksek kaliteli danışmanlık hizmetlerini veriyor. 

ШОС.jpg

Uluslararası ekonomik işbirliğini destekleyen ticari olmayan ortaklık ŞİO İş Kulübu, karşılıklı yararlı işbirliğin, ŞİO kapsamında işbirliğini kuran ortakların ve gözlemci ülkelerin iş adamları arasındaki kamu ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş, diplomatik ve bilimsel ortamların temsilcilerini bir araya getiren bir profesyoneller birliğidir.

ŞİO İK, 2009 yılından beri ŞİO İş Konseyi Sekreterliğinin icra organı olup, ticari olmayan ortaklık formatında faaliyet göstermektedir. 

İş Kulübu’nun ana hedefleri, devlet ve örgütsel yapıların katılımıyla uluslararası ve bölgesel projelerin hazırlanmasında desteğin sağlanması, yapılar arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi, ekonominin çeşitli alanlarında ortak projelerin gerçekleştirilmesi, ŞİO katılımcı ülkelerin iş adamları arasında etkin iletişimin kurulması, ve İran, Moğolistan, Afganistan, Beyaz Rusya gibi gözlemci ülkelerin ve ŞİÖ diyalog ortaklarının (Şri-Lanka, Türkiye, Ermenistan, Kambodja, Nepal)  iş topluluklarıyla iletişimin geliştirilmesidir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)