YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI (VİZELİ)

YABANCI UYRUKLU PERSONELİNİZİN ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ SÜRDÜRDÜĞÜNÜZ FAALİYETİ ZORLAŞTIRIYOR MU? İŞİ PROFESYONELLERE BIRAKINIZ!

Sizin bu metni okumanız, şirketinizin yabancı uyruklu uzmanları işe alma mecburiyeti duyacak kadar büyüdüğünün göstergesi olarak kabul edilebilir. Bundan dolayı sizi tebrik ediyoruz! Belirtilen unsur şirketin faaliyetinde başarılı olduğunu gösterip, fakat bundan dolayı yabancı uyruklu personelinize çalışma iznini alabilmeniz için zor ve uzun süreçten geçmeniz gereklidir. Geçilmesi gereken prosedürler hakkında bilgi alan bazı şirketler yabancı uyruklu personeli çalıştırmaktan vazgeçme yönündeki karar almaktadır.Yabancı uyruklu personelden vazgeçilmesi kararını almadan, RosCo Şirketi’ne başvurmanız yeterlidir.

Yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izni alınma esasları 25.07.02 tarihli 115-FZ nolu ‘Yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonu’ndaki hukuki statüsü’ Federal kanunun (12.07.11 tarihli basımı) 13/1 maddesine göre 3 aşamadan oluşmaktadır:

1.aşama: Öngörülen belgelerden oluşan dosyanın hazırlanıp, istihdam merkezine sunuması gerekmektedir. Belirtilen işlem Moskova Yönetimi tarafından sunulan ‘Vatandaşlara iş bulunmasında, şirketlere ise personel bulunmasında yardım edilmesi’ hizmeti kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bundan sonra yabancı uyruklu vatandaş için iş boşluğu açılıp, yabancı uyruklu vatandaşları işe alma izninin verildiği tarihe kadar her ay uzatılacaktır.

2. aşama: Yabancı personeli çalıştırma izninin alınmasından oluşmaktadır. Bu aşama, ilk aşamanın tamamlanmasından en erken 1 (Bir) ay sonra başlayıp, Rusya Federasyonu Federal Göç Servisine tüm öngörülen belgelerin sunulması ile başvuruda bulunulmasından oluşmaktadır.

İkinci aşama rus dili bilgisine dair testlerden, tıbbi muayeneden geçmesinin yanısıra gönüllü sigorta poliçesinin alınması işlemleri kapsamında yabancı uyruklu vatandaşın katılımı ile geçmelidir.

3 aşama: Son aşama yabancı personelin Federal Göçmen Servisi Moskova idaresine öngörülen belgeleri sunup çalışma izni kartını almasından oluşmaktadır.

Belirtilen üç aşamadaki tüm işlemler 3 (Üç) aylık süre içinde gerçekleştirilmektedir.

Biz, şirketiniz personeline çalışma izni alınma sürecinin sizin için en kolay ve sıkıntısız geçmesini sağlayacağız. Bize yapacağınız bir ziyaretin neticesinde, Şirketinizin geçmesi gereken bu kadar zor ve uzun süreçten, onun tamamlandığı ana kadar olan süreyi unutmanızı sağlayacağız. Bizden, sicil özetlerinin veya diğer herhangi belgelerin temin edilmesi yönündeki hiçbir talebi duymayacaksınız. Bize ilk ve son ziyaretinizde, önceden belitmiş olan belgeleri getirip, mukaveleyi imzalayıp, tüm vergi ve harçları ödedikten sonra ... yabancı personelin bünyenize katılımının resmileştirilmesi ile ilgili diğer tüm prosedürleri içiniz rahat olarak unutabilirsiniz.

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizi bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

HİZMETLERİN BEDELİ

Yabancı uyruklu vatandaşlara çalışma izninin alınması kapsamındaki tüm hizmetlerimizin bedeli:

35 000 ruble

* Tüm devlet harçları müşteri tarafından karşılanmaktadır.

ROSCO ŞİRKETİ’NE NEDEN BAŞVURMANIZ GEREKİR:

  • Öngörülen tüm izinlerin alınması ile ilgili sizin vaktinizi harcamanızı engelleyeceğiz.
  • Sizin adınıza devlet dairelerinden 2 adet ücretsiz sicil özetlerin siparişinde bulunacağız.
  • Şirketinize muhasebe hizmetleri tarafımızca sunuluyorsa, Şirketi’nizin Federal Göç Servisinde kayıt işlemleri tarafımızca ücretsiz gerçekleştirilecektir.
  • Gerektiği durumlarda, her 3 aşamadaki işlemlerin sırasında Şirketi’nize özel danışman sunacağız.
  • Gerektiği durumlarda adınıza tüm dairelere başvuruda bulunacak olan bizim personelimiz adına vekaletname hazırlanacaktır.
  • Biz, Rusya Federasyonu’nda faaliyetini sürdüren yabancı şirketler ile işbirliği içinde uzun süre çalışıp, bu konuda büyük deneyime sahibiz. Bizim yardımımız ile 2004 yılından itibaren binlerce yabancı uyruklu vatandaş için çalışma izni alınmıştır.

HİZMET SİPARİŞİ VER "YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI (VİZELİ)"

''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır