İş uyuşmazlıkları

Günümüzde bir çok sefer işçi ve işveren arasında tartışmalar yaşanmakta ve bunlara biz iş uyuşmazlıkları diyoruz

Rusya çalışma kanunu, işverenin her zaman gerekli görmediği uygulamaları yapan işçilerinin garantisini içermektedir.

RosCo’da tecrübeli muhasebeciler, öncü ofis işi yapan personeller, denetimciler, insan kaynakları denetimi yapan, işçi denetimi, müşterilerine personel temini yapan ve ayrıca hukukçular iş konusunda uzmanlaşmıştırlar.

Şu durumlarda RosCo’nun yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz:

İşverene:

 • İşten çıkarma.
 • Personel azaltma.
 • İş uyuşmazlıklarını önleyecek Şirket içi belgelerinin hazırlanması (işverenin çalışanına zorunlu yönetmelikler, belgelendirme, iş sözleşmeleri vs.).
 • Personel kayıtları.

İşçiye:

 • Kanuna aykırı işten çıkarılma.
 • Başka bir işe zorunlu gönderi.
 • İşte yeniden yapılandırma.
 • Eksik verilen maaşları kurtarma.
 • Önceden bildirilmiş izinlerin ücretini kurtarma.
 • Çalışma ortamı oluşturma.

RosCo firmasının hukukçuları tüm iş çıkışmazlıklarındaki etaplarda yakinen yol gösterecektir:

 • Çalışma kanunuyla ilgili olabilecek sorularda danışmanlık.
 • Bilirkişi belgeleri.
 • İş çakışmazlıklarında mahkemede olmayan yerleşmeler (iddiaların toplanması, şikayetler, uygulama).
 • İş uyuzmaklılarının çözümü için mahkemelik evrakların düzenlenmesi (iddia dilekçeleri, iddia dilekçelerinin değerlendirmeleri, şikayetin feshi, şikayetlerin denetim dilekçeleri, uygulama vs.).
HİZMETLERİN BEDELİ

Danışmanlık Hizmeti

2 000 ruble tek bir uzmanın bir saat

Dilekçelerin oluşturulması

3 000 rubleden başlamakta

İddiaların tespiti, şikayetler ve uygulama

3 000 rubleden başlamakta

İş uyuşmazlığının yargısız düzenlenmesi

10 000 ruble

İş uyuşmazlığının mahkemede çözümlenmesi

20 000 rubleden başlamaktadır / her katılım için
HİZMET SİPARİŞİ VER "İş uyuşmazlıkları"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır