Kadro denetimi

İnsan kaynakları denetimi ne için gereklidir?

Çalışma riski. Rusya iş kanunu, istihdamın yanı sıra çalışanın faaliyeti ve işten ayrılışına dek resmi çalışması gereksinimini sağlayan kitleyi içinde barındırmaktadır. Herhangi bir evrağın yanlış olması durumunda işveren şirketin müffettişler tarafından ceza yaptırımına çarptırılma riski oluşacaktır.

Migrasyon riski. İnsan Kaynakları denetimi daha çok bünyesinde yabancı işçi çalıştıran firmalar için önem arz etmektedir. Uygulamada bir çalışan personel resmi tüm migrasyon evraklarıyla (çalışma izni, manyetik kartlar, yabancı işçi kaydı vs.) ilgilenir ve kayıtlarını ve maaşları ise farklı bir personel yapar. Bu iki personelin çalışma sonuçları her zaman bir diğeriyle tutuşmayabilir. Bu anlamda, bu durum işveren firma için göçmenlik kanunlarına aykırı iş yapılmasından ötürü büyük bir risk oluşturmakla birlikte, milyon ruble civarında olabilecek maddi cezalara çarptırılabilir.

Vergi riski. İnsan Kaynakları Denetimi olası bir vergi riskini azaltmaya olanak sağlar. Bilinen ve değişmeyen tek gerçek vardır ki, maaş ve işçinin yararına olabilecek diğer ödemeleri işveren firma toplu vergi ve soyal katkı paylarını ödemekle yükümlüdür. İnsan Kaynakları Denetimi, “Muhasebeciniz aylık maaşları ve vergileri doğru hesapladı mı?” sorusuna cevap vermeye yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Denetimi:

 • Müşterinin personellerinin çalışma evraklarının kontrolü (dilekçeler, iş sözleşmeleri, çalışma kayıtları vs.).
 • Dahili personel iş akışı kontrolü (personel listesi, çalışma çizelgeleri, izin günleri, ikramiyelerin durumu vs.).
 • Hasta listesi hesabının kontrolü.
 • Müşteri personellerinin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi kontrolü.
 • Yabancı personellerin evraklarının göçmenlik yasalarına uygunluğunun kontrolü.
 • Sosyal katkı payları ve şahsa ait vergi ödemelerinin vergi kanunlarına uygunluğunun ve ödemenin düzenliliğin kontrolü.
 • Maaş vergi ve aidat raporlarının düzenli derlenip derlenmediği kontrolü.
 • Maaş vergi ve aidat raporlarının zamanında hazırlanıp hazırlanmadığı kontrolü.
 • Bütçeye dahil olan ve bütçedışı fonlar ve şahsa ait vergilerin zamanında ve tam olarak ödenmesinin denetimi.
 • Rusya Federasyonu çalışma kanunuyla ilgili konularda müşterinin çalışanlarına danışmanlık verilmesi.
 • Personel iş akışı yapılandırılması hakkında müşterinin çalışanlarına eğitim verilmesi.

İnsan Kaynakları Denetiminin kontrolünün sonucu:

 • Yazılı olarak yönetimi bilgilendirme

  İnsan Kaynakları Denetimi esnasında tüm hata ve eksikliklerin tespitinin yazılı olarak bildirilmesi, ayrıca yine bu sureçte ihlal edilen yasalar konusunda, bu sorunların ortadan kaldırılması üzerine önerilerde bulunulması.

 • Yönetime kısa rapor

  Müşterinin isteğine göre hazırlanmaktadır ve içinde müşteri için gereklilik oluşturan İnsan Kaynakları Denetiminin sonuçları bulunmaktadır.

  Eğer İnsan Kaynakları Denetimi personel evrak düzenlemelerinde, vergi ve aidat ödemelerinde birçok hata saptarsa, RosCo firmasının uzman ekibi bu eksiklikleri firmanız için yeniden yapılandıracak ve vergi ve aidatlardan oluşan beyanname sunacaklardır.


Eğer İK denetimiyle alakalı personel kayıtlarınızı emin ellere teslim edebileceği kanaatine vardıysanız, bizimle konula alakalı irtibat kurabilirsiniz.

İK Denetimi süresi

İnsan Kaynakları Denetimi müşterinin herhangi ve uygun olduğu bir zamanda sürdürülebilir.

HİZMETLERİN BEDELİ

İK Denetimi fiyatlandırması denetimi kapsayacak sorunlara bağlıdır; müşterinin personellerinin sayısı, yabancı çalışan sayısı.

İK Denetimi fiyatlandırılması, hesaplanacak iş gücü ile RosCo şirketinin uzmanlarının emeğiyle çarpılır.

1 uzmanın saatlik ücreti - 1 500 rubledir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "Kadro denetimi"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır