PERSONEL İŞLERİNİN TUTULMASI

Rusya’da personel ile İşveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen mevzuat oldukça zordur. Rusya Federasyonu Çalışma Kanununda personel için, daha Sovyetler Birliği zamanından kalan bir çok garanti öngörülmektedir. Çalışma Kanunu dışında çalışma konularını, işe alma ve işten çıkarma prosedürlerini ve personele verilen garantileri düzenleyen birçok mevzuat daha uygulanmaktadır.

Şu anda madur personelin Çalışma müfettişliğine şikayet etme olayları sık sık rastlanan bir uygulamadır. Çalışma mevzuatında tespit edilen çok sayıdaki kuralların ihlal edilmesi halinde İşveren için hem idari (parasal cezalar şeklinde) hem de ağır ceza sorumluluğu öngörülmüş olup İşverenin müdürlüğüne uygulanabilmektedir.

Ayrıca, çalışma mevzuatında öngörülen çok sayıdaki kurallara uyulması personelin maaşından tahakkuk edilen vergilerin doğru hesaplanması ve vergi makamları tarafından yapılan kontroller sırasında savunabilmesi açısından da önemlidir.

Kadronuzda yabancı personel varsa personel işlerinin gerektiği gibi tutulması şarttır. Çünkü sadece düzgün bir biçimde organize edilmiş personel belgelerinin mübadelesi sayesinde, yabancı iş gücünün istihdam edilmesi ile ilgili olarak Federal Göçmenler Dairesi tarafından uygulanabilen büyük cezalardan kurtulabileceksiniz.

Zaman içinde hemen her İşveren kendi şirketinde personel işlerinin tutulmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaktadır. Fakat personel işlerinin düzgün bir biçimde ve tam kapsamda tutulmasını yapabilen uzmanı bulmak kolay değildir.

Yabancı personeli istihdam eden şirketlerde çalışma izinlerine bir şube, çalışma belgelerinin hazırlanmasına başka bir şube, maaşların ve tazminatların hesaplanmasına üçüncü bir şube bakmaktadır. Böyle bir durum sık sık çelişkilerin, bunların sonucunda ise ihlallerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Bu durumda personel işlerinin tutulmasını, personel işlerini tutma hizmetlerinin verilmesinde uzman bir kuruluş olan RosCo şirketine yaptırmak daha mantıklı değil mi? Bilhassa, Şirketinizde yabancı personel çalışıyorsa. Çünkü biz her şeyden önce yabancı şirketlere danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde uzmanlaşıyoruz.

Bunun dışında, RosCo şirketinde personel işlerinin tutulması halinde personelinizin maaşları hakkındaki bilgilerin gizliliği de sağlanacaktır.

PERSONEL İŞLERİNİN TUTULMASI KAPSAMINDA ROSCO ŞİRKETİNİN ELEMANLARI:

 • İş sözleşmelerini tanzim edecek;
 • Çalışma karnelerini dolduracak.
 • İç idari belgeleri (kararları, talimatları, dilekçeleri v.s.) hazırlayacak;
 • Elemanlara ait ana belgeleri (çalışma saatlerinin kaydedildiğine dair puantaj tablolarını, hesap bordrolarını, maaş ödeme bordrolarını v.s.) dolduracak;
 • Elemanlara maaş ve diğer ödemeleri tahakkuk edecek;
 • Vergileri hesaplayacak;
 • Beyannameleri tanzim edecek ve Vergi Dairesine, Emeklilik Fonuna, Sosya Sigorta Fonuna, İstatistik makamlarına teslim edecektir.
HİZMETLERİN BEDELİ

Rusya Federasyonu vatandaşı olan her eleman için ayda

500 ruble

Her yabancı eleman için ayda

800 rubledir

ROSCO ŞİRKETİNDE PERSONEL İŞLERİNİN TUTULMASININ AVANTAJLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 • Personel işlerinin tutulmasına karşı tam kapsamlı bir yaklaşım sağlanacaktır. Çalışma, göçmenlik ve vergi mevzuatlarında öngörülen tüm şartlar dikkate alınacaktır.
 • Yabancı personel dahil olmak üzere personel işlerinin tutulmasında büyük tecrübeye sahip olduğumuz için gösterdiğimiz hizmetlerin kalitesi garantili yüksek olacaktır. RosCo şirketinde “İç denetim” şubesi, personel işlerinin tutulması konusunda kontrollerini yapmaktadır. Personel işlerinin kaliteli tutulmasından doğan sorumluluk sözleşmede detaylı bir biçimde yazılmış olacaktır. RosCo şirketinin profesyonel sorumluluğu ОАО «AlfaStrahovaniye» sigorta şirketi tarafından sigortalanmıştır.
 • Gizlilik sağlanacaktır.
 • Personel işlerine bakan elemanların “maaş vergilerinde” tasarruf sağlanacaktır. %47 tasarruf edilecektir = %13 elemanın gelir vergisi + %34 sigorta kesintileri. Ayrıca, personel işlerinin tutulması ile ilgili hizmetlerin bedelini, şirketin gelir vergisinin matrahını azaltan masraflara atabileceksiniz. Gelir vergisinde tasarrufunuz % 20 olacaktır.
 • Personel işlerinin tutulmasından sorumlu elemanların araştırılması ve test edilmesi için zaman harcamayacaksınız.
 • Yıllık izinleri ve hastalık belgelerini ödemeğe zorunda kalmayacaksınız. Personel işlerini tutan şirketin yıllık izine ihtiyacı olmayacaktır.
 • Personel işlerine bakan elamanlara iş yerlerini donatmaya zorunda kalmayacaksınız.
 • 1-C muhasebe programlarını, Konsultant, Garant gibi bilgi-enformasyon sistemlerini satın almaya ve yenilemeye, personel subesi elemanlarının eğitiminin yaptırılması ve hususi dergilere aboneliğin alınması için para harcamaya ihtiyacınız olmayacaktır.
 • Beyannamelerin teslim edilmesi için hususi elektronik kanallara kendinizin bağlanmanız ve bunların için para ödemeniz gerekmeyecektir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "PERSONEL İŞLERİNİN TUTULMASI"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır