HIZLI DENETİM

Hızlı denetim muhasebe ve vergi kayıtlarının tutulması alanında mevcut durumun hızlı bir biçimde ve asgari masraflarla değerlendirilmesi, ana vergi risklerinin tespit edilmesi, şirketin faaliyetinin mali analizinin yapılması amacı ile uygulanmaktadır.

Hızlı denetim sırasında aşağıdakiler değerlendirilecektir: muhasebe sistemi genel olarak, ana ticari sözleşmeler, muhasebe ve vergi beyannameleri, ana dokümantasyon.

HIZLI DENETİM AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA GEREKMEKTEDİR:

 • Muhasebe ve vergi kayıtlarının tutulması alanında mevcut durum hakkında genel bilgilerin alınmasına yönelik Hızlı denetim.Yapılan hızlı denetimin sonucuna istinaden müşteriler daha detaylı vergi denetlemesi yaptırmaya karar verebilir veya muhasebe kayıtlarının “düzgün hale getirilmesi” hizmetlerini yaptırabilir.
 • Menkul kıymetlerin çıkarılması sırasında Hızlı denetim. Geçerli mevzuat (Menkul kıymetler piyasası Kanunu 22.1. maddesi 2. bendi) gereğince Menkul Kıymetleri Çıkarma Belgesinin denetlenmesi zorunlu olmaktadır. Belge içindeki bilgilerin tam ve doğru olduklarının doğrulanması amacı ile Menkul Kıymetleri Çıkarma Belgesi denetçi tarafından imzalanmış olmalıdır. Denetçi Menkul Kıymetleri Çıkarma Belgesinin belirttiği kısımdaki bilgilerin, bunun içinde menkul kıymetleri çıkaran şirketin yıllık muhasebe beyannamelerinin tam ve doğru olduklarını, menkul kıymetleri çıkaran şirkette muhasebe ve vergi kayıtlarını tutma usulünün Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olduğunu, ayrıca Menkul Kıymetleri Çıkarma Belgesinin III., IV., V. ve VIII. bölümlerinde belirtilen diğer mali bilgilerin tüm önemli özelliklerinin, Menkul Kıymetleri Çıkarma Belgesinde belirtilen menkul kıymetleri çıkaran şirketin denetlenmiş yıllık muhasebe beyannamelerindeki bilgilere uygun olduğunu doğrulamaktadır.

HIZLI DENETİM AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMEKTEDİR:

 • Mali analiz;
 • Hissedarların (ortakların) yıllık genel toplantılarının, Yönetim Kurulu (Denetim Kurulu) toplantılarının protokollerinin ve diğer ilgili belgelerin ekspertizi;
 • Para kaynaklarının hızlı denetimi;
 • Alacakların hızlı denetimi;
 • Maddi ihtiyatların hızlı denetimi;
 • Mali yatırımların hızlı denetimi;
 • Duran varlıkların ve amortismanın hızlı denetimi;
 • Gelecek dönemlerin giderlerinin ve maddi olmayan aktiflerin hızlı denetimi;
 • İstikraz ve kredilerin hızlı denetçiliği;
 • Satıcılar ve yükleniciler ile yapılan hesaplaşmalarda mevcut borçların hızlı denetimi;
 • Vergi ödemelerinin hızlı denetimi;
 • Mahkemelerde davaların ve iddia üzerine ortaya çıkan anlaşmazlıkların hızlı denetimi;
 • Sermayenin hızlı denetimi;
 • Normal faaliyet alanları ile ilgili gelirlerin ve giderlerin hızlı denetimi;
 • Diğer gelirlerin ve giderlerin hızlı denetimi;
 • Şirketin bağlı olduğu kişilerle yapılan işlemlerin hızlı denetimi.

Hızlı denetimin yapılması sonucunda Rapor tanzim edilir.

Raporda RosCo şirketinin uzmanları tarafından tespit edilen muhasebe ve vergi mevzuatının tüm ihlal olayları ve bunların düzeltilmesi konusundaki tavsiyeler yansıtılacaktır.

HİZMETLERİN BEDELİ

Hızlı denetimin bedeli işlerin kapsamına, Müşterinin faaliyetinin miktarına ve zorluğuna bağlı olacaktır.

Vergi denetiminin bedeli, proje ile ilgili olarak hesaplanmış iş saatlerinin RosCo şirketi uzmanının saatlik ücretine çarpılması yolu ile bulunacaktır.

RosCo şirketinde yapılan hızlı denetimin avantajlarının biri - düşük fiyattır.

Rusya da Hızlı denetimin asgari bedeli - 30 000 rubledir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "HIZLI DENETİM"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır