UFRS UYARINCA RAPORLARIN HAZIRLANMASI

70-li yıllarda şirketlerin bulunduğu coğrafik konuma bağlı olmadan bütün şirketlerin kullanacağı finansal rapor standartlarının gerekli olduğu tespit edilip onların oluşturulması kararı verilmiştir. Belirtilen işlemleri Uluslararası Finansal Rapor Standartları başarı ile yürütmektedir.

Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca raporların hazırlanması uluslararası markete ulaşımı kolaylaştırdığından dolayı yabancı yatırımcıları veya yabancı bankaların kredilerini almak, uluslararası şirketlerin sunduğu projelere katılmak isteyen, ayrıca tahvillerini uluslararası borsada pazarlama amacındaki rusyadaki şirketler için büyük bir avantajdır.

Rusya Federasyonu’ndaki şirketler Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca iki çeşitli dönüşümlü raporları hazırlamaktadırlar. Birinci rapor (Transformasiya) uyarınca raporları milli muhasebe sistemi uyarınca hazırlayıp, hesap döneminin sonunda ise Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca gerekli olan düzeltmeler yapılmaktadır. İkinci rapor (Konversiya) ise RSBU (Rus muhasebe sistemi) ve Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca hazırlanmaktadır. Her şirket yaptığı masraflara ve kara göre muhasebe sistemini belirlemektedir.

Herhangi şirketin yeni sisteme geçmesi için, çok fazla zaman ve masraf gerektiren otomatik muhasebe sistemine geçmesi gerekmektedir. Yeni muhasebe sistemine geçmesi için öngörülen masraflar 5300 ile 135000 ABD doları arasında olup, gerekli olan donatımın, yazılımın ve de muhasebe uzmanları ve teknik danışmanların sunduğu hizmetlerin bedeli dahildir.

Pratikte şirketlerin çoğu milli muhasebe sistemi ile hazırladıkları raporlarda Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca düzeltmeler yapmaktadır.

RosCo Şirketi milli muhasebe sistemi ile hazırlanan raporları Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca düzeltmeler yapılması ile ilgili hizmetleri sunmaktadır.

BELİRTİLEN HİZMETLER AŞAĞIDAKİLERDEN OLUŞMAKTADIR:

  • Şirket’in muhasebe evraklarının incelenmesi, mizan hazırlanması.
  • Şirket’in hesaplarının ve işlemlerinin yeniden sınıflandırması, gerekli düzeltmelerin yapılması.
  • Mali raporların ve açıklamaların hazırlanması.
  • Yerine getirilen işlerin hangi kalitede yapıldığının belirlenmesi.
  • Mali raporun tanıtımı.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPOR STANDARTLARI UYARINCA HAZIRLANAN RAPORLAR AŞAĞIDAKİLERDEN OLUŞACAKTIR:

  • Muhasebe bilançosu.
  • Kar ve zarar raporu.
  • Sermaye hareket raporu.
  • Sermaye değişim tablosu.
  • Mali Tablolara İlişkin açıklamalar.
HİZMETLERİN BEDELİ
Milli muhasebe sistemi ile hazırlanan raporların Uluslararası Finansal Rapor Standartları uyarınca düzeltmeler yapılmasının bedeli RosCo Şirketi’nin uzmanlarının çalıştığı saatlerin sayısına göre belirlenmektedir.

Uzmanın bir saatlık çalışmasının bedeli

2 000 ruble olarak belirlenmiştir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "UFRS UYARINCA RAPORLARIN HAZIRLANMASI"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır