ANLAŞMA HAZIRLANMASI

Dogru organize edilmiş anlaşma hazırlama sistemi şirkette hataların azalmasına, masrafların en düşük seviyeye çekilmesine ve mahkemelerde davaların kazanılmasını saglayacaktır.

RosCo Danışmanlık Şirketi’nin avukatları anlaşmaları Müşterilerinin faaliyetini ve onun iç belgelerini gözönünde bulundurarak hazırlayacaklardır.

Hukuki ve ekonomik risklerin minimuma indirilmesi sonucu Müşteri’lerimiz anlaşmaları kontrol sistemini yüksek seviyede tutup, bunun sonucunda ise Müşteri’lerimizin sürdürdüğü faaliyet daha başarılı olacaktır.

RosCo Danışmanlık Şirketi Müşteri’lerin imzaladığı tüm anlaşmaları takip etme hizmetini müşterilerine sunmaktadır. Dileğiniz uyarınca biz size tüm anlaşmalarınızın veya belirli anlaşmaların takip edilmesi hizmetlerini sunabiliriz.

ANLAŞMA YAPILMASINA HAZIRLIK

Hizmetin özelliği nedir?

 • Anlaşmayı imzalayacağınız partnerin güvenirliğinin incelenmesi, onun sürdürdüğü faaliyetinin incelenmesi ve de onun herhangi gizli faaliyetleri sürdürüp sürdürmediğinin belirlenmesi, şirketin kurucuları ve yöneticileri hakkındaki bilgi edinilmesi, şirketin yönetimi ve kurucuları iş itibarı hakkında bilgi edinmesi, şirketin herhangi kurumun kara listesine dahil edilip edilmediğinin, şirkete karşı üçüncü şahısların mahkemede dava açtığının ve de şirketin iflas etme tehlikesi ile karşılaşıp karşılaşmadığının tespit edilmesi.
 • Anlaşmayı imzaladığınız kuruluşun belirtilen yükümlüklerini yerine getirmesi amacı ile en uygun mali sistemin belirlenmesi.

Size sunulacak olan bilgiler nedir?

 • Anlaşmayı imzalama amacında olduğunuz şirketin faaliyet geçmişi.
 • Anlaşmayı imzalama amacında olduğunuz şirketin faaliyetinin şeffaf olması ile ilgili bilgiler.
 • Anlaşmayı imzalama amacında olduğunuz şirketi etkileyebilecek olan şahısların listesi.
 • Anlaşmayı imzalama amacında olduğunuz şirket ile ilgili detaylı bilgilerin yönetim kuruluna sunulması.

ANLAŞMA’NIN HAZIRLANMASI

Hizmetin özelliği nedir?

 • Partnerin sunduğu anlaşma örneğinin incelenmesi ve projesinin hazırlanması.
 • Anlaşma’nın ekinde gerekli olan belgelerin hazırlığının kontrol edilmesi (vekaletname, anlaşmanın ekleri, yazışmaların protokolleri vs.).
 • Anlaşma’nın imzalanması sonucu Anlaşmaya göre Şirketinizin personel görev dağılımı ile ilgili tavsiyelerde bulunması.
 • İmzalanan anlaşmanın şartları doğrultusunda ek belgelerin hazırlanma sistemin oluşturulması.

Sizin avantajlarınız nedir?

 • Siz sizin çıkarlarınız doğrultusunda en uygun olan Anlaşma’yı imzalayacaksınız.
 • Siz anlaşmayı diğer şirketin yetkili temsilcisi ile imzalayacaksınız (veya yetkili temsilci tarafından onaylanan şahıs ile).
 • Şirketi’nizin personeli imzalanan Anlaşma’nın şartları uyarınca kendi yükümlükleri ile ilgili tüm bilgilere sahip olacaklardır (personelin yükümlükleri net olarak belli olacaklardır).

ANLAŞMA’NIN YÜRÜRLÜĞE SOKULMASI

1. Dış denetim.

Hizmetin özelliği nedir?

 • Partnerin mali durumunun denetiminin yapılması.
 • Partnerin yönetim organlarının üyelerin değişmesi.
 • Partnerin reorganizasyon veya fesh edilmesi prosedürünü başlatmasının incelenmesi.
 • Partnere karşı mahkeme davaların açılması, aynı zamanda onun mahkeme kararı ile iflas ettiğinin kararının verilmesi.

2. İç denetim.

Hizmetin özelliği nedir?

 • Şirketi’nizin imzalayacağınız Anlaşma’nın şartlarına uyması amacı ile muhasebe belgelerinizin hazırlanması gerektiğinin bildirilmesi.
 • Şirketi’nizin personelinin muhasebe evraklarını düzgün bir şekilde hazırlanmasının denetimi.

Sizin avantajlarınız nedir?

 • Anlaşma’nın imzalanması ile ilgili her türlü değişikliklerden haberdar olacaksınız.
 • Her türlü zararın önceden önlenmesi.
 • Partner ile anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda elinizde anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğinize dair tüm bilgiler ve kanıtlar olacaktır.

PARTNERİNİZİN YÜKÜMLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

Hizmetin özelliği nedir?

 • Anlaşma’nın ve yürürlükte olan kanunların şartları doğrultusunda partnerinizin faaliyetine tepkinin gösterilmesi.
 • Bildirilerin ve itirazların hazırlanması.
 • Mahkemede temsil edilmeniz.

Sizin avantajlarınız nedir?

 • Anlaşma’nın şartları uyarınca size ödenmesi gereken ücretin en kısa zamanda en düşük masraflar ile alma olanağı.
HİZMETLERİN BEDELİ
1 Anlaşma’nın imzalanma öncesi hazırlığı
15 000 rubleden başlayacaktır.
1 Anlaşma’nın hazırlanması/ekspertizin yapılması
10 000 rubleden başlayacaktır.
Anlaşma’nın imzalanma prosedürün takip edilmesi
RosCo Şirketi’nin uzmanın bir çalışma saatinin ücreti 2 000 rubledir.
Mahkeme davasına katılma
davadaki talep edilen meblağın % 5’i.
HİZMET SİPARİŞİ VER "ANLAŞMA HAZIRLANMASI"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır