VERGİ ANLAŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ

RosCo Danışmanlık Şirketi Rusya' da vergi anlaşmazlığın mahkeme öncesi çözme hizmetlerini sunmaktadır, yani:

 • Rusya' da Vergi denetiminin takibi.
 • Vergi denetimine itiraz tutanağının hazırlanması.
 • Üst vergi dairesine itiraz hazırlanması.
 • Rusya' da Vergi mükellefinin vergi dairesinde temsil edilmesi.


Vergi dairesi iki çeşit vergi denetimi gerçekleştirmektedir: vergi dairesinde ve vergi mükellefinin ofisinde.

VERGİ DAİRESİNDEKİ DENETİM

Rusya' da Vergi dairesindeki denetim şirketin sunduğu muhasebe belgeleri, vergi beyannamesi, ayrıca vergi mükellefinin sürdürdüğü faaliyeti ile ilgili vergi dairesinde bulunan diğer belgeler uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Vergi mükellefinin bütçeden geri kazanılabilir vergi tutarını belirtme amacı ile KDV deklarasyonu sunması durumunda vergi dairesindeki denetime tabidir. Belirtilen denetim işlemleri üç aylık sürede gerçekleştirilmektedir.

Bütçeden vergi tutarını ihracat ve ithalat faaliyetini sürdüren şirketler geri alabilir. İthalat faaliyetini sürdüren şirket malların Rusya Federasyonu sınırları dahiline ulaştığında gümrükte KDV tutarını ödeyip, sonradan ise gümrükte ödedikleri KDV tutarını belirtip iade edeceklerdir.

Bilindiği gibi malların ihracatı sırasında KDV % 0 oranında ödenecektir, malların veya hizmetlerin ithalatı sırasında ise ödenen KDV tutarı kesilecektir.

KDV tutarının malların cirosunun % 18, % 10’u olduğunu gözönünde bulundurarak, KDV’nin bütçeden iade edilmesi ticari faaliyetin sürdürülmesi sırasında vergi masraflarından muaf olma avantajını getirmektedir.

KDV tutarını hem bütçeden alabilirsiniz, hem de aynı zamanda gelecekteki vergi ödemeleri olarak kabul ettirebilirsiniz.

RosCo Danışmanlık şirketi’nin uzmanları KDV tutarının hem iade edilmesi hem de sonraki vergi ödemesi olarak kabul edilmesi için gerekli olan yardımda bulunacaklardır.

RosCo Danışmanlık şirketi aşağıdaki alanlarda hizmetlerini sunmaktadır:

 • Federal Vergi Dairesinin önceden vergi ret cevabına rağmen KDV’nin iade edilmesi.
 • Federal Vergi Dairesinin herhangi icraatta bulunmamasına rağmen KDV’nin iade edilmesi.

VERGİ MÜKELLEFİNİN OFİSİNDEKİ DENETİM

Vergi mükellefinin ofisindeki vergi denetimi vergi dairesinin Başkanı (Başkan Yardımcısı) ’nın kararı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Vergi mükellefinin ofisindeki vergi denetimi herhangi bir veya birkaç vergi hakkında geçebilir. Vergi mükellefinin ofisindeki vergi denetimi sırasında onun gerçekleştirilmesi ile ilgili kararın çıktığı yılın öncesindeki en fazla üç yıllık faaliyetin vergi denetimi gerçekleştirilebilir.

RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanlarının sunduğu yüksek seviyedeki hizmetlerin sonucunda vergi dairesinin denetimi sırasındaki Şirket’e verilebilecek olan cezalar ve vergi harçları en düşük seviyeye indirilmesinin yanısıra vergi dairesi tarafından açılabilecek olan mahkeme davalarını önleyebilirsiniz.

 • RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanları vergi müfettişinin yaptığı hataları tespit edeceklerdir.
 • RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanları vergi müfettişlerinin vergi denetimi sırasında hangi aşamada yürürlükte olan kanunlara ve standartlara aykırı şekilde hareket ettiklerini tespit edeceklerdir.
 • RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanları hangi belgelerin sunulması gerektiğine dair tavsiyede bulunacaklardır.
 • RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanları vergi müfettişinin sorularına nasıl cevap verilmesi gerektiğine dair detaylı bilgi vereceklerdir.
 • RosCo Danışmanlık Şirketi’nin uzmanları vergi dairesinin denetimi ile ilgili itirazın hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi vereceklerdir.
HİZMETLERİN BEDELİ
RosCo Şirketi’nin uzmanının sunduğu danışmanlık hizmetlerin bedeli - uzmanın bir saatlık çalışmasının bedeli
2 000 ruble olarak belirlenmiştir
HİZMET SİPARİŞİ VER "VERGİ ANLAŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır