Hİzmetler

Sektöründe lider olan Çinli akıllı kart üreticisi RosCo ile sözleşme imzaladı

Eastcom Ltd.’nin (Çin) Rusya Temsilciliği ile işbirliği kuruldu: göç hukuku alanında hukuk hizmetleri sözleşmesi imzalandı.

Eastcompeace.jpg


 

Dünya ekonomisinde meydana gelen kriz olaylarına rağmen, Rusya ile yabancı ülkeler arasındaki ilişki kanalları genişlemeye devam ediyor. RosCo Consulting&Audit şirketimizin profesyonelliği ve itibarı, bu süreçlere katkıda bulunuyor.

1988 yılında kurulan Eastcom Ltd., önde gelen akıllı kart imalatçılardan birisi olup yüksek teknoloji alanında çözüm üreten ve hizmet veren bir şirkettir. Şirketin bünyesinde Mühendislik Teknolojileri Bilimsel Araştırma Merkezi ve Asya’nın en büyük akıllı kart üretim kapasitesine sahip olan üretim merkezleri faaliyet göstermektedir.

Şirketin ürünleri ve hizmetleri 80’den fazla ülkede satışa sunulmaktadır.

Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli 2
Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli 2
Faaliyet kodlarının neden önemli olduğu ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz, faaliyet kodları vergi avantajlarını elde etmenize nasıl yardımcı olur? Vergi Kanunu, belirli faaliyet türlerini gerçekleştiren şirketlerin "basitleştirilmiş vergi sistemini" kullanılmasını yasaklamaktadır, bu yasak, özellikle: - belirli bir ücrete istinaden değerli eşyaları rehin alma faaliyetlerinde bulunan - kumarhane işleten - kumar makinelerini ticareti yapan - tütün ürünleri üreten işletmeler için geçerlidir Devam eden ekonomik durgunluk döneminde, bölgesel yetkililer girişimcilerin iflasını önlemeye çalışıyor. Yaklaşık 50 bölgede, basitleştirilmiş vergi sistemi için indirimli oranlar vardır: % 1 - "gelir",% 5 - "gelir eksi giderler". Bu tür vergi tercihleri, belirli OKVED kodlarına sahip işadamlarına verilir. Bir başka "koronavirüs" yardimi, küçük ve orta ölçekli işletme borçlularıyla ilgilidir. Cumhurbaşkanı, kredi tatilleri hakkında bir yasa imzaladı. Ancak bu tür kredi tatilleri tüm işadamları için geçerli değildir. Yardım, koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerde çalışan borçluları bekliyor. Bu sektorlerin listesi Hükümet tarafından belirlenir 3 Nisan 2020 tarihinden önce ipotek dahil bir kredi sözleşmesi (kredi sözleşmesi) imzalamış olan küçük ve orta ölçekli işletmelere ait borçlular, şartlarını değiştirme talebiyle en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar borç verene başvurma hakkına sahiptir. İşadamlarının etkilenen sektörlere aidiyeti OKVED kodları ile belirlenir. Koronavirüsten etkilenen sektörlerdeki birçok şirket için kira ödemeleri ertelenmiştir. Kira ödemesi yardimi alabilmek için, bir iş adamının faaliyetlerinin de belirli bir OKVED koduna uygun olması gerekir. Moskova'dan arsa ve konut dışı mülk kiralayan ve yüksek alarm rejimi altında faaliyetlerini askıya alan kiracılar kiradan muaf tutuldu. Bu, kültür, fiziksel kültür ve spor, sergi, eğlence, eğitim ve eğitim faaliyetleri, boş zaman, turizm, otel hizmetleri, yemek, ticaret ve tüketici hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren bireysel girişimciler ve şirketler için geçerlidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin asgari ücret dahilinde çalışanlar için devletten ücretsiz maaş alabilmesi için, sübvansiyon alıcısının faaliyet gösterdiği sektörün Rus ekonomisinin etkilenen sektörleri olarak sınıflandırılması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, etkilenen sektorler listesinde "gerekli" OKVED koduna sahip olan girişimciler, çalışanlara asgari ücretin ödenmesi için bir sübvansiyon alabilirler. Uygulamada, etkilenen sektörlerdeki tüm işadamları "gerekli" OKVED koduna sahip değildir. Bir iş kurarken birçok girişimci, bunun yalnızca Rosstat için önemli olduğuna inanarak kodlara dikkat etmemektedir. Ve uygulamanın gösterdiği gibi, vergi makamları bu konuya resmen yaklaşarak ilan edien OKVEDlere dikkat etmektedirler. Özetle, OKVED'in yalnızca vergiler ve ücretler hakkındaki özel mevzuat tarafından doğrudan sağlandığı durumlarda vergi amaçlı kullanılabileceğini not ediyoruz. Sorulariniz kaldiysa, videonun yorumlar kismina yaza bilirsiniz ve kanalımıza abone olmayi unutmayin. Farkinda olun- Rosco ile olun! https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirketin faaliyet kodları neden önemli? (ч.1)
Firmanın faaliyet kodu nedir? Bu kodlar vergi ve sigorta primlerinin hesaplanma şeklini nasıl etkiler? Ekonomik kriz sırasında "gerekli" faaliyet kodlarına sahip olmak neden önemlidir? Videomuzun konusu bir şirketin faaliyet kodlarının vergiler ve vergi dışı konulara etkileridir. Faaliyet kolları ile ilgili kodlarla ilk kez firma kuruluşu esnasında karşılaşılmaktadır ve genellikle bu konuya gerekli önem verilmemektedir maalesef fakat sadece vergi avantajlari için değil aynı zamanda özellikle koronavirüs salgını sırasında önemi ortaya çıkan devlet desteklerinden faydalanma konusunda da direk rol oynamaktadır. Rusya hükümeti küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sosyal odaklı Sivil Toplum Kuruluşları için 2020'nin 2. çeyreği için vergi ve sigorta primlerini düşürme kararı almıştı bu nedenle, Pandemiden Etkilenen Sektörler Listesindeki şirketler ve bireysel girişimciler KDV hariç vergiden muaf tutuldu. Pandemiden etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren poliçe sahipleri ayrıca Nisan - Haziran 2020 için yapılan sigorta primi ödemelerinden de muaf tutulmuşlardır. Pandemiden etkilenen sektörlerin listeleri ve firmalar faaliyet kodlarına bağlı olarak belirlenmiştir, vergi ve sigorta primlerinden muaf tutulan firmalar vergi makamları tarafından bu tür kodlar göz önüne alınarak seçilmiştir. "Doğru" faaliyet kolları seçimi 03/01/2020 itibariyle ana faaliyeti Etkilenen Sektörler Listesi'nde olan işadamlarına vergi ödemeleri erteleme ve personel ve sigorta primleri almalarına yardımcı olacaktır, küçük ve orta ölçekli işletmelere belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak vergi ve katkı paylarının ödenmesinde erteleme, 3 aydan bir yıla kadar bir süre için elde edilebilmektedir. Moskova’da bulunan işletmeler için, belirlenen vergi ve ücretlerin ödenmesi için son tarihler 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmıştır. Aynı dönemde ticaret, yemek, turizm, kültür, spor, eğlence, otelcilik ve kişisel hizmetlerin sunulması alanlarında çalışan kuruluşlar için emlak ve arazi vergisi konularında kolaylıklar sağlanmıştır. Vergi makamları genellikle faaliyet kodları ile ticari faaliyetleri örtüşmeyen bir vergi mükellefinin KDV muafiyetini reddeder ve gerçekleştirilen fiili faaliyetler arasındaki tutarsızlık durumunda karşı tarafı sorumlu tutmaktadır. Böyle bir durumda, vergi mükellefi gerekçesiz bir vergi indirimi almakla suçlanabilir, bankalar, ticari faaliyetlerinin beyan edilen faaliyet kodlarına karşılık gelmediği bu tür müşteri işlemlerine özellikle dikkat ederler ve diğer özelliklerin bir kombinasyonu ile birlikte banka, müşteriyi bankacılık sisteminden ayırabilmektedir. Bir sonraki videoda, faaliyet kodlarının neden önemli olduğu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Yeni ve güncel konuları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Sahıs firmalarının vergi dairesi kararı ile kapatılması
Bu yıl 1 Eylül'den itibaren vergi dairelerine şahıs firmalarını kapatma yetkisi verilmistir, vergi makamları tarafından kimler tasfiye edilebilir? Hangi şartlarda? Bu tür bir kapatmanin sonuçları nelerdir? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. 1 Eylül 2020'ye kadar, şahıs firmalarının tasfiyesi gönüllü veya zorunlu olarak yapılabilmekte idi, yani şahsın kendisi tarafından yada devlet organlarının veya alacaklılarının inisiyatifi üzerine mahkeme tarafından gerçekleştirilirdi fakat bu tarihten itibaren şartlar değişti. Kanunun güncellenmiş versiyonu, şahıs firmalarının vergi dairesi kayitlarindan silinmesine izin veriyor, dolayısıyla, bireysel bir girişimcinin, vergi müfettişliğinin böyle bir karar verdiği anda itibaren ve aşağıdaki koşullarında aynı anda gözlemlenmesi halinde faaliyetleri fiilen sonlandırmış olarak kabul edilir. Bu koşullar; patentin sona erme tarihinden itibaren 15 ay geçmesi veya son 15 ay içinde bireysel girişimcinin vergi dairesine raporlama belgelerini mevzuatın öngördüğü sekilde sunmaması, ikincisi bireysel girişimcinin borçları. Yapılan değişiklikler vergi memurlarının yetkilerini genişletirken, raporlama ve vergi ödemesinin zamanında yapılması halinde bireysel girişimciler için şartları sertleştirdi yani, bireysel girişimci vergi dairelerine 15 aydır rapor göndermediyse veya patentinin sona erme tarihinden bu yana 15 aydan fazla bir süre geçmişse ve bütçeye borcu varsa, vergi makamları sicil kaydını silebilmektedirler. Sahıs firmalarının kapatılması prosedürü birkaç aşamadan oluşur. Aşama 1. Sahıs firmalarının faaliyetlerini durdurmayi gerektiren koşullar var ise vergi dairesi ilk once kapanması kararı alır. Aşama 2. Sahıs firmasının kapanmasına ilişkin karar, karar tarihinden itibaren üç gün içinde resmi gazetede yayınlanır, ilgili taraflar bu tarz bilgileri ilgili resmi websiteler aracılığıyla takip edebilirler. Aşama 3. Belirtilen süre içinde ilgili kişinin vergi dairesine başvurmaması halinde bireysel girişimcinin faaliyetleri sonlandirilir, bu girişim alacaklılar veya meşru hakları ihlal edilenler tarafından temyiz edilebilir. Sahıs firmasının kapatılmasına itirazların ilk 30 gunde yapılması gerekir, bu surenin sonunda bir itiraz olmaıi halinde ise 1 yıl içinde mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılabilmektedir. Vergi makamları tarafından faaliyetleri sonlandırılan bireysel bir girişimci yeniden şahıs firması kurabilir mi? Kapatilan sahis firmasi sahipleri, karardan itibaren 3 yil boyunca faaliyette bulunamamaktadirlar, ancak bu surenin tekrar yasaklari kalkmaktadir. Bu sekildeki firma kapanis kararlari aslinda bir yandanda fiili olarak faaliyet yürütmeyen veya yapmayı planlamayan işadamlarını kapanis icin gerekli evrak işlerinden ve bir işletmeyi kapatmak için gerekli belgeleri doldurmak, basvurular yapmak ve benzeri zaman ve maddi masraflardan kurtarmaktadır. Böyle bir tasfiye, pratikte sıklıkla karşılaşılan başka bir sorunu çözmektedir, tüm girişimciler vergi mevzuatı bilgisine sahip olamayabilmektedirler fakat bir faaliyet olsun ya da olmasın, bireysel girişimcilerin her yıl kendileri için 32 bin ruble sigorta primi oderler, kesintiler dikkate alındığında ödeme 20 bin ruble olmaktadır. Bireysel girişimcilerin firmalarini resmi olarak kapatmadan terk etmeleri onları çıkan vergi ve harçlardan muaf etmediğini onemle dikkatinize sunarim. Benjamin Franklin'in dediği gibi, "kaçınılmaz olan iki sey, bir ölüm iki vergiler" Bu videoyu izledikten sonra hala sorularınız var ise, yorumlarınızda yazmaktan çekinmeyin, RosCo'nun avukatları bunları yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. RosCo ile olun - farkında olun. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)