Hİzmetler

“EURO-MED” KLİNİĞİ “ROSCO”YA KADRO DENETİMİ HİZMETİNDEN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURDU

 “RosCo” ile “Euro-Med” şirketleri arasında kadro denetimine dair hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

евромед.jpg

“Euro-Med” Kliniği, jinekoloji, pediatri, gebelik takibi ve doğum alanında ihtisaslaşmış Moskova’nın önde gelen sağlık merkezidir. 19 yıl boyunca sağlık merkezinde 10 binden fazla kadın takip edilerek doğum yapmıştı.

“Euro-Med” Kliniği, gebelik ve doğum, jinekoloji, gastroenteroloji, otolarengoloji, üroloji, fleboloji vb. gibi alanlarda hizmetlerini sunmaktadır. Bunun dışında, merkezde bir çok diagnostik amaçlı işlem yapılmaktadır (gastroskopi, kolonoskopi, mamografi, ultrason vb.).

“Euro-Med” Kliniği, annelik ve çocukluk alanında başarı ödülüne sahiptir. 

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)