Hİzmetler

TÜRK MÜTEAHHİT ŞİRKETİ ALUCON GROUP ROSCO’NUN HUKUKİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMAKTADIR

RosCo hukuk uzmanları, yasal sorunları çözmede Alucon Şirketler Grubuna (Türkiye) destek vermektedir. Büyük tasarımcı, müteahhit, inşaat çözümleri üreticisi Rusya'da projeler gerçekleştiriyor. RosCo rus hukuk pazarında yüksek uzmanlık seviyesinde olan, inşaat sektörü dahil olmak üzere her türlü sektörlerde deneyim sahibi olan bir Şirket olarak tercih edilmiştir. Şirketimiz danışmanlık hizmetlerinden başlayarak, evrak hazırlanması ve evrak denetimi dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaktadır. 

Alucon.jpg

ALUCON GROUP – büyük tarihçesi olan şirkettir. Grubun kökleri, inşaat malzemeleri ticareti işine başladığı 1960'lara kadar uzanmaktadır. Günümüz itibarı ile Şirketler grubu çeşitli inşaat alanlarında faaliyetini sürdürmektedir. Şirketler grubu bünyesinde perakende pazarlama, projelendirme, bina cephe giydirme, anahtar teslim inşaat işlerini yürütme birimleri bulunmaktadır. Bitirdiği projeler arasında Portonovi elit sağlık tesisi (Karadağ), Milli Jimnastik Arena (Azerbaycan), Radisson Hotel (Gürcistan) ve diğerleri bulunmaktadır.

Borçlu sigorta odemesi nasıl iade edebilir
Borçlu sigorta odemesi nasıl iade edebilir
1 Eylül 2020'den itibaren, kredinin erken geri ödenmesi durumunda borçluya, bankaya veya sigorta şirketine ödenen sigortanın bir kısmı iade edilecektir. "Düşünme süresi" sırasında sigortanın iadesi. 1 Eylül 2020 kararı ile neler değişti? 1 Eylül 2020'den sonra alınan kredilere ilişkin ödenen sigorta primini iade almak için borçluların bilmesi gerekenler nelerdir? Kredinin erken geri ödenmesi durumunda sigorta priminin ne kadarı iade edilir? Önemli! Sigorta primi, borçlunun başvurusunun alındığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde iade edilir. Ve sonuç olarak bu kanun ile birlikte bankaya olan borçlarını planlanandan önce geri ödeyen yada ödemeyi planlayan borçlular, sigorta için yaptıkları ödemenin bir kısmını mahkemelere gerek olmadan iade alabileceklerdir. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Çalışanlar hakkında boş beyanname raporlarının verilmesi
Boş beyanname verilmesinin nedeni bireysel girişimcilerin ve firmalarin mali zorlukları, gelirin olmamasi ve işlerin durmuş olmasıdır. Bu gibi durumlarda çalışanlara ücret ödenmedigi için sigorta ödemelerinin hesaplanması için bir gereklilik yoktur ve raporlar boş olarak verilmektedir. Raporlama döneminde çalışanlara iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı zorunlu sigortaya tabi diğer kişiler için herhangi bir tahakkuk olmamış olsa bile, şirket Sosyal Sigorta Fonuna mutlaka sıfır beyanname sunmalıdır. Ortalama kişi sayısı 25 veya daha az olan poliçe sahiplerinin hesaplamaları elektronik belge şeklinde sunmaları gerekmez. Genel bir kural olarak, kağıt üzerindeki hesaplamalar, raporlama dönemini takip eden ayın 20 sine elektronik bir belge şeklinde ise en geç 25 ine kadar sunulmalıdır Şirket veya bireysel girişimcinin işe alınan işçileri yok ise, iş adamı Emeklilik Fonuna herhangi bir rapor sunmaz, işveren bireysel girişimci is ve faaliyetlerini geçici olarak askıya almışsa ve çalışanlara ücret ödemiyorsa, sigortalılar hakkında bilgi vermekle yükümlüdür, ancak verilecek olan beyanname formu çalışanlar hala sigortalı oldukları için boş olmayacaktır... 1. Konu ile alakalı hala tartışılan önemli konulardan biride iş sözleşmesi bulunmayan firma sahipleri ve kurucu müdür için bildirimde bulunmak gerekiyor mu? 2. Sıfır kişisel gelir vergisi raporları hakkında da ortaya birçok soru çıkmaktadır mesela bireylere maas ödenmediyse gelir vergisi için sıfır hesaplama yapmak gerekli midir? Kural olarak, sıfır beyanname raporlarının asıl sebebu banka hesabının bloke edilmesi korkusudur, ancak şirket veya bireysel girişimci çalışanlara maaş ödemediyse kişisel gelir vergisi raporlarını sunmaya gerek yoktur. Firmaniz için beyannamelerin verilmesi veya muhasebenizi eksiksiz olarak tutmanız gerekiyorsa, 2004 yılından beri yerli ve yabancı firmalarla çalışan "RosCo" şirketiyle iletişime geçmekten çekinmeyin. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Basitleştirilmiş vergi sisteminde olan bir işletme için boş beyanname nasıl verilir
Faaliyet olmaması durumunda sıfır beyanname verme yükümlülüğü vergi mevzuatında belirtilmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. İşadamları basitleştirilmiş vergi sisteminde olan firmaları için boş beyanname raporlarını nasıl vermelidir? Bu tür raporlar nerelere ve nasıl gönderilir? Basitleştirilmiş vergi sistemine ilişkin boş beyanname raporları, kayıt yerindeki vergi dairesine verilir. Bireysel girişimciler için bu, ikamet ettiği adresindeki vergi dairesidir, şirketler için ise, tüzel kişiliğin tescil edildiği adresin bağlı olduğu vergi dairesidir. Basitleştirilmiş vergilendirme sistemindeki firmalar ve bireysel girişimciler için boş beyanname raporları yılda bir kez verilir ve bu vergi beyannamesi, kuruluşun bulunduğu yerde veya bireysel girişimcinin ikamet ettiği yerde ve işletmeler süresi dolan vergi dönemini takip eden yılın 31 Mart tarihine kadar, bireysel girişimciler ise en geç 30 Nisana kadar sunmakla mukkeleftir fakat bu genel kuralın birtakım istisnaları vardır. Bazı durumlarda, beyanname üç ayda bir sunulmalıdır. Örneğin, bir şirketin üç ayda bir faaliyete başlaması ve faaliyetlerini bitirmesi, bir limited sirketin tasfiye edilmesi yada bireysel bir girişimcinin kapatılması durumlarında, vergi beyannamesi, vergi makamlarının bildirim tarihi olan sonraki ayın 25. gününden geç olmamak üzere sunulur. Peki basitleştirilmiş vergi sistemi ile ilgili beyannameler vergi dairesine nasıl sunulur? Beyannameler 3 şekilde verilebilmektedir 1. Ilgili hazirlanmis evraklar ile vergi dairesine bizzat firma yetkilisi veya vekaletname ile iletilmesi yada gonderi makbuzunun saklanmasi kosulu ile posta yolu ile 2. Elektronik imza sistemi aracılığı ile vergi dairesi web sitesi uzerinden elektronik olarak ; 3. Yine elektronik imza sistemi aracılığı ile beyanname hizmeti sunan uzman operatörlerin yardımı ile elektronik formatta 2020 yılı için finansal beyannamelerin son verilme tarihi en geç 31 Mart 2021'dir, kural olarak, boş beyanname raporları basitleştirilmiş formlarda bilanço ve finansal sonuç tablosu olarak sunulur. Raporları barkodsuz göndermek mümkün mü? Evet gönderilebilir. Basitleştirilmiş vergi sistemi kapsamındaki bir beyannamelerin verilmemesinin cezası genellikle, bireysel girişimciler ve şirketler için 1.000 ruble ve buna ek olarak, son beyanname tarihinden itibaren 10 iş günü icinde bireysel girişimci veya şirketin banka hesabın bloke edilmesidir, ayrıca mali tablolar sunulmaz ise, sunulmayan her belge için 200 ruble ödenir. Firmaniz icin "Sıfır beyannamelerin verilmesi veya muhasebenizin eksiksiz olarak tutulması gerekiyor ise, 2004 yılından beri yerli ve yabancı firmalarla çalışan "RosCo" şirketi ile iletişime geçmekten çekinmeyin, Tüm iletişim bilgilerini web sitemizde bulabilir veya bu videonun yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. RosCo - işinizde profesyonellere güvenin. Gelir ve gider defterleri vergi dairesine verilmemektedir, yalnızca vergi makamlarının talebi üzerine ibraz edilmesi gerekir ve ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler yılda bir kez en geç raporlama yılını izleyen yılın 20 Ocak'ına kadar sunulur. Konu ile ilgili tüm soyleyeceklerimiz bunlar mı, değil, sonraki videoda, sosyal sigorta, emeklilik fonu, bireysel gelir ile ilgili boş beyanname raporlamaları hakkında konuşacağız. Yeni güncellemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dikkatli olun, RosCo ile olun! https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)