Hİzmetler

Rosco Şirketi İSO uygunluk sertifikasını almaya hak kazanmıştır

Rosco Şirketi İSO 9001:2008 (GOST R İSO 9001-2008) uygunluk sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Belirtilen sertifika şirketimizin kalite kontrol sisteminin uluslararası standartlara uygun olduğu onaylanmaktadır.

Sertifikaya aşağıdaki faaliyet alanları dahildir:

Muhasebe (mali) evraklarının denetimi,

Vergi sistemi, muhasebe ve hukuk alanında danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

Bankalar için uluslararası standartlardaki mali raporların hazırlanması,

Değerleme faaliyeti.

Sertifika Rusya Federasyonu ve yurt dışında geçerlidir (yakın ve uzak bölgeler dahildir). Sertifika sertifikalandırma dairesinin 04234 numaralı 27 Kasım 2012 tarihli kararı doğrultusunda verilmiştir.

Сертификат ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)