Hİzmetler

Beyaz Rusya’nın dev şirketi ‘Belgiprodor’, RosCo Şirketi’nin müşterisidir

Beyaz Rusya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan ‘Belgiprodor’ devlet kuruluşu ile şirketimiz arasında hukuki destek anlaşması imzalanmıştır.

Белорусский гигант «Белгипродор» – клиент «РосКо»

Şirket 1932 yılında kurulmuştur. Birkaç yıl süren birleşme işlemleri sonucunda 1957 yılında Beyaz Rusya Adalet Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün bünyesindeki Beyaz Rusya Devlet karayol araştırma ve geliştirme enstitüsü statüsünü elde etme başarısını göstermiştir.     

Şirket’in südürdüğü faaliyetler aşağıdaki gibidir:

-karayol, köprü, baraj, üretim tesisi ve havaalanı projelerinin hazırlanması ve restorasyonu.

-mühendislik araştırmaları,

-projelerin teknik ve finansal fizibilite çalışmalarının yapılması,.

Şirket yukarıda belirtilenin yanısıra madencilik faaliyetinin projelendirilmesi ve arazi ıslahı işleri yerine getirmektedir. Gümrük birliği üyeliği bulunan ‘Belgiprodor’ üretim laburatuvarında inşaat sırasında kullanılan kuru harç ve toprak testleri geçmektedir.

Belgiprodor Devlet Kuruluşu Beyaz Rusya’nın Hükümeti tarafından üretilen ürünlerin yüksek kalitesinden dolayı 2010 yılında ödüle layık görülmüştür.

 

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)