Hİzmetler

RosCo Şirketi ‘Rusya’nın en iyi 100 kuruluşu’ listesine dahil edilmiştir

‘ Rusya’daki yabancı uyruklu yatırımcı kuruluşlara danışmanlık hizmetlerinin sunulması’ alanında RosCo | Consulting & audit Rusya’da 15 cisi düzenlenen ‘Rusya’nın en iyi 100 kuruluşu’ 2014 yılındaki ödülüne layık görülmüştür.

Ödüllendirme töreni Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlık oteli ‘President -Otel’de 31 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen ‘Yenilik ve gelişim’ Uluslararası forumdaki konferans programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Ödüller alanındaki uzmanlar  tarafından yapılan faaliyetlerin analitik incelenme sonuçlarına göre verilmiştir.

Komite heyeti Şirket’imizin Rusya’nın ekonomisindeki gelişimine, dünya standartlarına entegre edilmesi ve de Rusya’nın genel imajının yükseltilmesini sağlayan çalışmaları gerçekleştirdiğini takdir etmiştir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)