Hİzmetler

RosCo Şirketi yabancı uyruklu vatandaşlara patent uygulamasının incelendiği yuvarlak masa toplantısına katılmıştır

RosCo | Consulting & audit hukuk uzmanları, Moskova Ticaret va Sanayi Odalasının konferans salonunda geçen ‘İşverenlerin 2015 yılında patent uyarınca yabancı uyruklu personeli çalıştırması için bilmesi gerekenler’ adı ile geçen yuvarlak masa toplantısına katıldılar.

Davetliler arasında Rusya Federasyonu Federal Göç Servisinin Moskova departman, Moskova Çalışma ve İzdihdan İl Müdürlüğü, göçmenler ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunan şirketlerin temsilcileri ve yabancı uyruklu vatandaşları çalıştıran Şirketlerin temsilcileri bulunuyordu.

Toplantıda göçmen işçilerin Rusya’daki çalışma düzeninin belirtildiği ve 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kurallar incelenmiştir. İncelenen konular arasında yabancı uyruklu vatandaşların kota sistemi yerine daha liberal patent sistemine geçiş süreci, ve Rusya Federasyonu’ndaki bölgelere davet edilen göçmenlerin sayısını belirleme hakkının tanınması gibi detaylar incelenmiştir.

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)