Hİzmetler

Rusya İletişim Çalışanları Sendikası RosCo Şirketini muhasebecisi olarak görevlendirdi

RosCo uzmanlarının pürüzsüz imajı ve büyük tecrübesine sadece ticari şirketler değil, kamu kuruluşları da güvenir. “POÇTA ROSSİİ” MERKEZİ DEVLET KURULUŞUN YÖNETİM BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ SENDİKA ORGANİZASYONUN YEREL SENDİKA ORGANİZASYONU adlı İletişim Çalışanları Sendikası’nın tam muhasebe hizmetleri için bir anlaşma imzalanmıştır.

“Poçta Rossii” Merkezi Devlet Kuruluşun Yönetim Bölümünün Birinci Sendika Organizasyonu 2004 yılının Kasım ayında kurulmuş olup tüzel kişi olarak 2005 yılında “Poçta Rossii” Merkezi Devlet Kuruluşun Yönetim Bölümünün Birinci Sendika Organizasyonun Yerel Sendika Organizasyonu – Moskova şehri İletişim Çalışanları Sendikası adıyla Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu bünyesinde kaydedilmiştir.

Şu anda İletişim Çalışanları Sendikasında 300 üyesi mevcuttur. 

«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)