VERGİ DENETİMİ

Rusya’da vergi mevzuatı zor ve çelişkelidir. Vergilerin hesaplanma kuralları devamlı olarak değişmektedir. Vergi mevzuatının tüm inceliklerini ve yapılan değişiklikleri çözmeyi her uzman bile beceremez. Vergi anlaşmazlıklarının mahkemeden önce ve tahkim mahkemesinde çözülmesi çok zaman, uğraş ve para gerektirmektedir. Parasal cezalar dışında vergi mevzuatının ihlal edilmesi halinde şirketin yöneticisine ve baş muhasebecisine karşı ağır ceza sorumluluğu da uygulanabilir.

Bütün bu özellikleri dikkate alarak her yönetici, vergi risklerini mümkün olduğu kadar azaltılması ve dolayısıyla, bunun olumsuz sonuçlarının asgari seviyede tutulması için vergi hukuku alanında iyi bir uzman bulmaya çalışıyor.

Vergi denetimi – mükellefin insiyatifi üzerine, vergilerin hesaplaması ve ödenmesi usulünün Rusya Federasyonu mevzuatının şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesine, vergi risklerinin değerlendirilmesine ve bunların azaltılması konusunda tavsiyelerin hazırlanmasına, vergilerin haksız olarak eksik ve/veya fazla ödeme olaylarının tespit edilmesine yönelik bir faaliyettir.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA VERGİ DENETİMİNİN YAPILMASI MAKUL OLACAKTIR:

 • Vergi dairesi vergi kontrolünü uzun zaman yapmadığı takdirde.
 • Baş muhasebeciniz sık sık değiştiği takdirde.
 • Faaliyetiniz sırasında vergilendirme bakımından zor işlemler yapıldığı takdirde ve ciddi vergi riskleri mevcut olduğu takdirde (lising, malların güven üzerine idare edilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri, inşaat v.s.).

VERGİ DENETİMİ AŞAĞIDAKİ KONULARDA YAPILMAKTADIR:

 • hesaplanan vergilerin vergi mevzuatının şartlarına uygun olup olmadıkları bakımından vergi taahhütlerinin denetlenmesi;
 • vergilendirmenin optimize edilmesi ve planlanması;
 • şirketin kurumsal yapısını ve diğer şirketlerle hukuki ilişkileri dikkate alınarak vergi ödemelerinin hesaplanması ve vergi kolaylıklarının kullanılması yönteminin analizi;
 • vergi beyannamelerinin tanzim usulünün düzgün olup olmadığının ve müşteri tarafından ödenmiş tüm veya bazı vergilerde hesaplaşmaların doğru olup olmadıklarının denetimi;
 • vergi risklerinin denetlenmesi;
 • vergilerin tam ve zamanında ödenmesinin denetlenmesi.

Vergi denetimini kullanarak vergi risklerinizi asgari seviyeye getirebiliriz, vergi kontrollerinin olumsuz sonuçlarının (vergi ek olarak tahakkuk edilmesinin, parasal cezaların uygulanmasının) ihtimalini azaltabiliriz. Vergi denetimi sayesinde, vergi suçları ile ilgili olarak şirketin yöneticisine ve baş muhasebecisine karşı ağır ceza sorumluluğunun uygulanmasından kurtulabileceksiniz.

Vergi denetimi dönemsel olarak da yapılabilir. Vergi denetimi şirketin faaliyetinin herhangi bir dönemi için, genelde 3 yılı aşmayan bir dönem için yapılabilir. Kontrol etaplarının sayısı ve kontrol edilecek dönemler, vergi denetimi sözleşmesinin imzalanması aşamasında belirlenmektedir.

VERGİ DENETİMİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN VERGİLER İÇİN YAPILIR:

 • Katma değer vergisi (KDV);
 • Tekel vergileri;
 • Şirketin gelir vergisi;
 • Mal vergisi, taşıt vergisi, arazi vergisi;
 • Gerçek kişilerin gelir vergisi (NDFL), sosyal kesintiler;
 • Vergilendirmenin «hususi rejimleri».

Vergi denetimi, Müşterinin ödediği tüm vergiler için veya Müşteri için en önemli olan bazı vergiler için yapılabilir.

Vergi denetiminin yapılması sonucunda rapor tanzim edilir.

Raporda RosCo şirketinin uzmanları tarafından tespit edilen vergi mevzuatının tüm ihlal olayları ve bunların düzeltilmesi konusundaki tavsiyeler, ayrıca vergi denetimi sırasında keşfedilen ve müşteri için risk getiren işlemler yansıtılacaktır.

HİZMETLERİN BEDELİ

Vergi denetiminin bedeli işlerin kapsamına, Müşterinin faaliyetinin miktarına ve zorluğuna bağlı olacaktır.

Vergi denetiminin bedeli, proje ile ilgili olarak hesaplanmış iş saatlerinin RosCo şirketi uzmanının saatlik ücretine çarpılması yolu ile bulunacaktır.

1 uzmanın saatlik ücreti - 1 500 rubledir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "VERGİ DENETİMİ"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır