MALİ TABLOLAR DENETİMİ

Rusya Federasyonunda mali tabloların denetimi zorunlu olarak sadece yürürlükte olan kanunların öngördüğü durumlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ZORUNLU DENETİM

Zorunlu denetim aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda gerçekleştirilmelidir:

 • Şirketin kurumsal ve yasal formu itibarı ile Anonim Şirketi olması durumunda.
 • Şirket’in menkul kıymetlerinin borsada veya diğer ticaret platformda piyasaya sokulması durumunda.
 • Şirket kredi kuruluşu veya kredi bürosu olarak faaliyetini sürdürmesi, menkul kıymetler borsasının devamlı katılımcısı, sigorta kuruluşu, takas organizasyonu, kardeşlik derneği, döviz ve borsada faaliyetini sürdürmesi, özel emeklilik fonu veya diğer herhangi bir alanda faaliyetini sürdüren fon olması, hisse yatırım fonu, hisse yatırım fonunun idaresini gerçekleştiren kuruluş, yatırım fonu veya bütçeye dahil olmayan fonlar dışındaki özel emeklilik fonu olarak faaliyetini sürdürmesi durumunda.
 • Şirket’in mal satışı, işlerin yerine getirilmesi veya hizmet sunulması sonucu elde ettiği bir yıllık gelir tutarının (devlet daireleri, yerel otorite, devlet ve belediye kuruluşu, devlet ve belediye üniter kurulu ş, tarım alanında faaliyetini sürdüren kuruluş ve onların ortalıkları dışındaki) 400 milyon rubleden fazla olması durumunda veya önceki mali yılın sonundaki muhasebe bilançosundaki aktiflerin tutarının 60 milyon rubleden fazla olması durumunda.
 • Şirket’in (devlet daireleri, yerel otorite, devlet ve belediye kuruluşu, devlet ve belediye üniter kuruluşları, tarım alanında faaliyetini sürdüren kuruluş ve onların ortalıkları dışındaki) kendi muhasebe bilançosunu yayınlaması durumunda.
 • Yürürlükte olan federal kanunların öngördüğü diğer durumlarda.

Zorunlu denetim aşağıdaki yetkilere uygun olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir:

 • Denetçinin profesyonel öz düzenleyici kuruluş olan SRO’nun üyesi olması gerekmektedir. RosCo Şirketi 2006 yılından itibaren Rusya Federasyonu Denetim Odasının üyesidir. 2009 yılında RosCo Şirketi Rusya Federasyonu Denetim Dairesi tarafından düzenlenen sunulan denetim hizmetlerinin kalite kontrol testinden başarı ile geçmiştir.
 • Mali denetimi gerçekleştiren kuruluşun sürdürdüğü faaliyetinin sigortalanması gerekmektedir. RosCo Şirketi’nin sürdürdüğü faaliyeti OAO ‘Alfastrahovaniye’ Sigorta kuruluşu tarafından sigortalanmıştır.

Up

İSTEĞE BAĞLI OLARAK DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Yürürlükte olan kanunlar uyarınca denetimi gerçekleştirme zorunluluğu bulunmayan şirketler gönüllü olarak sürdürdükleri faaliyetin denetimini gerçekleştirebilir. Gönüllü denetim şirketin ortaklarının veya yönetimin talebi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.


Gönüllü denetim aşağıdaki durumlarda geçmesi uygundur:

 • Şirket ortağının vergi beyannamelerinin ve muhasebe bilançosunun durumu hakkında bilgi edinme amacı ile.
 • Ortakların muhasebe müdürünün sürdürdüğü faaliyetinden kuşku duyması durumunda.
 • Yürürlükte olan kanunlarda geçen yıl veya cari yıl içinde muhasebe sisteminde ve vergi mevzuatında şirketin faaliyetini etkileyebilecek olan önemli değişikliklerin yürürlüğe girmesi durumunda.
 • Bankanın Şirket’e kredi vermesi sırasında Şirket’in muhasebe sistemini inceleme talebinde bulunması durumunda.

Gönüllü denetimin geçmesi sırasında denetçilerin hangi belgeleri ve hangi düzende denetlemesi gerektiği ile ilgili kararı müşteri vermektedir. Sözkonusu durumda şirketin genel evrakların denetimi, yani sürdürdüğü faaliyeti ile ilgili tüm belgelerin denetimi veya belirli alandaki vergi beyannameleri ve mali belgelerin denetimi gerçekleştirilebilir.

RosCo Şirketi sadece muhasebe belgelerinin denetimini gerçekleştirmekle kalmayarak, şirketin vergi beyannamelerini ve personel kayıtlarını, ayrıca üçüncü şahıslar ile imzaladığı sözleşmelerin denetimini gerçekleştirmektedir. Denetimin gidişatı sırasında RosCo Şirketi’nin uzmanları müşteriye her aşamadaki denetimin konusu ile ilgili önemli detaylar hakkında danışmanlık hizmetlerini sunmaktadırlar.

RosCo Şirketi sahip olduğu kalifiye personeli, kullandığı otomatik denetim teknolojisi ve de Şirketin denetim standartları ve denetim kalite kontrol sistemi sayesinde denetim hizmetlerini yüksek seviyede sunmaktadır.

Up

DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SONUCU AŞAĞIDAKİ BELGELER HAZIRLANMAKTADIR:

 • Denetim raporu.

  Denetim raporu – sürdürdüğü faaliyeti gerçekleştirilen şirketin temsilcilerine verilen işbu resmi belgede şirketin muhasebe belgelerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkan bilgiler ve denetçilerin yürürlükte olan standartlar çerçevesinde inceleme sonucundaki düşünceleri ve tavsiyeleri belirtilmektedir.

  Denetim raporu kamu belgesi olduğundan dolayı zorunlu denetim gerçekleştiren şirketlerin denetim raporunu muhasebe evrakları ile birlikte tutması gerekmektedir.

 • Yönetime yazılı bilgilerin verilmesi.

  Yazılı şekildeki bildiride şirketin muhasebe belgelerindeki yanlışlıklar ve hatalar hakkında bilgi verilip, aynı zamanda denetimin gerçekleştirilmesi sırasında tespit edilen yürürlükte olan kanunlara aykırı şekildeki hükümler ve onların giderilmesi için öneriler sunulmaktadır. Yazılı şekildeki bildiri gizlilik koşulları içinde tutulması gereken belgedir.

 • Yönetime kısa raporun sunulması.

  Müşterinin talebi doğrultusunda hazırlanan işbu belgede denetim raporu ile ilgili Şirket’in yönetimi için esas önem taşıyan bilgiler verilmektedir.

DENETİMİN TARİHLERİ

 • Zorunlu denetim yılda bir defa geçmektedir.
 • Zorunlu denetim genelde hesap yılının tamamlanmasından sonraki yılın Şubat veya Mart aylarında geçmektedir. Müşteri’nin talebi doğrultusunda denetim 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık veya bir yıllık sürelerdeki aşamalarda gerçekleştirilebilir.
 • Denetimin gerçekleştirme tarihleri ve aşamaları denetimin gerçekleştirilmesi ile ilgili sözleşmenin imzalandığı tarihte belirlenmesi gerekmektedir.
 • Denetimin belirlenen aşamalarda geçmesi durumunda Şirket’in sürdürdüğü faaliyeti sırasındaki hataların tespit edilip, onların hemen giderilmesi mümkün olacaktır.
 • Denetimin aşamalarda geçmesi durumunda, yıllık denetim hizmetlerin bedeli bölünüp her aşamada ödenecektir.
 • Gönüllü denetim müşterinin dilediği tarihte geçmektedir.
HİZMETLERİN BEDELİ

Sunulan mali tabloların denetim hizmetinin bedeli yerine getirilen işlerin hacmi, iş kapsamı ve müşterinin sürdürdüğü faaliyetinin zorluk derecesine bağlı olarak değişmektedir.

Denetim hizmetlerin bedeli aynı zamanda onların süresi ve aşamaların sayısına ve tarihine bağlı olarak değişmektedir.

Sunulan mali tabloların denetim hizmetlerin bedeli projedeki işgücü maliyetlerinin RosCo Şirketi’nin uzmanlarının bir saatlik çalışma saat ücreti ile çarpması ile belirlenecektir.

1 denetçinin bir saatlık ücreti 1 400 rubledir.
HİZMET SİPARİŞİ VER "MALİ TABLOLAR DENETİMİ"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır