Due Diligence

Due Diligence (yani gereken iyi niyetin sağlanması) - yatırım tesisi hakkında gerçekçi görüşün oluşturulmasıdır.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DUE DILIGENCE’IN YAPILMASI MAKUL OLACAKTIR:

 • Hazır iş veya şirketin hisse senetleri (hisseleri) satın alınmadan önce.
 • (Gayrimenkul, fikri mülkiyet tesisleri, menkul kıymetler gibi) pahalı aktifleri satın alınmadan önce.
 • Şirketlerin birleşmesine veya bir şirketin başka şirkete eklenmesine hazırlığın yapılması.
 • Şirketin faaliyetindeki ihlallerin keşfedilmesi.

Due Diligence prosedürünün amacı - mevcut girişimcilik (ekonomik, hukuki, vergisel) risklerden kaçması veya bunların asgari seviyeye azaltılması.

DUE DILIGENCE – AŞAĞIDAKİ KONULARDA BAĞIMSIZ GERÇEKÇİ GÖRÜŞÜN OLUŞTURULMASIDIR:

 • Şirketin hukuki statüsü.
 • Mülki hakları yitirme riskleri, mahkemelik anlaşmazlıklar.
 • Şirketin mali durumu ve mali riskleri.
 • Şirketin vergi riskleri.
 • Piyasadaki durum.
 • Şirketin kadro potansiyeli.
 • Şirketin yönetim sistemindeki riskler.

DUE DILIGENCE AŞAĞIDAKİ KONULARDA YAPILIR:

 • Hukuki Due Diligence: Şirketin kuruluş ve tescil evraklarının analizi; lisans ve izinlerin analizi v.s.
 • Mali Due Diligence: Şirketin gelir ve giderlerinin analizi; Şirketin taahhütlerinin analizi v.s.
 • Vergisel Due Diligence: Rus vergilerinin, cezalarının ödenmesi ile ilgili borçların analizi; vergilerin (harçların) türlerine göre Şirketin muhtemel vergi risklerinin analizi v.s.
 • Piyasa Due Diligence: Şirketin kendi satıcılarına bağlılık derecesinin analizi; Şirketin fiyatlandırma sisteminin ve bunun piyasa durumuna uygun olduğunun analizi v.s.
 • Kadro Due Diligence: Şirkette personeli yönetim sisteminin değerlendirilmesi (personelin seçimi, işe alınması, adapte edilmesi, eğitimi, sertifikaların alınması); en önemli elemanların işten ayrılması, sahibin değişmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi v.s.
 • Organizasyon Due Diligence: Şirkette evrak mübadelesi sisteminin değerlendirilmesi; kullanılan enformasyon sistemlerinin Şirketin işinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi v.s.

Rusya da Due Diligence’in yapılması sırasında RosCo şirketinin analiz uzmanları, denetçileri ve hukukçuları arasında sıkı bir işbirliği sağlanmaktadır.

Due Diligence’in yapılması sonucunda detaylı bir Rapor tanzim edilir.

Raporda tespit edilen risklere ait bilgiler, belirtilen risklerden kaynaklanabilen muhtemel olumsuz sonuçların hukuki analizi ve keşfedilen risklerin giderilmesi veya sonuçlarının azaltılması konusundaki tavsiyeler yansıtılacaktır.

HİZMETLERİN BEDELİ

Due Diligence’in asgari bedeli

70 000 rubledir
HİZMET SİPARİŞİ VER "Due Diligence"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır