TEMSİLCİLİĞİN/ŞUBENİN KAPATILMASI

YABANCI ÜLKEDEKİ TEMSİLCİLİĞİN (ŞUBENİN) KAPATILMASI – ŞİRKETLER İÇİN BAZEN KAÇINILMAZDIR.

Maalesef bazı şirketlerin sürdürdükleri faaliyetlerinde sıkıntılar meydana gelip, yurtdışında bulunan temsilciliklerini ve şubelerini kapatma mecburiyeti ile karşı karşıya kalabilirler. Temsilciliğin (şubenin) kapatılma işlemleri onun birincil akreditasyon işlemleri ile kıyaslandığında daha basit ve önemsiz olduğu söylenemez. İleride, kapatılma işlemlerinin yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde en kısa sürede nasıl yapılması gerektiği hakkındaki bilgiler yer alacaktır.

Rusya’daki mevzuat uyarınca, temsilciliğin (şubenin) faaliyetine aşağıdaki 3 maddede belirtildiği durumlarda sona erebilir:

  • Yabancı şirketin aldığı kararı doğrultusunda Rusya Federasyonu’ndaki temsilciliğinin (şubenin) faaliyetinin sona erdirilmesi;
  • Yabancı şirketin faaliyetinin sona ermesi;
  • Yabancı şirketin Rusya Federasyonu’ndaki temsilciliğinin (şubenin) akreditasyonunu gerçekleştiren devlet dairelerinin kararı doğrultusunda temsilciliğinin (şubenin) feshi.

Pratikte en sıkça karşılaştığımız durum, temsilciliğin (şubenin) yabancı şirketin kararı doğrultusunda kapatılmasıdır. Sözkonusu durumda, onun kapatılmasına dair alınan kararın yetkili devlet dairesine, alındığı tarihten sonraki 15 (On Beş) takvim günü içerisinde sunulması gerekmektedir.

TEMSİLCİLİĞİN (ŞUBENİN) KAPATILMA PROSEDÜRÜ HANGİ İŞLEMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

İlk aşamada temsilciliğin (şubenin) kapatılma işlemine vergi dairesinde başlanmalıdır. Vergi dairesinden, temsilciliğin (şubenin) kaydının fesh edildiğine dair bildirinin ulaşmasından sonra fesih işlemlerine Sosyal Sigorta fonu, Emeklilik fonu ve Devlet İstatistik komitesinde devam edilmelidir. Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlandığı tarihi itibarı ile temsilcilik (şube) resmen kapatılmış sayılacaktır.

ŞİRKETİNİZİ ZORLUKLARDAN KORUYUP, ŞİRKETİNİZİN TEMSİLCİLİĞİNİN (ŞUBENİN) KAPATILMA İŞLERİNİ ROSCO ŞİRKETİ’NE EMANET EDİNİZ!

Herşeyden önce vaktinizin tasarruf etmiş olursunuz. Temsilciliğin veya şubenin kapatılması – yeterince uzun bir süreçtir. Fakat RosCo Şirketi’ne başvurduğunuz taktirde, devlet dairelerini ziyaret etme ve kapatılma sürecini takip etme mecburiyetiniz ortadan kalkacaktır. Tüm işler uzmanlarımız tarafından yerine getirilecektir. Uzmanlarımız hakkında ise, bünyemizde Rusça Türkçe, İngilizce ve Çince dillerine sahip olan personel bulunduğundan dolayı, tüm işlemleri şirketinizin ana ofisi ile sıkı temas içerisinde sürdürebiliriz.

RosCo Şirketi’nin faaliyeti sırasında önem verdiği esas prensibi, üstlendiği işi sonlandırmaktır. Aynı zamanda şirketinizin temsilciliğinin (şubenin) kapatılması sonucu Rusya’da temsilcinizin bulunmaması durumunda, tüm evraklarınızın dünyanın her noktasına ulaştırılmasında yardımcı oluruz.

HİZMETLERİN BEDELİ
Yabancı şirketin temsilciliğinin (şubesinin) kapatılması:
65 000 ruble

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizi bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

BELİRTİLEN İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ROSCO ŞİRKETİ’NİN TERCİH EDİLMESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Temsilciliğin (şubenin) kapatılması için gerekli olan evrakların 3 günlük sürede hazırlanması.
  • Vergi dairesindeki kaydının sonlandırılması.
  • Bütçe dışı fonlardaki kaydın sonlandırılması.
  • Devlet İstatistik komitesindeki kaydın sonlandırılması.
  • Kapatılma işlemi sona erinceye kadar tüm aşamalarda müşterilerimize süreç hakkındaki danışmanlık ve hukuki bilgilerin sunulması.
HİZMET SİPARİŞİ VER "TEMSİLCİLİĞİN/ŞUBENİN KAPATILMASI"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır