YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİK VE ŞUBELERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİL EDİLMESİ. NEDİR? NEREDE? NE ZAMAN?

Bütün gelişen ülkelerde değişimin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Yabancı şirketlerin temsilciliklerinin (şubelerinin) Rusya Federasyonu’ndaki faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında iç bünyesindeki tüm değişikliklerin tescil edilmesi gerektiğine dair haberdar olmamış olabilirsiniz. Belirtilen işlemin hangi düzende gerçekleştirilmesi gerektiğinin analizini yapalım:

NEDİR?

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan mevzuat uyarınca yabancı şirketlerin temsilciliklerinin (şubelerinin) faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında iç bünyesindeki bazı değişikliklerin tescil edilmesi gerekmektedir. Belirtilen talep hem ana şirket hem de temsilcilikleri (şube) hakkında geçerlidir:

 • Yabancı tüzel kuruluş bilgilerinin değişmesi;
 • Tescil edildiği ülkedeki banka bilgilerinin değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) ünvanının değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) adresinin değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) yönetiminin değişmesi;
 • Rusya Federasyonu’nda sürdürdüğü ticari faaliyet bilgilerinin değişmesi;
 • Temsilciliğin (şubenin) bünyesinde çalışan yabancı uyruklu personel sayısının değişmesi.

Nerede?

Yabancı şirketlerin temsilciliklerin (şubelerin) bilgilerindeki değişikliklerin ilk aşamada, temsilciliklerin (şubelerin) akreditasyon yetkilisi durumundaki Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesinde tescil edilmesi gerekmektedir. Bundan sonra Sosyal Sigorta fonuna, Emeklilik fonuna ve Devlet İstatistik komitesine başvuruda bulunulmalıdır. Sürecin tamamlanması sonucunda, size herbir devlet dairesinden temsilciliklerin (şubelerin) bilgilerindeki değişikliklerin kaydının gerçekleştirildiğini tasdik eden belge sunulacaktır.

Ne zaman?

Yetkili vergi dairesine belgeler, ilgili değişikliklerin yapılmasından sonraki 15 (On Beş) takvim günü içerisinde sunulmalıdır. Vergi dairesi sonraki 10 (On) iş günü içinde yapılan tüm değişikliklerin tescil işlemlerini gerçekleştirecektir.

Neden ‘RosCo’?

Yabancı şirket temsilciliklerinin (şubelerinin) bilgilerindeki değişikliklerin tescil edilmesi, bürokrasinin dezavantajları ve diğer engeller ile karşılaşabileceğiniz zor bir süreçtir. Fakat RosCo Şirketi’ne belirtilen işlemleri emanet etmeniz durumunda, deneyimli uzman personelimizin, devlet dairelerinin belgeleri kabul etmemesi veya diğer her türlü engelleri aşabilecek kapasitede olduğundan emin olabilirsiniz. Bunun dışında personelimizin sahip olduğu deneyimi ve profesyonellik anlayışı sayesinde şirketinizde yapılan birkaç değişikliğin devlet kaydının gerçekleştirilmesi amacı ile gerekli olan her türlü belgeleri öngörülen sürede hazırlayarak, tüm işlemler eksiksiz yerine getirilecektir.

Vakit konusuna değindiğimizde, siz vaktinizi tasarruf edebilirsiniz. İşlemlerin erine getirilmesi kapsamında bütün devlet dairelerine öngörülen düzendeki belgelerin noter tasdikli suretlerinin sunulması gerekmektedir. Tüm belgelerin suretlerini şirketimizin aracılığı ile onaylatıp, noter ziyareti sırasındaki vaktinizi tasarruf edebilirsiniz. Bunun yanısıra RosCo Şirketi’nin uzmanları, belgelerin devlet dairelerindeki hareket etmelerini takip edip, meydana gelebilecek gecikmeleri önleyecektir.

Yukarıda belirtilenin yanısıra, hukuki alandaki tüm işlemlerin tamamlanması sonucunda, şirketinizin muhasebe işlemlerini RosCo Şirketi’nin bu alandaki uzman personeline emanet edebileceksiniz. Belirtilen unsur, yeni muhasebecilerin arama mecburiyetini ortadan kaldırıp, size sunulan hizmetlerin kalitesinden emin olmanızı sağlar.

HİZMETLERİN BEDELİ
Temsilciliğin (şubenin) akreditasyon bilgilerindeki değişikliklerin tescil edilmesi:
25 000 rubleden başlayan fiyat ile.

* Tüm devlet harçları ve tescil edilmesinin tutarı müşteri tarafından karşılanmaktadır.

Unutmayınız! Sizin için tasarrufta bulunduğumuz süre içinde, ödemiş olduğunuz hizmetlerimizi bedelinden daha yüksek seviyedeki gelir elde edebilirsiniz.

BELİRTİLEN İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ROSCO ŞİRKETİ’NİN TERCİH EDİLMESİNİN AVANTAJLARI NELERDIR?

 • Değişikliklerin tescil edilmesi için gerekli olan tüm belgelerin hazırlanması.
 • Temsilciliğinizde (şubenizde) yapılan değişiklikler hakkında bütçe dışı fonlara gerekli olan bildiriler öngörülen sürede gerçekleştirileceğinden dolayı, beyannameleri sunmanız sırasında herhangi sıkıntı ile karşılaşmanız önlenecektir.
 • Yeni istatistik kodlarının alınması (talep olması durumunda).
 • Federal Vergi Dairesine tüm evraklar personelimiz tarafından noter tasdikli vekaletname uyarınca sunulacağından dolayı, vaktinizin tasarrufu.
 • Tüm işlemler 18 (On Sekiz) iş günü içinde tamamlanacaktır.
HİZMET SİPARİŞİ VER "YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİK VE ŞUBELERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİL EDİLMESİ. NEDİR? NEREDE? NE ZAMAN?"
''ROSCO''
Şirketi Kuruluş
2004
Profesyonel Kurumlarda Üyelik:
SRO NP “Rusya Mali Denetim Birliği” üyeliği
(Belge numarası tarihi: 1809/28.12.2009)
Vergi danışmanları odası üyeliği
(sertifika numarası: 78)
HP 'Partner RDD'
(Rus Değerleme Derneği)
Dernek Üyeliği:
Moskova Ticaret ve
Endüstri birliği
(Belge numarası ve tarihi: 123-973/21.12.2009)
Rus Türk
İşadamları Birligi (RTİB)
Derecelendirme:
A++1+++1++[%]
(2009’da —
А++1+++1+[%])
RosCo,
Moskova şehri güvenilir şirketler birliğine dahil olmuştur
Uyumluluk Sertifikası:
GOST R İSO 9001-2008 (ISO 9001:2008) kalite yönetim sistemi sertifikası
Profesyonel
Sorumluluğu
Sigortalanmıştır