Hİzmetler

YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİNİN (ŞUBESİNİN) TASFİYESİ (KAPATILMASI)

Maalesef, bazen şirketler gelişme dönemini tamamlayarak dış ülkelerde açtıkları temsilciliklerini ve şubelerini kapatmak zorunda kalabilirler.

Yabancı şirket temsilciliğinin (şubesinin) kapatılması, bunlar açılırken yaptırılan akreditasyon kadar önemli ve zahmetli bir iştir.

Aşağıda, sürecin özellikleri ve sürecin mevzuatta öngörülen şartlara uygun bir şekilde en kısa zamanda tamamlanması ile ilgili konular ele alınmıştır.

Rusya’nın mevzuatı uyarınca, aşaığda belirtilen durumlarda yabancı şirket temsilciliği
(şubesi) kapatılabilir:

 • Yabancı şirketin Rusya’daki faaliyetlerine son vermeye karar vermesi;
 • Ana yabancı şirketin tasfiyesi;
 • Akreditasyon yapan devlet organları tarafından temsilciliğin (şubenin) zorunlu
  olarak kapattırılması.

Ne olursa olsun, yabanci şirket şubesinin tasfiyesi durumunda bir belge dosyasının hazırlanıp sunulması,
çeşitli kurumların ziyaret edilmesi ve kuyruklarda beklenmesi gerekmektedir. “RosCo” şirketi, Moskova’da şube
kapatılması ile ilgili hizmetleri sunar.

Başarılı bir şekilde çalıştığımız yıllar içerisinde bu sürecin tamamlanması ile ilgili ciddi tecrübelere
sahip olduk. Uzmanlarımız ise gerekli belgelerin hazırlanması ile ilgili güncel talepleri hakkında bütün
bilgilere sahipler.

KENDİNİZİ GEREKSİZ ENDİŞELERDEN KURTARIN – YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİNİN
(ŞUBESİNİN) KAPATILMASINI ROSCO’YA YAPTIRIN!

 • “RsoCo” şirketinde en ucuz fiyata yaptırabileceğiniz yabancı şirket
  temsilciliğinin kapatılması, vergi dairesinden başlar.

 • Vergi dairesinden kaydınızın silindiğine dair belgeyi aldıktan sonra Sosyal Sigorta
  Fonunda, Emeklilik Fonunda ve diğer Devlet İstatistik Kurumlarında tasfiye işlemlerine
  başlatabilirsiniz.

Ancak yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra temsilciliğiniz (şubeniz)
kapatılmış sayılacaktır.

 • Şirketimizle işbirliği yaparak en önemli kaynağınız olan zamanınızı tasarruf etmiş
  oluyorsunuz.
  Yabancı şirket temsilciliğinin (şubesinin) kapatılması oldukça uzun bir
  süreçtir. Fakat, “Rosco” şirketine başvurursanız, devamlı olarak endişe etmenize, devlet
  organlara gitmenize ve kapatma sürecini takip etmenize gerek kalmaz. Bütün bunları
  uzmanlarımız yapacaktır.

 • Uzmanlarımıza gelince, bünyemizde çalışan İngilizce, Türkçe ve Çince bilen elemanlar
  sayesinde
  , bir çok durumda şirketin merkez ofisi ile iletişim kolaylaşacaktır. Yabancı
  şirket şubesinin kapatılması durumunda, hizmetlerimizin bedeli karşılığında zamanınızı ve
  sinir hücrelerinizi korumuş olursunuz ve uzmanlarımız tarafından hızla tamamlanan işlerden
  memnun kalırsınız.

 • “RosCo” şirketinin en önemli prensiplerinden biri, başlatılan işin sonuna kadar
  takip edilmesidir. Ayrıca, temsilciliğin (şubenin) kapatılma süreci tamamlandıktan ve Rusya’da şirketi
  temsil eden kimse kalmadıktan sonra — belgelerinizi dünyanın her yerine ulaştırırız.

UNUTMAYIN! Sayemizde tasarruf ettiğiniz zaman içinde hizmetlerimiz için
ödediğinizden çok daha fazlasını kazanabilirsiniz.

BU KONUDA “ROSCO” ŞİRKETİNE BAŞVURDUĞUNUZDA
NELERİ ELDE ETMİŞ OLURSUNUZ:

 • Temsilciliğin (şubenin) kapatılması için üç gün içerisinde belge dosyasının oluşturulması;

 • Vergi dairesinde kaydın silinmesi;

 • Bütçe dışı fonlarda kaydın silinmesi;

 • Devlet İstatistik Organlarında kaydın silinmesi;

 • Tasfiyenin sonuçlandırılmasına kadar her aşamasında bilgi desteği.

Yabanci şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin tasfiyesi, ana faaliyet konularımızdan
biridir. “RosCo” elemanları bu işlemin bütün nüanslarını ve aşamalarını çok iyi biliyorlar.

Mevzuat uyarınca, temsilcilik veya şube tasfiyesinin sırayla aşağıdakileri
kapsamalıdır:

 • Ortaklar genel kurul toplantısında temsilciliğin (şubenin) tasfiyesine dair
  kararın yazılı olarak alınması;

 • Temsilcilik veya şube çalışanlarına birimin kapatılması hakkında bilgi verilmesi – bunun
  için ayrılan süre; elemanların fiilen işten çıkarıldığı günün en geç 2 ay öncesinde bilgilendirme yapılmalıdır;

 • Yabancı şirket temsilciliğin veya şubenin tasfiyesi nedeniyle çalışanların işten
  çıkarılması/başka işe aktarılması ve tazminatların ödenmesi;

 • Ulusal makamların bilgilendirilmesi;

 • Banka hesaplarının kapattırılması;

 • Temsilcilik veya şube tasfiyesi hakkında vergi organlarının
  bilgilendirilmesi;

 • Bütçe dışı kayıtlarının silinmesi.

Yabancı şirket temsilciliğin veya şubenin tasfiyesi mühürlerin/kaşelerin imha edilmesiyle sonuçlandırılır.
İşlemin ortalama süreci altı aydır.

Firmaların ödemekle yükümlü
1. KDV 01.01.2019 tarihi itibariyle % 20 olarak belirlenmiştir ve ödemeleri her çeyrekte bir çeyrek bitimini takip eden ayın 25 ine kadar yapılmaktadır, KDV odemeleri 3 taksite bölunebilmektedir. 2. Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi oranı % 20 dir, ödemeleri her çeyrekte bir çeyrek bitimini takip eden ayin 28 ine kadar yapılmaktadır. 3. Maaş vergileri Maaş vergileri her ay maaş ödemeleri ile birlikte yapılmaktadır, fonlara yapılan ödeme oranı takribi % 30 ve bireysel gelir vergisi % 13 tur. 4. Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi - araçlarin modeline, motor hacmine vs. göre hesaplanır ve yılda 1 kez ödenir 5. Emlak vergisi Firmanın sahip olduğu gayrimenkullerin türü ve rayiç değerlerine göre hesaplanır, arazi ise vergisi yilda bir ofis, depo, fabrika, bina, daire vb ise her çeyrekte bir ödenir.
№1
RUSYA’DA ŞAHIS ŞİRKETİNİN KAYIT EDİLMESI
Şahıs şirketinin kayıt prosedürü hangi işlemlerden oluşmaktadır? Hangi kurumsal-yasal yapının belirlenmesi gerektiğine dair (Limited Şirket, Anonim Şirket, Kapalı Anonim Şirket, Şahıs şirketi), ve hangi vergi sisteminin seçilmesi gerektiğine dair (genel vergi sistemi, basitleştirilmiş vergi sistemi) detaylı bilgilerin verilmesi. Kayıt edilen Şahıs şirketinin faliyet kodunun belirlenmesi (ticari faaliyetin kodlarının belirlenmesi). Şahıs şirketinin kaydı için gerekli olan belgelerin hazırlanması. Gerektiği durumlarda basitleştirilmiş vergi sistemine geçmesi için gerekli olan belgelerin hazırlanması. Faturanın hazırlanması ve devlet harçlarının ödenmesi. Vergi dairesinde Şahıs şirketinin kayıt başvurusunun verilmesi sırasında müşterinin yanında bulunmak. Vergi dairesinde Şahıs şirketinin tescil belgesinin, vergi dairesine mükellef kaydının (İNN), Devlet Sicil Diaresinde Sicil Özetin alınması. Şahıs şirketinin mührünün hazırlanması. Şahıs şirketinin istatistik kodlarının alınması.
HİZMET SİPARİŞİ VER "YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİĞİNİN (ŞUBESİNİN) TASFİYESİ (KAPATILMASI) "
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)