HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞUBELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. NE? NEREDE? NE ZAMAN?

Dinamik bir şekilde gelişen herhangi bir şirkette değişikliklerin oluşması kaçınılmazdır. Belki bugüne kadar bu konu üzerinde hiç durmamışsınız, ama yabancı şirket temsilciliğinin (şubesinin) Rusya pazarında yasal bir şekilde faaliyet göstermesi için yeni bilgilerin devlet siciline zamanında kaydettirilmesi gerekmektedir. Onun için bu işlemin ne zaman ve nasıl gerçekleştirildiği konusunu aşağıda ele alacağız.

UNUTMAYIN!
Sizin için tasarruf ettiğimiz zaman içinde hizmetlerimizin bedelini ödemek için gereken çok daha fazla parayı kazanabilirsiniz.

Ne?

Rusya’da yürürlükte olan mevzuat, bir çok durumda yabancı şirket temsilcilikleri (şubeleri) ile ilgili belgelerde değişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir.

Bunlar, hem ana şirkette yapılan değişiklikleri hem de temsicilik (şube) içinde yapılan değişiklikleri kapsamaktadır:

 • Yabancı tüzel kişi ile ilgili bilgilerin değişmesi;
 • Tescil olunan ülkede banka bilgilerinin değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) isminin değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) adresinin değişmesi;
 • Temsilcilik (şube) müdürünün değişmesi;
 • RF sınırları içinde ekonomik faaliyetlerinin türleri ile ilgili bilgilerin değişmesi;
 • Temsilcilikte (şubede) çalışan yabancı uyruklu vatandaşların sayısının değişmesi.

Nerede?

 • Yabancı şirket temsilcilikleri (şubeleri) ile ilgili bilgilerin değişmesi süreci Federal Vergi Servisi’nde başlar. Burada akreditasyonlu temsilciliklerin ve şubelerin devlet siciline ilgili değişiklikler girilir.
 • Bundan sonra Sosyal Sigorta Fonuna, Emeklilik Fonuna, Devlet İstatistik Kurumlarına başvurulur.
 • Her devlet organında süreci tamamladıktan sonra yabancı şirket temsilciliği (şubesi) ile ilgili bilgilerin değiştirildiğine dair bir belge elinize verilir..

Ne zaman?

 • Belgeler, ilgili değişikliğinin yapıldığı andan itibaren 15 takvim günü içerisinde yetkili vergi organına sunulmalıdır.
 • Daha sonra, belgelerin sunulduğu andan itibaren 10 iş günü içerisinde vergi organı tarafından sicilde ilgili kayıtlar değiştirilir.

Neden RosCo?

Yabancı şirket temsilcilikleri ve şubeleri ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi süreci oldukça karmaşıktır. Bu süreçte bürokratik sürüncemelerle ve başka engellerle kolayca karşılaşabilirsiniz.

Fakat, bu konu için «RosСo»ya başvurduğunuzda tecrübeli uzmanlarımızın devlet organı tarafından belgelerin reddedilmesi veya başka herhangi bir sorun gibi en zor durumda bile çıkış yolu bulabileceklerinden emin olabilirsiniz.

Buna ek olarak, uzmanlarımızın tecrübesi ve profesyonelliği sayesinde şirketiniz ile ilgili bir kaç değişikliği aynı anda yapılabilecektir. Gerekli olan tüm belgeler zamanında ve düzgün bir şekilde hazırlanacaktır.

Bu arada, zaman konusuna gelince. Önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlanacaktır. Her devlet organına belirli belgelerin noter tasdikli kopyalarından oluşan bir dosyanın sunulması gerekmektedir. Bunları notere gitmek için zamanınızı harcamadan direk bizde yaptırabilirsiniz.

Bunun dışında, «RosСo» uzmanları belgelerin hazır olup olmadığını bütün devlet organlarında sürekli takip ederler, bu da vakit kaybını önleyecektir.

Belirtilenler dışında, hukuksal konuları hallettikten sonra temsilciliğinizin veya şubenizin muhasebe kayıtlarının tutulması için de«RosСo»nun profilli uzmanlarını görevlendirebilirsiniz.

Böylece, tecrübeli muhasebecı aramanıza gerek kalmaz ve verilen hizmetlerin kalitesinden emin olabilirsiniz.

Bu konuda rosco’ya başvurduğunuzda neleri̇ elde etmi̇ş oluyorsunuz

 • Değişikliklerin yapılması için gerekli olan tüm belgelerin hazırlanması
 • Yeni istatistik kodlarının alınması (gerektiğinde)
 • İlgili bütçe dışı fonlara şubeniz veya temsilciliğiniz ile ilgili değişiklikler hakkında bilgi verildiğinden emin olabilirsiniz – ileride raporların sunulması ile ilgili hiç bir problem çıkmaz.
 • Rusya’nın Federal Vergi Servisi’ne belge teslim edildiğinde veya teslim alındığında zamanınızı tasarruf edersiniz – bütün işi uzmanımız noter tasdikli vekaletname ile yapar
 • En fazla 18 iş günü içerisinde konu ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanması
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı?
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı? Bir işe farklı şekillerde başlayabilirsiniz - geçmişi olan, kurulmuş iş ilişkileri olan hazır bir şirket satın alın veya yeni bir tane kaydedin. Bir işadamı bu seçeneklerin her birinde hangi nüansları dikkate almalıdır? Neyin daha iyi olduğuna net bir şekilde karar vermenize izin veren evrensel bir tarif olmadığını hemen not ediyoruz: hazır bir iş veya “temiz bir sayfadan” bir iş. Hazır bir iş satın almanın artıları ve eksileri nelerdir? Yeni bir şirket kurmanın artıları ve eksileri nelerdir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya'da faaliyet gösteren şirketler için 2022 için yabancı işgücünün payını bir kez daha onayladı. Hangi yabancılar kısıtlamaya tabidir? Bu göstergenin aşılmaması için işveren tarafından ne yapılması gerekiyor? Rusya Federasyonu Hükümeti, yabancıların şirketlerdeki izin verilen payını ve kotalar oluşturarak yabancı işgücü akışını yıllık olarak düzenler. Rusya Federasyonu'nun bolge bağlamında belirli yabancı meslekleri için kotalar belirlenir. Yabancıların payları ise şirket faaliyetleri kapsamında yüzde olarak belirlenmektedir. Rusya'daki sosyo-ekonomik durum dikkate alınarak yabancı işçi ihtiyacı bu şekilde belirlenir. Ve şirketlerde çalışacak yabancıların oranı, bir sonraki takvim yılı için Hükümete sunulan tahmin verileri temelinde hesaplanmaktadır. 7 Ekim 2021 tarihli ve 1706 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi, 2022 için Rusya'da çalışabilecek yabancıların payını onayladı. 2022 için yabancıların çalışması için onaylanan paylar nelerdir? Hangi yabancılar kısıtlamaya tabi değildir? Bir işveren yabancı sayısını istenen göstergeye nasıl getirebilir? Yabancıların payını aşan bir işverenin cezası nedir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling