Due Diligence

Moskova’da dahil olmak üzere çağdaş dünyadaki ticari süreçlerin dinamiği, şirket yöneticilerini gittikçe daha sık olarak Due Diligence (Durum tespit süreci) yöntemine başvurmaya zorlamaktadır.

Due Diligence, yatırım konusu ile ilgili objektif bilginin elde edilmesine yönelik uygulanan işlemlerin tamamıdır. Fiyatı bir takım faktörlere bağlı olarak belirlenen Due Diligence denetimi, her iş sahibi için çok önemlidir. Çünkü yatırım konusunun gerçek ve adil bedelini ve mevcut riskleri tespit etmeye yardımcı olur.

ROSCO’YA NE ZAMAN BAŞVURABİLİRSİNİZ

Yatırım faaliyetleri bir çok risklerle doludur. Yatırdığınız paranın geri döneceğinden, yatırım konusunun finansal istikrarından emin olmak, kendinizi olası kayıplardan korumak ve sonuç olarak karlı bir iş geliştirmek istiyorsanız, «RosСo» ’ya başvurmanızda fayda var. Biz, müşterimizin menfaatleri adına hareket ediyoruz, zaman tasarruf ediyoruz ve işimize profesyonelce yaklaşıyoruz.

Due Diligence aşağıdaki durumlarda gereklidir:

  • Mevcut işin veya şirket hisselerinin satın alınması planlanıyorsa;
  • Şirketlerin birleşmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyorsa;
  • Yüksek fiyatlı aktiflerin satın alınması planlanıyorsa (menkul kıymetler, fikri mülkiyet);
  • Şirket faaliyetlerinde mevcut ihlallerin tespit edilmesi gerekiyorsa.

Bize başvurduğunuzda, hukuki, yatırım ve vergi risklerinizi minimum düzeye indirebilirsiniz.

Olası kayıplara göre bedeli nispeten düşük olan Due diligence sayesinde şirketin finansal durumu, istikrarı ve pazardaki konumu tespit edilir.

RosCo’dan geni̇ş hi̇zmet yelpazesi̇

Bize başvurun, kendinizi bir çok finansal kayıptan ve riskten kurtarın. Sağlam bilgilere ve geniş pratik tecrübelere sahip olan«RosСo» ’nun vasıflı uzmanları, en zor projeleri bile başarılı bir şekilde gerçekleştirirler.

Uzmanlarımız Due Diligence denetimini aşağıdaki alanlarda yapabilirler (işlemin bedeli uygundur):

  • Şirketin sahip olduğu lisansların, izinlerin, kuruluş ve tescil evraklarının analizi;
  • Vergi risklerinin, yetkili organlar nezdindeki vergi ve zorunlu ödemelerin ödenmesi ile ilgili borçların analizi (Vergi Due Diligence Denetimi);
  • Şirketin tahsilat ve tediye işlemlerinin, yükümlülüklerinin kontrolü;
  • Personel yönetimi etkinliğinin ve kilit personelinin kaybedilmesi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi;
  • Fiyatlandırma politikasının, onun piyasa şartlarına uygunluğunun analizi, şirketin karşı taraflara bağlılık oranının tespiti;
  • Evrak akışının, bilgi işlem sistemlerinin güncelliğinin kontrolü.

İnceleme konusunu detaylı bir şekilde inceleriz ve olası riskleri ile tutarsızlıkları içeren detaylı bir rapor hazırlayıp sunarız.

Bunun dışında,«RosСo» uzmanları, olumsuz finansal sonuçlarının oluşmasını önlemek ve işin istikrarlı bir şekilde gelişmesi için tavsiye verirler.

Tek başınıza çözemeyeceğiniz bir çok konu vardır.

Biz bunları üstleniriz, paranızı ve zamanınızı tasarruf ederiz, perspektifli faaliyet alanlarının geliştirilmesi için eksiklikler ve potansiyel fırsatlar hakkında sizleri bilgilendiririz.

İflas avukat #rosco
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
İflas avukat #rosco
flas alanında on yılı aşkın deneyime sahip avukatımız, finansal kriz konusunda derin bilgiye sahiptir ve size özel ihtiyaçlarınıza ...
Göç kayıtlarında i̇çi̇şleri̇ bakanliginin hangi̇ aciklamalari nin di̇kkate alinmasi gereki̇r?
İçişleri Bakanlığı, yabancı vatandaşların kayıt altına alınmasından ve göç kayıt kurallarına uygunluğun izlenmesinden sorumlu ...
Yabanci temsi̇lci̇li̇k çalişanlari i̇çi̇n ki̇şi̇sel akredi̇tasyon nasil alinir?
Yabancı şirketler Rusya'da temsilcilikleri aracılığıyla iş yapabilirler. Yaratılışlarının amacı ana yabancı şirketin Rusya'daki ...