MUHASEBE TABLOLARININ DENETİMİ

Rusya’da yürürlükte olan mevzuata göre, muhasebe tabloları aşağıdaki durumlarda zorunlu olarak denetlenecektir:

 • Sirketin Anonim Şirketi olarak faaliyet göstermesi durumunda;
 • Şirketin menkul kıymetlerinin menkul kıymetler borsasında satışa sunulduğu durumunda;
 • Bir önceki rapor dönemine ait şirket geliri (devlet organları, tarım kooperatifleri, belediye makamları hariç) 400 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Bir önceki rapor dönemi sonu itibariyle şirketin bilançosunda gösterilen aktiflerin toplam tutarı 60 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Denetlenecek kurumun bir kredi organizasyonu veya kredi geçmişi bürosu, sigorta şirketi, menkul kıymetler borsası, yatırım fonu vb. gibi kurumlar olması durumunda;
 • Şirketin konsolide mali tablolarının yayınlanması durumunda (yerel iktidar organları, bütçe dışı fonlar, belediye kurumları hariç).

RosCo’ya ne zaman başvurulmasi gereki̇r

Bazı durumlarda denetimler şirketin kendi kararı ile yapılır.

«RosCo» uzmanları, müşteri risklerinin azaltılması sayesinde bedelinin tamamen telafi edildiği muhasebe tablolarının denetimini aşağıdaki durumlarda yapabilirler:

-
Muhasebe ve vergi kayıtlarının durumu ile ilgili gerçeği yansıtan bilgilerin elde edilmesi gerektiğinde
-
Muhasebecinin iş bilgisi ile ilgili şüpheler doğduğu zaman
-
Bankadan kredi alındığında
-
Muhasebe kayıtlarının ve tablolarının mevzuattaki değişikliklere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğinde

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • komple ve konuya özel mali denetimleri yaparız
 • müşterilerimize danışmanlık servisini sunarız ve tavsiye veririz
 • bünyemizde geniş tecrübelere sahip olan vasıflı uzmanlar çalışmaktadır

Muhasebe kayıtlarının denetimi, çeşitli faaliyet konularını en ince ayrıntısına kadar bilen ve kapsamlı analizin yapılması ve belirli faaliyet alanın özelliklerine ve nüanslarına göre tavsiyelerin verilmesi için gereken bütün yetkilere sahip olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • zaman ve para tasarrufu
 • risklerden korunma
 • gider kısmının ve vergilendirmenin optimizasyonu
 • çalışmaların yasal olarak yürütülmesi

Nispeten düşük bir fiyata gerçekleştirilen Muhasebe kayıtlarının denetimi sayesinde mali tablolarının gerçeğe uygunluğu konusunda mali denetim sonuçları elde edilmektedir. Bunun dışında, işletme faaliyetlerinin incelenmesi sırasında hatalar ve riskler tespit edilerek bunların ortadan kaldırılması için öneriler verilmektedir. Müşterimizin talebine bağlı olarak, mali denetiminin başlıca konularını içeren özet rapor hazırlayıp sunarız.

Deneti̇m süresi̇

01 Muhasebe tablolarının denetimi, mevzuat uyarınca her yıl genellikle rapor yılını takip eden yılın şubat-mart aylarında gerçekleştirilir.
02 Muhasebe tablolarının denetimi, bir kaç dönemde gerçekleştirilebilir (her üç ayda bir,her 9 ayda bir veya yılda bir). Bunlar, sözleşme imzalandığı zaman belirlenir. Buna göre, muhasebe tablolarının denetimi ile ilgili hizmet bedeli hesaplanır.
03 Denetimin aşama aşama yapılması durumunda, herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde gerekli düzeltmelerin zamanında yapılması ve masrafların tamamı aynı anda ödenmeden eşit parçalarla ödenmesi için olanak sağlanmaktadır.
04 Müşteri talebi üzerinde mali denetimler istenilen zamanda yapılabilir.

«RosCo» uzmanları, işi komple olarak hızlı ve profesyonel bir şekilde yapacaktır.

Maaş komisyonları nedir ve bunlardan kaçınılabilir mi?
RUSYA'DA İŞ HUKUKU
Maaş komisyonları nedir ve bunlardan kaçınılabilir mi?
Bir işverenin Rusya'da çalışmak üzere VCS statüsüne sahip yabancıları çekmesi durumunda, bu tür vatandaşların istihdamına ilişkin nüansları dikkate alması gerekir. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren, yüksek nitelikli yabancı uzmanların belirli bir kategorisi için asgari maaş gereklilikleri değiştirilmiştir. Zaman Kodları: 00:00 Giriş 01:07 Yüksek nitelikli yabancı uzmanlar ne kadar maaş almalıdır? 04:19 Şirketler CCS asgari ücretindeki artış konusunda ne yapmalı? 05:06 VCS çalışmadıysa ücretler nasıl tahakkuk ettirilir? 05:52 Yüksek nitelikli bir yabancı uzmanın maaş bildirimi nereye ve hangi yöntemle yapılır? 07:33 Asgari ücretin altında ücret öderseniz ne olur? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00 WhatsApp: +7(926) 350-03-35
2023'te yabancı bir çalışanın işten çıkarılması: talimatlar
Bir çalışanın işten çıkarılması için birçok neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak, yabancı çalışanlarla iş ilişkisinin sona ermesi durumunda, işten çıkartmak için daha da fazla gerekçeye ihtiyaç olduğunu biliyor muydunuz? Zaman Kodları: 00:00 Giriş Bir yabancı hangi nedenlerle işten çıkarılabilir? Yabancılar hangi özel gerekçelerle işten çıkarılır? Bir yabancının işten çıkarılması durumunda işveren ne yapmalıdır? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00 WhatsApp: +7(926) 350-03-35