HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

MUHASEBE TABLOLARININ DENETİMİ

Rusya’da yürürlükte olan mevzuata göre, muhasebe tabloları aşağıdaki durumlarda zorunlu olarak denetlenecektir:

 • Sirketin Anonim Şirketi olarak faaliyet göstermesi durumunda;
 • Şirketin menkul kıymetlerinin menkul kıymetler borsasında satışa sunulduğu durumunda;
 • Bir önceki rapor dönemine ait şirket geliri (devlet organları, tarım kooperatifleri, belediye makamları hariç) 400 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Bir önceki rapor dönemi sonu itibariyle şirketin bilançosunda gösterilen aktiflerin toplam tutarı 60 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Denetlenecek kurumun bir kredi organizasyonu veya kredi geçmişi bürosu, sigorta şirketi, menkul kıymetler borsası, yatırım fonu vb. gibi kurumlar olması durumunda;
 • Şirketin konsolide mali tablolarının yayınlanması durumunda (yerel iktidar organları, bütçe dışı fonlar, belediye kurumları hariç).

RosCo’ya ne zaman başvurulmasi gereki̇r

Bazı durumlarda denetimler şirketin kendi kararı ile yapılır.

«RosCo» uzmanları, müşteri risklerinin azaltılması sayesinde bedelinin tamamen telafi edildiği muhasebe tablolarının denetimini aşağıdaki durumlarda yapabilirler:

-
Muhasebe ve vergi kayıtlarının durumu ile ilgili gerçeği yansıtan bilgilerin elde edilmesi gerektiğinde
-
Muhasebecinin iş bilgisi ile ilgili şüpheler doğduğu zaman
-
Bankadan kredi alındığında
-
Muhasebe kayıtlarının ve tablolarının mevzuattaki değişikliklere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğinde

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • komple ve konuya özel mali denetimleri yaparız
 • müşterilerimize danışmanlık servisini sunarız ve tavsiye veririz
 • bünyemizde geniş tecrübelere sahip olan vasıflı uzmanlar çalışmaktadır

Muhasebe kayıtlarının denetimi, çeşitli faaliyet konularını en ince ayrıntısına kadar bilen ve kapsamlı analizin yapılması ve belirli faaliyet alanın özelliklerine ve nüanslarına göre tavsiyelerin verilmesi için gereken bütün yetkilere sahip olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • zaman ve para tasarrufu
 • risklerden korunma
 • gider kısmının ve vergilendirmenin optimizasyonu
 • çalışmaların yasal olarak yürütülmesi

Nispeten düşük bir fiyata gerçekleştirilen Muhasebe kayıtlarının denetimi sayesinde mali tablolarının gerçeğe uygunluğu konusunda mali denetim sonuçları elde edilmektedir. Bunun dışında, işletme faaliyetlerinin incelenmesi sırasında hatalar ve riskler tespit edilerek bunların ortadan kaldırılması için öneriler verilmektedir. Müşterimizin talebine bağlı olarak, mali denetiminin başlıca konularını içeren özet rapor hazırlayıp sunarız.

Deneti̇m süresi̇

01 Muhasebe tablolarının denetimi, mevzuat uyarınca her yıl genellikle rapor yılını takip eden yılın şubat-mart aylarında gerçekleştirilir.
02 Muhasebe tablolarının denetimi, bir kaç dönemde gerçekleştirilebilir (her üç ayda bir,her 9 ayda bir veya yılda bir). Bunlar, sözleşme imzalandığı zaman belirlenir. Buna göre, muhasebe tablolarının denetimi ile ilgili hizmet bedeli hesaplanır.
03 Denetimin aşama aşama yapılması durumunda, herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde gerekli düzeltmelerin zamanında yapılması ve masrafların tamamı aynı anda ödenmeden eşit parçalarla ödenmesi için olanak sağlanmaktadır.
04 Müşteri talebi üzerinde mali denetimler istenilen zamanda yapılabilir.

«RosCo» uzmanları, işi komple olarak hızlı ve profesyonel bir şekilde yapacaktır.

Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı?
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı? Bir işe farklı şekillerde başlayabilirsiniz - geçmişi olan, kurulmuş iş ilişkileri olan hazır bir şirket satın alın veya yeni bir tane kaydedin. Bir işadamı bu seçeneklerin her birinde hangi nüansları dikkate almalıdır? Neyin daha iyi olduğuna net bir şekilde karar vermenize izin veren evrensel bir tarif olmadığını hemen not ediyoruz: hazır bir iş veya “temiz bir sayfadan” bir iş. Hazır bir iş satın almanın artıları ve eksileri nelerdir? Yeni bir şirket kurmanın artıları ve eksileri nelerdir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya'da faaliyet gösteren şirketler için 2022 için yabancı işgücünün payını bir kez daha onayladı. Hangi yabancılar kısıtlamaya tabidir? Bu göstergenin aşılmaması için işveren tarafından ne yapılması gerekiyor? Rusya Federasyonu Hükümeti, yabancıların şirketlerdeki izin verilen payını ve kotalar oluşturarak yabancı işgücü akışını yıllık olarak düzenler. Rusya Federasyonu'nun bolge bağlamında belirli yabancı meslekleri için kotalar belirlenir. Yabancıların payları ise şirket faaliyetleri kapsamında yüzde olarak belirlenmektedir. Rusya'daki sosyo-ekonomik durum dikkate alınarak yabancı işçi ihtiyacı bu şekilde belirlenir. Ve şirketlerde çalışacak yabancıların oranı, bir sonraki takvim yılı için Hükümete sunulan tahmin verileri temelinde hesaplanmaktadır. 7 Ekim 2021 tarihli ve 1706 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi, 2022 için Rusya'da çalışabilecek yabancıların payını onayladı. 2022 için yabancıların çalışması için onaylanan paylar nelerdir? Hangi yabancılar kısıtlamaya tabi değildir? Bir işveren yabancı sayısını istenen göstergeye nasıl getirebilir? Yabancıların payını aşan bir işverenin cezası nedir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling