MUHASEBE TABLOLARININ DENETİMİ

Rusya’da yürürlükte olan mevzuata göre, muhasebe tabloları aşağıdaki durumlarda zorunlu olarak denetlenecektir:

 • Sirketin Anonim Şirketi olarak faaliyet göstermesi durumunda;
 • Şirketin menkul kıymetlerinin menkul kıymetler borsasında satışa sunulduğu durumunda;
 • Bir önceki rapor dönemine ait şirket geliri (devlet organları, tarım kooperatifleri, belediye makamları hariç) 400 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Bir önceki rapor dönemi sonu itibariyle şirketin bilançosunda gösterilen aktiflerin toplam tutarı 60 milyon Ruble’yi aştığında;
 • Denetlenecek kurumun bir kredi organizasyonu veya kredi geçmişi bürosu, sigorta şirketi, menkul kıymetler borsası, yatırım fonu vb. gibi kurumlar olması durumunda;
 • Şirketin konsolide mali tablolarının yayınlanması durumunda (yerel iktidar organları, bütçe dışı fonlar, belediye kurumları hariç).

RosCo’ya ne zaman başvurulmasi gereki̇r

Bazı durumlarda denetimler şirketin kendi kararı ile yapılır.

«RosCo» uzmanları, müşteri risklerinin azaltılması sayesinde bedelinin tamamen telafi edildiği muhasebe tablolarının denetimini aşağıdaki durumlarda yapabilirler:

-
Muhasebe ve vergi kayıtlarının durumu ile ilgili gerçeği yansıtan bilgilerin elde edilmesi gerektiğinde
-
Muhasebecinin iş bilgisi ile ilgili şüpheler doğduğu zaman
-
Bankadan kredi alındığında
-
Muhasebe kayıtlarının ve tablolarının mevzuattaki değişikliklere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğinde

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • komple ve konuya özel mali denetimleri yaparız
 • müşterilerimize danışmanlık servisini sunarız ve tavsiye veririz
 • bünyemizde geniş tecrübelere sahip olan vasıflı uzmanlar çalışmaktadır

Muhasebe kayıtlarının denetimi, çeşitli faaliyet konularını en ince ayrıntısına kadar bilen ve kapsamlı analizin yapılması ve belirli faaliyet alanın özelliklerine ve nüanslarına göre tavsiyelerin verilmesi için gereken bütün yetkilere sahip olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Moskova’da muhasebe hi̇zmetleri̇ (mali̇ deneti̇m), «RosСo» şi̇rketi̇’ni̇n önceli̇kli̇ faali̇yet konularindan bi̇r tanesi̇di̇r. bi̇z:

 • zaman ve para tasarrufu
 • risklerden korunma
 • gider kısmının ve vergilendirmenin optimizasyonu
 • çalışmaların yasal olarak yürütülmesi

Nispeten düşük bir fiyata gerçekleştirilen Muhasebe kayıtlarının denetimi sayesinde mali tablolarının gerçeğe uygunluğu konusunda mali denetim sonuçları elde edilmektedir. Bunun dışında, işletme faaliyetlerinin incelenmesi sırasında hatalar ve riskler tespit edilerek bunların ortadan kaldırılması için öneriler verilmektedir. Müşterimizin talebine bağlı olarak, mali denetiminin başlıca konularını içeren özet rapor hazırlayıp sunarız.

Deneti̇m süresi̇

01 Muhasebe tablolarının denetimi, mevzuat uyarınca her yıl genellikle rapor yılını takip eden yılın şubat-mart aylarında gerçekleştirilir.
02 Muhasebe tablolarının denetimi, bir kaç dönemde gerçekleştirilebilir (her üç ayda bir,her 9 ayda bir veya yılda bir). Bunlar, sözleşme imzalandığı zaman belirlenir. Buna göre, muhasebe tablolarının denetimi ile ilgili hizmet bedeli hesaplanır.
03 Denetimin aşama aşama yapılması durumunda, herhangi bir uygunsuzluğun tespitinde gerekli düzeltmelerin zamanında yapılması ve masrafların tamamı aynı anda ödenmeden eşit parçalarla ödenmesi için olanak sağlanmaktadır.
04 Müşteri talebi üzerinde mali denetimler istenilen zamanda yapılabilir.

«RosCo» uzmanları, işi komple olarak hızlı ve profesyonel bir şekilde yapacaktır.

Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesi: size yeni prosedürden bahsediyoruz
RUSYA'DA İŞ HUKUKU
Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesi: size yeni prosedürden bahsediyoruz
Bir işletme sahibi işletmesinin ticari faaliyetlerine son vermeye karar verdiğinde, genellikle şu soru ortaya çıkar: şirketi hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl tasfiye edebilirim? Tasfiye prosedürünün zorlukları nedeniyle, tasfiye süreci çok zaman alır ve işadamı şirketin kapatılmasıyla ilgili masrafları üstlenmek zorundadır. Peki Limited şirketin yeni tasfiye prosedüründen haberiniz var mı? Eğer yoksa, bu videoyu izleyin ve Limited şirketin basitleştirilmiş tasfiyesinin tüm inceliklerini öğreneceksiniz. Yeni Şirket Tasfiye Yasası'nın amacı nedir? Basitleştirilmiş tasfiye prosedürü için hangi koşullar yerine getirilmelidir? Şirketimi basitleştirilmiş usulde tasfiye etmek için ne yapmam gerekir? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
Vergisel Konularda uyuşmazlıkların çözümü
Vergilerin ve zorunlu ödemelerin ödenmemesi durumunda yükümlülüklerin hafifletildiği bir yasa bu yılın Mart ayı sonunda yürürlüğe girdi. Vergi suçları için cezai maddelerin nasıl değiştiğinden bahsedelim. 00:24 - Rusya Federasyonu Hükümeti neden cezai sorumluluğu hafifletmeye ihtiyaç duydu? 01:40 - Hapis cezaları nasıl değişti? 02:35 - Yasayı başka ne kontrol ediyor? 03:34 - Dezavantajları var mı? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499) 444-00-00
2023 te temettü vergisi nasıl ödenir?
Bu yıl, Rusya'da tahakkuk eden temettüler üzerinden vergi ödemeye yönelik yeni bir prosedür uygulanmaya başlandı. Çeşitli durumlarda nasıl ödeme aldıklarını yeni bir videoda anlatacağız. 00:58 Bir bireye temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? 02:35 Alıcı şirketin kendisi ise temettü öderken hangi nüanslar dikkate alınmalıdır? 04:00 Temettülerden vergi ne zaman ödenmeli? https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00