HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

Her girişimci haklı olarak işini büyütmek ister.

Şirketler, faaliyetlerin uluslararası aşamasına çok ciddi hazırlık yaparlar. Çüncü en ufak hata ölümcül olabilir. Çoğu zaman şirketler yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma iznini almak zorunda kalıyorlar, çünkü bunu yapmadan dış piyasanın oyuncuları ile işbirliği kuramazlar. Dışarıdan getirilen uzman, şirkete yeni ihtiyaçlara adapte olması için yardımcı olur. Fakat böyle bir çalışanın yurtiçinde resmileştirilmesi için şirketin bir çok zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Çalışma ruhsatına ihtiyacınız varsa, «RosСo» bu belgenin hızlı ve problemsiz alınması için yardımcı olabilir.

Bazen iş sahipleri çalışma ruhsatının alınmasının ne kadar zahmetli olduğunu öğrendiğinde çok güzel perspektiflerden vazgeçiyorlar. Bunu yapmayınız – «RosСo» Moskova’da çalışma ruhsatını en kısa bir süre içerisine alabilir. Biz her zaman müşterimizin menfaatlerine odaklanırız ve hizmet için ödeyeceğiniz parayı özenle, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde tamamlanan işimizle telafi ederiz. Hukukçularımız, davet edilen yabancı uyruklu vatandaşı ve müşteri firmamızı minimum düzeyde rahatsız ederek çalışma ruhsatını almaya çalışıyorlar.

Süreci̇n i̇çeri̇ği̇

Mevzuatta öngörülen talepler (115 sayılı Federal Kanunu) uyarınca, süreç bir kaç standartize edilmiş aşamadan oluşur.

Moskova’da yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma ruhsatı için başvurulmadan önce aşağıdakiler yapılacaktır:

-
İstihdam Merkezi ile temasa geçme — oraya bir dilekçe ile belge dosyası sunulur;
davet edilen yabancı uyruklu vatandaş için bir açık pozisyonun eşzamanlı olarak açılması takip edilmelidir
-
Moskova’da uzak yabancı ülkenin mukimi olan bir şahıs için çalışma ruhsatını almak isteyen müşteri firma için izin belgelerinin alınması;
bu şahıs sağlık ve sigorta belgeleri (belge, poliçe) temin edecek ve dil bilgisi tasdik sınavına girecek (kalan işleri «RosСo» halleder)
-
Federal Göç Servisi İdaresinden izin kartının alınması – bundan sonra ilgili eleman işbaşı yapabilir.

Çalışma ruhsatının alınması en az üç ay sürer – gerçek durum daha kısa bir sürenin belirtilmesine imkan vermiyor.

«RosCo» müşteriler ve onların yüksek vasıflı elemanları için olumsuz faktörlerin etkisini azaltarak süreci maksimum düzeyde kolaylaştırarak yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma ruhsatının alınmasına yardımcı olacaktır. Yabancı uyruklu vatandaş, hiç bir makama gitmek zorunda kalmayacak, kuyruklarda beklemeyecek ve yetkili organların temsilcileri ile görüşmeyecek – biz her aşamada yardım ederiz.

Moskova’da çalışma ruhsatının alınması (veya uzatılması), kolayca ulaşılabilir bir hizmettir. Çünkü «RosСo» fiyatların uygun olması konusuna çok dikkat eder.

Bizim dış kaynak uzmanlarımızın kullanılmasının en önemli avantajı, şirketin günlük faaliyetlerinin hiç bir şekilde etkilenmemesidir. Şirket içinde stratejik kararları veren yabancı uyruklu vatandaşların işinden ayrılmasına gerek kalmayacak.

Böyle bir uzmanın bizzat kendisinin bütün rutin işlemleri yapması durumunda şirketin kaçıracağı kazançlar, tasarruf edilen paradan çok daha yüksek olacaktır. Uzman çalışma ruhsatını alır, ancak bu perspektif piyasaların veya kazançların kaybedilmesi ve maaş ücretinin boşuna ödenmesi ile sonuçlanabilir. Hesabın dikkatle yapılması durumunda, sonuçlar çok açıkça belirginleşir.

YAPMANIZ GEREKENLER

Bizi telefonla aramak
veya mektup yazmak

Hizmet Sözleşmesi imzalamak ve
«RosСo» hizmet bedelini ödemek

Gereken belge ve bilgileri
tarafımıza iletmek

Hazırlanan evrakları imzalamak
ve mühürlemek

Hiç endişe etmeden
3 ay beklemek

Hazır evrakları
«RosСo» ofisinden almak

«RosCo» şi̇rketi̇ne başvurma avantajlari

  • Sizi bürokrasi nüanslarından kurtarırız
  • İşi profesyonel ve operatif bir şekilde yaparız
  • Geniş tecrübelere sahip olan uzmanlara işi devrettiğiniz zaman kendinizi olası risklerden ve hatalardan korumuş olursunuz
  • Çalışma ruhsatının alınması için yapılması gereken süreci büyük ölçüde kolaylaştırırsınız
  • Çalışma ruhsatının alınma sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmetlerimizi sunarız
  • veya yabancı uyruklu çalışanı bütün makamlar nezdinde vekaleten temsil ederek işi anahtar teslimi sonuçlandırırız

«RosCo» Şirketi, yabancı uyruklu vatandaşı ve işvereni zaman ve para kaybından kurtarır. Biz uzun zamandan beri piyasada faaliyet gösteririz:

  • 2004 yılından beri «RosСo» yabancıların çalışmasını yasallaştırmak için yardım ediyor. Bunların hepsi, kontrol eden makamlardan herhangi bir şikayet gelmeden yurtiçi istihdam alanında sorunsuz olarak çalışıyor. Bizim için bu faaliyet alanı çok iyi bilinen bir alandır;
  • Müşterimizin ihtiyaçları üzerinde odaklanırız. Farklı yabancı ülkelerin vatandaşları için çalışma ruhsatının ücreti her zaman farklılık gösterir. Biz bütün ayrıntıları anlatırız ve makul ücretimizi hesaplarız.
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı?
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı? Bir işe farklı şekillerde başlayabilirsiniz - geçmişi olan, kurulmuş iş ilişkileri olan hazır bir şirket satın alın veya yeni bir tane kaydedin. Bir işadamı bu seçeneklerin her birinde hangi nüansları dikkate almalıdır? Neyin daha iyi olduğuna net bir şekilde karar vermenize izin veren evrensel bir tarif olmadığını hemen not ediyoruz: hazır bir iş veya “temiz bir sayfadan” bir iş. Hazır bir iş satın almanın artıları ve eksileri nelerdir? Yeni bir şirket kurmanın artıları ve eksileri nelerdir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya'da faaliyet gösteren şirketler için 2022 için yabancı işgücünün payını bir kez daha onayladı. Hangi yabancılar kısıtlamaya tabidir? Bu göstergenin aşılmaması için işveren tarafından ne yapılması gerekiyor? Rusya Federasyonu Hükümeti, yabancıların şirketlerdeki izin verilen payını ve kotalar oluşturarak yabancı işgücü akışını yıllık olarak düzenler. Rusya Federasyonu'nun bolge bağlamında belirli yabancı meslekleri için kotalar belirlenir. Yabancıların payları ise şirket faaliyetleri kapsamında yüzde olarak belirlenmektedir. Rusya'daki sosyo-ekonomik durum dikkate alınarak yabancı işçi ihtiyacı bu şekilde belirlenir. Ve şirketlerde çalışacak yabancıların oranı, bir sonraki takvim yılı için Hükümete sunulan tahmin verileri temelinde hesaplanmaktadır. 7 Ekim 2021 tarihli ve 1706 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi, 2022 için Rusya'da çalışabilecek yabancıların payını onayladı. 2022 için yabancıların çalışması için onaylanan paylar nelerdir? Hangi yabancılar kısıtlamaya tabi değildir? Bir işveren yabancı sayısını istenen göstergeye nasıl getirebilir? Yabancıların payını aşan bir işverenin cezası nedir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling