YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

Her girişimci haklı olarak işini büyütmek ister.

Şirketler, faaliyetlerin uluslararası aşamasına çok ciddi hazırlık yaparlar. Çüncü en ufak hata ölümcül olabilir. Çoğu zaman şirketler yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma iznini almak zorunda kalıyorlar, çünkü bunu yapmadan dış piyasanın oyuncuları ile işbirliği kuramazlar. Dışarıdan getirilen uzman, şirkete yeni ihtiyaçlara adapte olması için yardımcı olur. Fakat böyle bir çalışanın yurtiçinde resmileştirilmesi için şirketin bir çok zorluklarla mücadele etmesi gerekiyor. Çalışma ruhsatına ihtiyacınız varsa, «RosСo» bu belgenin hızlı ve problemsiz alınması için yardımcı olabilir.

Bazen iş sahipleri çalışma ruhsatının alınmasının ne kadar zahmetli olduğunu öğrendiğinde çok güzel perspektiflerden vazgeçiyorlar. Bunu yapmayınız – «RosСo» Moskova’da çalışma ruhsatını en kısa bir süre içerisine alabilir. Biz her zaman müşterimizin menfaatlerine odaklanırız ve hizmet için ödeyeceğiniz parayı özenle, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde tamamlanan işimizle telafi ederiz. Hukukçularımız, davet edilen yabancı uyruklu vatandaşı ve müşteri firmamızı minimum düzeyde rahatsız ederek çalışma ruhsatını almaya çalışıyorlar.

Süreci̇n i̇çeri̇ği̇

Mevzuatta öngörülen talepler (115 sayılı Federal Kanunu) uyarınca, süreç bir kaç standartize edilmiş aşamadan oluşur.

Moskova’da yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma ruhsatı için başvurulmadan önce aşağıdakiler yapılacaktır:

-
İstihdam Merkezi ile temasa geçme — oraya bir dilekçe ile belge dosyası sunulur;
davet edilen yabancı uyruklu vatandaş için bir açık pozisyonun eşzamanlı olarak açılması takip edilmelidir
-
Moskova’da uzak yabancı ülkenin mukimi olan bir şahıs için çalışma ruhsatını almak isteyen müşteri firma için izin belgelerinin alınması;
bu şahıs sağlık ve sigorta belgeleri (belge, poliçe) temin edecek ve dil bilgisi tasdik sınavına girecek (kalan işleri «RosСo» halleder)
-
Federal Göç Servisi İdaresinden izin kartının alınması – bundan sonra ilgili eleman işbaşı yapabilir.

Çalışma ruhsatının alınması en az üç ay sürer – gerçek durum daha kısa bir sürenin belirtilmesine imkan vermiyor.

«RosCo» müşteriler ve onların yüksek vasıflı elemanları için olumsuz faktörlerin etkisini azaltarak süreci maksimum düzeyde kolaylaştırarak yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma ruhsatının alınmasına yardımcı olacaktır. Yabancı uyruklu vatandaş, hiç bir makama gitmek zorunda kalmayacak, kuyruklarda beklemeyecek ve yetkili organların temsilcileri ile görüşmeyecek – biz her aşamada yardım ederiz.

Moskova’da çalışma ruhsatının alınması (veya uzatılması), kolayca ulaşılabilir bir hizmettir. Çünkü «RosСo» fiyatların uygun olması konusuna çok dikkat eder.

Bizim dış kaynak uzmanlarımızın kullanılmasının en önemli avantajı, şirketin günlük faaliyetlerinin hiç bir şekilde etkilenmemesidir. Şirket içinde stratejik kararları veren yabancı uyruklu vatandaşların işinden ayrılmasına gerek kalmayacak.

Böyle bir uzmanın bizzat kendisinin bütün rutin işlemleri yapması durumunda şirketin kaçıracağı kazançlar, tasarruf edilen paradan çok daha yüksek olacaktır. Uzman çalışma ruhsatını alır, ancak bu perspektif piyasaların veya kazançların kaybedilmesi ve maaş ücretinin boşuna ödenmesi ile sonuçlanabilir. Hesabın dikkatle yapılması durumunda, sonuçlar çok açıkça belirginleşir.

YAPMANIZ GEREKENLER

Bizi telefonla aramak
veya mektup yazmak

Hizmet Sözleşmesi imzalamak ve
«RosСo» hizmet bedelini ödemek

Gereken belge ve bilgileri
tarafımıza iletmek

Hazırlanan evrakları imzalamak
ve mühürlemek

Hiç endişe etmeden
3 ay beklemek

Hazır evrakları
«RosСo» ofisinden almak

«RosCo» şi̇rketi̇ne başvurma avantajlari

  • Sizi bürokrasi nüanslarından kurtarırız
  • İşi profesyonel ve operatif bir şekilde yaparız
  • Geniş tecrübelere sahip olan uzmanlara işi devrettiğiniz zaman kendinizi olası risklerden ve hatalardan korumuş olursunuz
  • Çalışma ruhsatının alınması için yapılması gereken süreci büyük ölçüde kolaylaştırırsınız
  • Çalışma ruhsatının alınma sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmetlerimizi sunarız
  • veya yabancı uyruklu çalışanı bütün makamlar nezdinde vekaleten temsil ederek işi anahtar teslimi sonuçlandırırız

«RosCo» Şirketi, yabancı uyruklu vatandaşı ve işvereni zaman ve para kaybından kurtarır. Biz uzun zamandan beri piyasada faaliyet gösteririz:

  • 2004 yılından beri «RosСo» yabancıların çalışmasını yasallaştırmak için yardım ediyor. Bunların hepsi, kontrol eden makamlardan herhangi bir şikayet gelmeden yurtiçi istihdam alanında sorunsuz olarak çalışıyor. Bizim için bu faaliyet alanı çok iyi bilinen bir alandır;
  • Müşterimizin ihtiyaçları üzerinde odaklanırız. Farklı yabancı ülkelerin vatandaşları için çalışma ruhsatının ücreti her zaman farklılık gösterir. Biz bütün ayrıntıları anlatırız ve makul ücretimizi hesaplarız.
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
Birçok yabancı para kazanmak için Rusya'ya geliyor. Bazıları bir işverenin yanında iş buluyor, bazıları ise kendi şahıs şirketlerini ...
Bir şirketin cari hesabı bloke edildiğinde hangi işlemler yapılabilir?
Bir şirketin veya girişimcinin cari hesabının bloke edilmesi birçok işlemin kısıtlanmasına yol açar. Ama hepsi değil. Bu videoda ...
Nirvana'da icra memuru: borçlar nasıl tahsil edilir?
İşverenler çalışanlarına ücret öderken belirli gereklilikleri yerine getirmelidir. İşverenlerin nelere dikkat etmesi gerekir?