Hİzmetler

DEĞİŞİKLİKLER (ADRES, GENEL MÜDÜR VS.)

Her şirketin sürdürdüğü faaliyeti sırasında çeşitli değişiklikler yapılmaktadır, ve bu değişikliklerin profesyonelce sunulan hukuki hizmetlere ve devlet tesciline ihtiyacı bulunmaktadır. RosCo Şirketi, yapılan değişikliklerin şirketin evraklarında ve devlet sicilinde kayıt hizmetlerini sunmaktadır.

Şirket’in aşağıdaki maddelerde belirtilen değişikliklerin sicil belgelerine ve Ana sözleşme’ye kayıt edilmesi gerekmektedir:

HİZMETLERİN BEDELİ
Şirket’in kuruluş evraklarında değişikliklerin yapılması (adres değişikliği, ünvan değişikliği, ana sermaye tutarının değişmesi vs.)
9 700 ruble
Sicil Özetinde değişikliklerin yapılması (Genel müdürü değişikliği, nace kodları değişikliği, kimlik belgelerindeki değişikliği vs.)
7 400 ruble
HİZMET SİPARİŞİ VER "DEĞİŞİKLİKLER (ADRES, GENEL MÜDÜR VS.)"
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)