VERGİ DANIŞMANLIĞI

RosCo şirketi, tüm şirketler türleri için vergi danışmanlık servisini sunar.

RosCo, yetkili ve yüksek vasıflı mali denetçilerin, muhasebe ve hukuk uzmanlarının çalıştığı uzman bir şirkettir. Her müşterimiz, önem verdiği konularda ilgili alanda uzman olan hukukçumuzun, muhasebecimizin hizmetlerinden yararlanabilir ya da sürekli servislerimizi ve danışmanlık desteğimizi bir bütün olarak olarak sipariş edebilir.

Vergiler, şirketin ticari ve hukuki faaliyetlerinde en zor ve karmaşık alanlardan bir tanesidir. Kontrol eden makamlar, vergilerin doğru bir şekilde hesaplanmasını, zamanında ödenmesini sıkı bir şekilde takip ederler. Ve Kanunun ihlali bir çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Vergilendirme konusundaki ihmallerden dolayı şirketin banka hesapları kapatılabilir, şirket faaliyetleri durdurulabilir ve çoğu zaman şirket yöneticilerine ceza uygulanır. Onun için bu konuda sadece vasıflı ve bilgili uzmanların görevlendirilmesi şarttır.

Şi̇rketi̇mi̇z aşağidaki̇ hi̇zmetleri̇ sunar:

 • Yeni bir faaliyet türüne geçilmesi veya vergi borçlarının optimize edilmesi durumunda, vergi usulü seçimide bir kereye mahsus danışmanlık servisi.
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmamasının düzenli bir şekilde takibi.
 • Muhasebe ve vergilendirme konularında komple olarak hizmet verilmesi – bu çalışma alanlarının tamamı ile uzmanlarımıza devredilmesi.

«RosСo» tarafindan sunulan hi̇zmetler – doğru, profesyonel, operati̇f

RosCo’dan vergi danışmanlığı, mevcut sorunlarınızı çözmek ve yenilerin oluşmasını önlemek için uygun bir yöntemdir. Biz, müşteri şirketinin faaliyetleri ile ilgili bütün nüansları dikkatle inceleriz, çözümlerin perspektiflerini değerlendiririz, komple çalışma stratejisini geliştiririz. Gerekli olduğunda, hukukçumuz, icra makamlarında, banka hesaplarının yeniden açılması için bankalarda ve diğer organlarda müşteri adına hareket eder.

«RosСo» uzmanları:

 • Finansal riskleri minimize etmek için yardımcı olurlar, vergilendirme sistemini optimize ederler.
 • Planlamayı düzenlerler, şirketin muhasebe politikasını düzeltirler.
 • Mevzuattaki değişiklikleri takip ederler ve vergi danışmanlığı servisini zamanında vererek ilgili değişikliklere tepki verirler.
 • Muhasebe kayıtlarının kalitesini arttırırlar.
 • Mevcut vergi eksiklikleri ve hataları düzeltirler.
 • Denetim sırasında müşterimize eşlik ederler ve benzer desteklerde bulunurlar.
 • Belge, beyanname sunulması gereken süreleri takip ederler.
 • Yapılan anlaşmaların, sözleşmelerin sonuçlarını analize ederler.
 • Makamlar veya ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları çözerler.
 • Alternatif ve daha hesaplı bir vergilendirme sistemine geçmek için yardımcı olurlar.

Vergi danışmanlığı, vergilendirmeye tabi tutulan kalemlerin azaltılması, mevcut imkanların kullanılması, yeni imkan bulunması konusunda tavsiyelerin ve çalışmaların tamamıdır.

«RosСo» i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇: avantajli ve hesapli

RosCo’dan vergi danışmanlık servisini sipariş eden bir şirket, her türlü bilgilerin gizli tutulacağından emin olabilir.

Biz müşterimiz lehine çalışıyoruz ve müşteri güvenliğinin ve karlılığının arttırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Yaptığımız tüm işlemler kesinlikle yasal olarak yapılmaktadır. Vergilendirme konusundaki çözümler ise ilgili mevzuat hükümleri ile kanıtlanır. Müşteri işlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi konusundaki geniş tecrübelerimiz, mesleki yetkilerimizin devamlı olarak arttırılması – sayısız avantajlarımızdan bir kaçıdır.

Sunulan hizmet tam ve fiyatı müşterilerimiz için çok uygundur. Hizmetin bedeli, para cezası uygulama ve vergi organları tarafından cezalandırılma riskinin minimize edilmesi ile telafi edilir.

Kaliteli ve zamanında verilen tavsiyeler sayesinde şirketin karlılığı arttırılır, vergi yükün mümkün olduğu kadar azaltıldığı effektif bir şirket yapısı organize edilir. Ücretlerimiz her müşterimizin ihtiyaçları ve imkanları dikkate alınarak her müşteri için özel olarak belirlenir.

Vergi danışmanlık servisimiz, aşağıdaki konuların tam olarak incelenmesi sonucunda verilen kaliteli tavsiyelerdir:

 • KDV iadesi;
 • Oran azaltılması ve sıfır oran doğrulanması;
 • Vergilendirme şeklinin seçimi (vergi danışmanlık servisi şirketlere ve bireysel girişimcilere verilir);
 • Denetim sonuçlarına cevap verme, tutanaklara ve makam temsilcilerinin hareketlerine itiraz etme;
 • Beyanname düzenlenmesi ve sunulması.

Vergi danışmanlık servisi, kontrol eden organlarda müşteri temsilini de kapsar. Biz, mahkeme öncesi ve hak talebi ile ilgili çalışmaları yürütürüz, istinaf yazısını hazırlarız ve müşterimiz adına her türlü resmi organlarda işlem yaparız. Şirketimizin uzmanları, denetimler sırasında müşteri şirketinin elemanlarına eşlik ederler, para cezasının veya geciktirme cezasının haksız olarak kesilmesi durumunda itiraz yazısını sunarlar.

RosCo’nun desteği, her müşterimiz için huzur ve güven garantisidir.

Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
Birçok yabancı para kazanmak için Rusya'ya geliyor. Bazıları bir işverenin yanında iş buluyor, bazıları ise kendi şahıs şirketlerini ...
Göçmenlik Avukatı #rosco
Fırsatlarla dolu bir dünyayla çevriliyiz, ancak bazen evrak işleri ve göçmenlik yasasının karmaşıklığı hayallerinize engel olabilir.
Bir şirketin cari hesabı bloke edildiğinde hangi işlemler yapılabilir?
Bir şirketin veya girişimcinin cari hesabının bloke edilmesi birçok işlemin kısıtlanmasına yol açar. Ama hepsi değil. Bu videoda ...