Hİzmetler

VERGİ DANIŞMANLIĞI

RosCo şirketi, tüm şirketler türleri için vergi danışmanlık servisini sunar.

RosCo, yetkili ve yüksek vasıflı mali denetçilerin, muhasebe ve hukuk uzmanlarının çalıştığı uzman
bir şirkettir. Her müşterimiz, önem verdiği konularda ilgili alanda uzman olan hukukçumuzun,
muhasebecimizin hizmetlerinden yararlanabilir ya da sürekli servislerimizi ve danışmanlık desteğimizi
bir bütün olarak olarak sipariş edebilir.

Vergiler, şirketin ticari ve hukuki faaliyetlerinde en zor ve karmaşık alanlardan bir tanesidir.
Kontrol eden makamlar, vergilerin doğru bir şekilde hesaplanmasını, zamanında ödenmesini
sıkı bir şekilde takip ederler. Ve Kanunun ihlali bir çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Vergilendirme konusundaki ihmallerden dolayı şirketin banka hesapları kapatılabilir, şirket faaliyetleri durdurulabilir
ve çoğu zaman şirket yöneticilerine ceza uygulanır. Onun için bu konuda sadece vasıflı ve bilgili uzmanların
görevlendirilmesi şarttır.

ŞİRKETİMİZ AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ SUNAR:

 • Yeni bir faaliyet türüne geçilmesi veya vergi borçlarının optimize edilmesi durumunda, vergi
  usulü seçimide bir kereye mahsus danışmanlık servisi.
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmamasının düzenli bir şekilde takibi.
 • Muhasebe ve vergilendirme konularında komple olarak hizmet verilmesi – bu çalışma
  alanlarının tamamı ile uzmanlarımıza devredilmesi.

ROSCO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER – DOĞRU, PROFESYONEL, OPERATİF

RosCo’dan vergi danışmanlığı, mevcut sorunlarınızı çözmek ve yenilerin oluşmasını önlemek için uygun bir yöntemdir.
Biz, müşteri şirketinin faaliyetleri ile ilgili bütün nüansları dikkatle inceleriz, çözümlerin perspektiflerini
değerlendiririz, komple çalışma stratejisini geliştiririz. Gerekli olduğunda, hukukçumuz, icra makamlarında, banka
hesaplarının yeniden açılması için bankalarda ve diğer organlarda müşteri adına hareket eder.

RosCo uzmanları:

 • Finansal riskleri minimize etmek için yardımcı olurlar,
  vergilendirme sistemini optimize ederler.

 • Belge, beyanname sunulması gereken süreleri takip ederler.

 • Planlamayı düzenlerler, şirketin
  muhasebe politikasını düzeltirler.

 • Yapılan anlaşmaların, sözleşmelerin
  sonuçlarını analize ederler.

 • Mevzuattaki değişiklikleri takip ederler ve
  vergi danışmanlığı servisini zamanında vererek
  ilgili değişikliklere tepki verirler.

 • Makamlar veya ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları
  çözerler.

 • Muhasebe kayıtlarının kalitesini arttırırlar.

 • Alternatif ve daha hesaplı bir vergilendirme sistemine
  geçmek için yardımcı olurlar.

 • Mevcut vergi eksiklikleri ve hataları
  düzeltirler.

 • Denetim sırasında müşterimize eşlik ederler
  ve benzer desteklerde bulunurlar.

Vergi danışmanlığı, vergilendirmeye tabi tutulan kalemlerin azaltılması, mevcut imkanların
kullanılması, yeni imkan bulunması konusunda tavsiyelerin ve çalışmaların tamamıdır.

ROSCO İLE İŞBİRLİĞİ: AVANTAJLI VE HESAPLI

RosCo’dan vergi danışmanlık servisini sipariş eden bir şirket, her türlü bilgilerin gizli
tutulacağından emin olabilir.

Biz müşterimiz lehine çalışıyoruz ve müşteri güvenliğinin ve karlılığının
arttırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Yaptığımız tüm işlemler kesinlikle yasal olarak yapılmaktadır. Vergilendirme konusundaki çözümler ise ilgili
mevzuat hükümleri ile kanıtlanır. Müşteri işlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi konusundaki geniş
tecrübelerimiz, mesleki yetkilerimizin devamlı olarak arttırılması – sayısız avantajlarımızdan bir kaçıdır.

Sunulan hizmet tam ve fiyatı müşterilerimiz için çok uygundur. Hizmetin bedeli, para cezası uygulama ve vergi
organları tarafından cezalandırılma riskinin minimize edilmesi ile telafi edilir.

Kaliteli ve zamanında verilen tavsiyeler sayesinde şirketin karlılığı arttırılır, vergi yükün mümkün olduğu
kadar azaltıldığı effektif bir şirket yapısı organize edilir. Ücretlerimiz her müşterimizin ihtiyaçları ve
imkanları dikkate alınarak her müşteri için özel olarak belirlenir.

Vergi danışmanlık servisimiz, aşağıdaki konuların tam olarak incelenmesi sonucunda verilen
kaliteli tavsiyelerdir:

 • KDV iadesi;

 • Oran azaltılması ve sıfır oran doğrulanması;

 • Vergilendirme şeklinin seçimi (vergi danışmanlık servisi şirketlere ve bireysel girişimcilere verilir);

 • Denetim sonuçlarına cevap verme, tutanaklara ve makam temsilcilerinin hareketlerine itiraz etme;

 • Beyanname düzenlenmesi ve sunulması.

Vergi danışmanlık servisi, kontrol eden organlarda müşteri temsilini de kapsar. Biz, mahkeme öncesi ve hak
talebi ile ilgili çalışmaları yürütürüz, istinaf yazısını hazırlarız ve müşterimiz adına her türlü resmi
organlarda işlem yaparız. Şirketimizin uzmanları, denetimler sırasında müşteri şirketinin elemanlarına eşlik
ederler, para cezasının veya geciktirme cezasının haksız olarak kesilmesi durumunda itiraz yazısını sunarlar.

RosCo’nun desteği, her müşterimiz için huzur ve güven garantisidir.

Rusya Federasyonun’ da Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır?
Rusya Federasyonun’ da Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır?
Videomuzun konusu taraflarin yükümlülüklerini yerine getirilmelerini sağlamanın bir yolu olan banka garantisin ne oldugu ve Rusya Federasyonunda banka teminat mektubunun nasıl alınabileceğidir. Bugün, Rusya Federasyonunda banka garantisi sağlanmadığı sürece inşaat sektöründeki yüklenici firmalara imkan sağlanmamaktadir ve hatta ihalelere katilim için bile banka teminatı zorunlu kilinmaktadir yani alacaklıya karşı olan yükümlülüklerin geleceği konusunda borçlunun temerrüde düşmesi durumunda yükümlülüklerin yerine getirilmesinin banka tarafindan garanti edilmesi istenmektedir. Banka Teminat Türleri: - ihale garantisi; - ödeme garantisi; - ödeme iadesi garantisi; - beyanname bazında KDV iadesi garantisi; - diğer hedefler seklinde gruplandirilmaktadir. Daha önce belirtildiği gibi, bir eyalet veya belediye emri için bir ihaleye katılma koşullarından biri, uygulamayı bir banka garantisi ile güvence altına almaktır. Bu, “devlet veya belediyelerin ihtiyaçlarını karşılayacak mal, iş, hizmet alımı alanındaki sözleşme sistemi” ile ilgili 05.04.2013 tarihli 44-FZ sayılı Federal Yasa'nın gereğidir. Banka garantisi almak için hangi belgelere ihtiyaç vardır? Banka teminati almak için talep edilen belgeler genellikle standarttır, bunlar: - Banka tarafından oluşturulan modele göre hazırlanacak başvuru formu - Tedarikçi firma ile bir anlaşma veya bir taslak sözleşme - Ihale dokümantasyonu ve banka garantisinin gerekli olduğu ihale hakkında bilgi - KDV iadesi ile ilgili ise bütçeden iade edilecek KDV tutar hesabı dır. Eğer başvuru sahibi firma banka müşterisi değil ise ayrica: - Son 10 gun içerisinde vergi dairesinde alinmiş firmanin faaliyet kollarinin belirtildiği güncel faaliyet belgesi - Firmanin genel müdürü tarafindan onaylanmiş vergi levhasi kopyasi - Firmanin genel müdürü tarafindan onaylanmiş vergi tesçil belgesi kopyası - Noter, ilgili kayit kurumu yada banka yetkili çalişani tarafindan onaylanmiş firma tüzügünün kopyasi - Müşterinin cari hesabının bulunduğu bankanın yetkili bir çalışanı tarafından onaylanmış veya noter tasdikli imza sirküleri - Firmanin genel müdürü tarafindan onaylanmiş firma yetkili veya yetkililerinin atandiğina dair protokol yada karar metni kopyasi talep edilmektedir. Şahis firmalari için ayrıca: - Vergi dairesi kayit belgesi - Pasaport - Önceki yil ve son dönem finans raporlari - Belirlenen modele göre alacakların ve borçların kodlanması, geri ödeme şartlari - Basitleştirilmiş vergi sisteminide olanlarin gelir tablosu, kar ve zarar tablosu talep edilmektedir. Şirketin bankanın müşterisi olması, son 3 yılda halihazırda yapılmış ve tamamlanmış birkaç sözleşmesinin olması ve istikrarlı bir mali tablosunn olması durumunda banka teminatı almak zor değildir, başvurunun işlenmesi genellikle 1-2 iş günü sürer ve belirli gereksinimleri karşılayan banka müşterileri için birkaç saat içinde bir teminat verebilmektedir. Bankalar talep edilen teminatin türüne, güvenliğine, miktarına ve vadesine bağlı olarak belirlenen bir ücret almaktadirlar. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Rusya'da yabancı vatandaşlar nasıl gayrımenkul kredisi alır ?
Bankalar hangi sebeplerle yabancı bir ülke vatandaşının başvurusunu reddedebilir? 1. Yabancının Rusya Federasyonun da kredi geçmişi yok ise, ilk kez bir başvuru yapan yabancıları bankalar daha fazla incelemektedir 2. Yeterince yüksek gelir yok ise, bankalar, genellikle yüksek gelir seviyesine sahip nitelikli yabancıları tercih etmektedir. 3. Oturma izni yok ise, Bankalar, bu tür yabancıları herhangi bir zamanda Rusya Federasyonu topraklarından ayrılabileceklerini düşünerek güvenilmez olarak görmektedirler 4. Peşinatı ödemek için yeterli tutar yok ise, bazı bankalar gayrimenkulün maliyeti, konumu ve kategorisine bağlı olarak toplam rakamın % 50'ye kadar ki kısmının peşin olarak ödenmesini talep edebilmektedirler. 5. Yeterli iş deneyimi yok ise, Rusya Federasyonun da yeni çalışmaya başlayan bir yabancının kredi başvurusunun onaylanmasi ihtimali tecrübesi olanlara oranla çok daha zordur 6. Kefil yok ise, evli olunmasi, eşin istikrarlı bir gelire sahip ve kefil olmaya razı olmasi durumunda, ipoteğin onaylanma şansı artacaktır. Yabancılara ipotek vermeye hazır bankaların talepleri genellikle Rusya Federasyonu vatandaşlarına kredi veren bankalardan daha fazla olmaktadır ve faiz oranları genellikle verilecek olan peşinata, ipoteğin süresi, teminat, gayrımenkul türü ve benzeri şartlara bağlı olarak degişmektedir. Yabancılar tarafından kredi başvurusu yapılan gayrimenkuller ağırlıklı olarak Moskova, Moskova bölgesi ve St.Petersburg'da bulunmaktadır. Örneğin yabancılara gayrimenkul kredisi veren bankalardan biri olan Rosbank daki mevcut bir daire için temin edilen bir gayrimenkul kredisi, bir yabancıya % 11,89 faiz oranına mal’ olacaktır. Bankanın verdiği kredi miktarı: 300.000 - 10.000.000 ruble arası, süresi: 36 ila 180 aydır, banka güvence olarak ödemeler tamamlanana kadar mevcut gayrimenkulu ipotek altına almaktadır, kredi başvurusunun onaylanması veyahut reddedilmesi kararı 3 gün içerisinde verilmektedir. Yabancı başvuru sahiplerinin; 21 yaşını doldurmuş olması, kredinin tamamlanma süresinin sonunda başvuru sahibinin 65 yaşını geçmemesi ve daimi gelirinin olması gerekir, Rus vatandaşlarına 30 yıla kadar bir süre için verilen gayrimenkul kredisi, yabancılar için genellikle 15 yıl ile sınırlıdır. Maksimum kredi tutarının elde edilmesi için mülkün değerinin % 50'sinin ödenmesi gerekir ve zorunlu olan gayrimenkul sigortasına ek olarak, başvuru sahiplerinin yaşam ve sağlık sigortalarinada ihtiyaç duyucağı göz önüne alındığında, önemli bir başlangıç sermayesine sahip olunması gerekmektedir. Bir yabancı kredi alma şansını nasıl artırabilir? Kredisini onaylama şansının artırılabilmesi için, Rusya Federasyonu topraklarında iş tecrübesi ve oturma izni olmayan bir yabancıların konut maliyetinin % 50'sine tekabul eden bir rakama sahip olmalari ve kefillerinin olması gerekmektedir. Ayrica yabancinin başka bir gayrimenkulunun olmasi ve maaşinin çalistiği firmanin banka hesabinin olduğu bankaya yatiyor olmasi kredi alma şansını arttıracaktır. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Rusya'da yabancı vatandaşlar nasıl gayrimenkul kredisi alır?
Rusya Federasyonu topraklarında yaşayan bir yabancı gayrımenkul kredisi için başvurabilir mi? Bankalar yabancı bir şahis için ne gibi şartlar aramaktadır? Başvurusu kabul edilen gayrımenkul kredileri başvuru sahibinin değil alınacak olan gayrimenkul sahibinin yani alacaklının hesabına aktarılır ve kredi sahibi bankaya olan odemelerini tamamladan gayrimenkul ile ilgili satmak, hediye etmek veya benzeri herhangi bir işlem yapamamaktadır. gayrımenkul kredileri ile ilgili düzenlemeler 16 Temmuz 1998 tarihli 102- FZ sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Rusya Federasyonu topraklarında çalışan, Rusya da kurulu şirketler ile uzun vadeli sözleşmeler yapan veyahut uzun süre Rusya'da yaşamayı planlayan yabancılar için konut ihtiyacı doğmakta ve her işveren, özellikle ekonomik kriz zamanlarında yabancı personel için birde konut kira ödemeleri yapmak istememektedir. 102-FZ sayılı Kanun ile yabancılarada, Rusya Federasyonu vatandaşları ile birlikte gayrımenkul kredisi alma hakkı tanıyor olması hem işverenler hemde Rusya da çalısan yada uzun süre kalmayı planlayan yabancıların oldukça yararınadır. Fakat uygulamada özellikle eski sovyet ülkeleri dişindaki yabancılar söz konusu olduğunda Gayrımenkul kredisi almanın o kadar da kolay olmadığı görülmektedir. Eski sovyet ülkelerinden Belarusya, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelen yabancılar bu anlamda daha en şanslılar, örneğin, Ukrayna ve Belarus Cumhuriyeti vatandaşları Alfa Bank'tan yapım aşamasında konut satın alırken toplam bedelin % 10 u ve bitmiş konut satın alırken toplam rakamın % 20 sini odemeleri şartı ile 600 000 ile 20 000 000 ruble arasi 30 yıla kadar vadelendirilebilen Gayrımenkul kredisine başvurabilirler ve üstelik ikamet ettiklerı adreslere kayıtlı olma şartıda aranmamaktadır. 102-FZ sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. Fıkrası gayrımenkul kredisi başvurusu yapılabilecek konuları düzenlemektedir, peki bu konular nelerdir? Yabancı ülke vatandaşlarının kredi başvurusu yapabilecekleri gayrımenkul türleri şu şekildedir; 1. Mülkiyeti devlet veya belediyelere ait olmayan araziler 2. Konut binaları, daireler, dairelerin bir kısmı yada dairede bulunan bir veya birden fazla oda için 3. Bahçeler, garajlar ve benzeri kullanım alanları için 4. Araç park alanları Gayrımenkul kredisi sözleşmesinin konusu, değerlendirilmesi, maddeleri, tarafların yükümlülüğünün yerine getirilmesi, büyüklüğü, süresi ve benzeri koşullar medeni hukukun düzenlemelerine göre ve 102-FZ sayılı Kanun'un 9. Maddesine istinaden düzenlenmektedir. Gayrımenkul kredisi başvurusu için yabancılardan bankaların talepleri yapılan başvuru türüne göre değişebilmektedir, daha önce de belirttiğimiz gibi, eski sovyet ülke vatandaşlarının kredi alması diger ülkelerden olan yabancılara göre nispeten daha kolaydır, bununla birlikte, bazı Rus bankaları eski sovyet ülkelerinin dışındaki ülkelerden olan yabancılar içinde gayrımenkul kredi programları geliştirmiştir. Örneğin, eski sovyet ülkeleri dışındaki ülkelerden olan yabancılar VTB Bank'ta bir gayrımenkul kredisi için sadece bankanın resmi web sitesine girerek ve ilgisini çeken bir gayrımenkul ile ilgili kredi programı seçip başvurusunu yapabilmektedir, program ayrıca aylık ödemelerinde hesaplamasına da yardımcı olmaktadır. Gayrımenkul kredisi başvurusu yapmak isteyen yabancılardan bankalar neler talep etmektedir? Bankaların talep ettiklerı ana evralar şunlardır; - pasaportun fotokopisi; - sürekli oturum izni (bunu tüm bankalar talep etmemektedir, ancak olması halinde kredinin onaylanma şansını artacaktir) - sürekli oturum yok ise geçici oturum izni - vize talep edilen bir ülke vatandaşı ise geçerli vize Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize talep edilirken Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve benzeri ülkelerin vatandaşları için vize gerekmemektedir. - gelir belgeleyen maaş bordrosu - Rusya'da çalışma izni yada patent - Bankada doldurulmuş başvuru formu Bunların dışında bankalar ek belgeler de talep edebilmektedirler. Rusya federasyonunda yaşayan bir yabancı gayrımenkul kredisi alma şansını nasıl artırabilir, bankalar hangi sebeplerle başvuruları red etmektedirler ve benzeri çok önemli diğer konuları sizler için ikinci videomuzda cevaplayacağız, izlediğiniz için teşekkur ederiz. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "VERGİ DANIŞMANLIĞI"
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)