HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

VERGİ DANIŞMANLIĞI

RosCo şirketi, tüm şirketler türleri için vergi danışmanlık servisini sunar.

RosCo, yetkili ve yüksek vasıflı mali denetçilerin, muhasebe ve hukuk uzmanlarının çalıştığı uzman bir şirkettir. Her müşterimiz, önem verdiği konularda ilgili alanda uzman olan hukukçumuzun, muhasebecimizin hizmetlerinden yararlanabilir ya da sürekli servislerimizi ve danışmanlık desteğimizi bir bütün olarak olarak sipariş edebilir.

Vergiler, şirketin ticari ve hukuki faaliyetlerinde en zor ve karmaşık alanlardan bir tanesidir. Kontrol eden makamlar, vergilerin doğru bir şekilde hesaplanmasını, zamanında ödenmesini sıkı bir şekilde takip ederler. Ve Kanunun ihlali bir çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Vergilendirme konusundaki ihmallerden dolayı şirketin banka hesapları kapatılabilir, şirket faaliyetleri durdurulabilir ve çoğu zaman şirket yöneticilerine ceza uygulanır. Onun için bu konuda sadece vasıflı ve bilgili uzmanların görevlendirilmesi şarttır.

Şi̇rketi̇mi̇z aşağidaki̇ hi̇zmetleri̇ sunar:

 • Yeni bir faaliyet türüne geçilmesi veya vergi borçlarının optimize edilmesi durumunda, vergi usulü seçimide bir kereye mahsus danışmanlık servisi.
 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmamasının düzenli bir şekilde takibi.
 • Muhasebe ve vergilendirme konularında komple olarak hizmet verilmesi – bu çalışma alanlarının tamamı ile uzmanlarımıza devredilmesi.

«RosСo» tarafindan sunulan hi̇zmetler – doğru, profesyonel, operati̇f

RosCo’dan vergi danışmanlığı, mevcut sorunlarınızı çözmek ve yenilerin oluşmasını önlemek için uygun bir yöntemdir. Biz, müşteri şirketinin faaliyetleri ile ilgili bütün nüansları dikkatle inceleriz, çözümlerin perspektiflerini değerlendiririz, komple çalışma stratejisini geliştiririz. Gerekli olduğunda, hukukçumuz, icra makamlarında, banka hesaplarının yeniden açılması için bankalarda ve diğer organlarda müşteri adına hareket eder.

«RosСo» uzmanları:

 • Finansal riskleri minimize etmek için yardımcı olurlar, vergilendirme sistemini optimize ederler.
 • Planlamayı düzenlerler, şirketin muhasebe politikasını düzeltirler.
 • Mevzuattaki değişiklikleri takip ederler ve vergi danışmanlığı servisini zamanında vererek ilgili değişikliklere tepki verirler.
 • Muhasebe kayıtlarının kalitesini arttırırlar.
 • Mevcut vergi eksiklikleri ve hataları düzeltirler.
 • Denetim sırasında müşterimize eşlik ederler ve benzer desteklerde bulunurlar.
 • Belge, beyanname sunulması gereken süreleri takip ederler.
 • Yapılan anlaşmaların, sözleşmelerin sonuçlarını analize ederler.
 • Makamlar veya ortaklar arasındaki anlaşmazlıkları çözerler.
 • Alternatif ve daha hesaplı bir vergilendirme sistemine geçmek için yardımcı olurlar.

Vergi danışmanlığı, vergilendirmeye tabi tutulan kalemlerin azaltılması, mevcut imkanların kullanılması, yeni imkan bulunması konusunda tavsiyelerin ve çalışmaların tamamıdır.

«RosСo» i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇: avantajli ve hesapli

RosCo’dan vergi danışmanlık servisini sipariş eden bir şirket, her türlü bilgilerin gizli tutulacağından emin olabilir.

Biz müşterimiz lehine çalışıyoruz ve müşteri güvenliğinin ve karlılığının arttırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Yaptığımız tüm işlemler kesinlikle yasal olarak yapılmaktadır. Vergilendirme konusundaki çözümler ise ilgili mevzuat hükümleri ile kanıtlanır. Müşteri işlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi konusundaki geniş tecrübelerimiz, mesleki yetkilerimizin devamlı olarak arttırılması – sayısız avantajlarımızdan bir kaçıdır.

Sunulan hizmet tam ve fiyatı müşterilerimiz için çok uygundur. Hizmetin bedeli, para cezası uygulama ve vergi organları tarafından cezalandırılma riskinin minimize edilmesi ile telafi edilir.

Kaliteli ve zamanında verilen tavsiyeler sayesinde şirketin karlılığı arttırılır, vergi yükün mümkün olduğu kadar azaltıldığı effektif bir şirket yapısı organize edilir. Ücretlerimiz her müşterimizin ihtiyaçları ve imkanları dikkate alınarak her müşteri için özel olarak belirlenir.

Vergi danışmanlık servisimiz, aşağıdaki konuların tam olarak incelenmesi sonucunda verilen kaliteli tavsiyelerdir:

 • KDV iadesi;
 • Oran azaltılması ve sıfır oran doğrulanması;
 • Vergilendirme şeklinin seçimi (vergi danışmanlık servisi şirketlere ve bireysel girişimcilere verilir);
 • Denetim sonuçlarına cevap verme, tutanaklara ve makam temsilcilerinin hareketlerine itiraz etme;
 • Beyanname düzenlenmesi ve sunulması.

Vergi danışmanlık servisi, kontrol eden organlarda müşteri temsilini de kapsar. Biz, mahkeme öncesi ve hak talebi ile ilgili çalışmaları yürütürüz, istinaf yazısını hazırlarız ve müşterimiz adına her türlü resmi organlarda işlem yaparız. Şirketimizin uzmanları, denetimler sırasında müşteri şirketinin elemanlarına eşlik ederler, para cezasının veya geciktirme cezasının haksız olarak kesilmesi durumunda itiraz yazısını sunarlar.

RosCo’nun desteği, her müşterimiz için huzur ve güven garantisidir.

Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir iş kurmak için ihtiyacınız olan en iyi 5 bankacılık ürünü
Bir işe başlarken, belirli bankacılık ürünlerinin kullanımı hakkında sorular ortaya çıkıyor. Ayrıca, bankaların kendileri hizmetlerini acemi işadamlarına tanıtmaktadır. Hangi bankacılık ürünleri iş için gerçekten yararlıdır? RKO için hangi tarife seçilir? POS kredisi. Hangi durumlarda acquiring vazgeçilmezdir? Bir bankada çevrimiçi yazarkasa için nasıl başvurulur? İşletme kredisi nasıl alınır? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı?
Bir şirket satın almak mı yoksa yeni bir şirket açmak mı? Bir işe farklı şekillerde başlayabilirsiniz - geçmişi olan, kurulmuş iş ilişkileri olan hazır bir şirket satın alın veya yeni bir tane kaydedin. Bir işadamı bu seçeneklerin her birinde hangi nüansları dikkate almalıdır? Neyin daha iyi olduğuna net bir şekilde karar vermenize izin veren evrensel bir tarif olmadığını hemen not ediyoruz: hazır bir iş veya “temiz bir sayfadan” bir iş. Hazır bir iş satın almanın artıları ve eksileri nelerdir? Yeni bir şirket kurmanın artıları ve eksileri nelerdir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı
2022'de yabancı işçilerin izin verilen payı Rusya Federasyonu Hükümeti, Rusya'da faaliyet gösteren şirketler için 2022 için yabancı işgücünün payını bir kez daha onayladı. Hangi yabancılar kısıtlamaya tabidir? Bu göstergenin aşılmaması için işveren tarafından ne yapılması gerekiyor? Rusya Federasyonu Hükümeti, yabancıların şirketlerdeki izin verilen payını ve kotalar oluşturarak yabancı işgücü akışını yıllık olarak düzenler. Rusya Federasyonu'nun bolge bağlamında belirli yabancı meslekleri için kotalar belirlenir. Yabancıların payları ise şirket faaliyetleri kapsamında yüzde olarak belirlenmektedir. Rusya'daki sosyo-ekonomik durum dikkate alınarak yabancı işçi ihtiyacı bu şekilde belirlenir. Ve şirketlerde çalışacak yabancıların oranı, bir sonraki takvim yılı için Hükümete sunulan tahmin verileri temelinde hesaplanmaktadır. 7 Ekim 2021 tarihli ve 1706 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi, 2022 için Rusya'da çalışabilecek yabancıların payını onayladı. 2022 için yabancıların çalışması için onaylanan paylar nelerdir? Hangi yabancılar kısıtlamaya tabi değildir? Bir işveren yabancı sayısını istenen göstergeye nasıl getirebilir? Yabancıların payını aşan bir işverenin cezası nedir? ... https://rosco.com.tr/​​​​ info@rosco.com.tr Cep +7 (925) 585-49-90 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling