HAKKIMIZDA LİSANSLAR MÜŞTERİLERİMİZ HAKKIMIZDA HABERLER İLETİŞİM

BANKA HESAPLARININ AÇILMASI

Rusya Federasyonu’ndaki bankalarda hesapları hem rus hem de yabancı uyruklu şirketler açabilir.

RosCo Şirketi hem rus hem de yabancı uyruklu şirketlerin banka hesaplarının açılması hizmetlerini sunmaktadır.

Yabanci şi̇rketi̇n hesabinin açilmasi

Yabancı uyruklu şirketin Rusya Federasyonu’ndaki bankada hesap açma niyetinde olması durumunda hesabı açacağı bankanın bağlı olduğu (şubenin bağlı olduğu) vergi dairesinde kayıt edilmesi gerekmektedir. Belirtilen işlemleri Rusya Federasyonu’nda temsilciliği veya şubesi tescil edilmeyen şirketlerin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonu’nda temsilciliği veya şubesi tescil edilen şirket zaten Rusya Federasyonu’nda vergi dairesinde kayıt edilmiştir.

Vergi dairesinde kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi sonucu kayıt belgesi bulunduran şirket Rusya Federasyonu’ndaki bankada hesabı açabilir.

RosCo Şirketi uzmanları yabancı şirketlerin banka hesabını açması sırasında aşağıdaki hizmetleri sunacaklardır:

  • Belgelerin hazırlanması ve vergi dairesinde vergi numarasının alınması.
  • Hesabın açılması için gerekli olan evrakların hazırlanması.
  • Müşteri’nin yanında banka hesabının açılması sırasında bankada bulunmak.

RUS şi̇rketi̇n hesabinin açilmasii

Rus şirketinin banka hesabını açma işlemleri daha kolay olup, ancak hesabın açılacağı bankaya göre değişmektedir. Genelde banka hesabı 5 günlük süre içinde açılmaktadır.

Bankada hesabı açan rus şirketinin yabancı sermayeli olup, Genel müdürünün yabancı uyruklu vatandaşın olması durumunda, genelde rus bankaları Genel müdürün migrasyon kartı ve çalışma izni gibi belgeleri ekinde sunması talebinde bulunabilirler.

Rosko Şirketi uzmanları rus şirketlerin banka hesabını açması sırasında aşağıdaki hizmetleri sunacaklardır:

  • Hesabın açılması için gerekli olan evrakların hazırlanması.
  • Müşteri’nin yanında banka hesabının açılması sırasında bankada bulunmak.
  • Banka hesabının açıldığına dair belgeyi bankadan alacaklardır.
Hi̇zmetleri̇n bedeli̇
Rusyadaki firmanın veya yabancı firmanın şubesinin / temsilciliginin banka hesabının açılması
4 500 ruble
Yabancı şirketin temsilciliği/şubesinin banka hesabının açılması
7 000 ruble
Yabancı ülkedeki bir firmanın rusyada banka hesabı açılışı
20 000 ruble
Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları
Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları
Bir limited şirketin bireysel girişimciye göre avantajları nelerdir? Neden bazı durumlarda bireysel girişimci gibi olmak neden uygun değildir? Bir limited şirket sahibi olmak ve gerekirse onu tasfiye etmek bireysel bir girişimciden çok daha zor olmasına rağmen, limited şirketin bir takım inkar edilemez avantajları vardır. Bir limited şirketin 50'ye kadar kurucusu olabilir ve her birinin kayıtlı sermayede kendi payı vardır. Limited Şirketin üyeleri hem gerçek hem de tüzel kişiler olabilir. Limited Şirketin katılımcıları, işletme yönetimi konularında tamamen karar verir, kârın dağıtılmasına, kayıtlı sermayedeki paylarıyla orantılı olarak katılırlar. Önemli! Katılımcı Limited Şirket, kayıtlı sermayedeki payını satarak herhangi bir zamanda şirketten çekilebilir. Ve Limited Şirketin tasfiyesi durumunda, katılımcılar şirketin tüm alacaklıları ile yapılan anlaşmalardan sonra kalan mülkü talep etme hakkına sahiptir, yani, birkaç katılımcısı varsa sahiplerin çıkarlarını korumak için bir Sınırlı Sorumluluk Şirketi seçilmesi tavsiye edilir. Bazı yasalar, bir takım faaliyetlerin yalnızca bir şirket tarafından gerçekleştirilebileceğini açıkça belirtir. Örneğin, etil alkol, alkollü içeceklerin üretimini ve dolaşımını düzenleyen 22.11.1995 tarihli ve 171-FZ sayılı Kanun, alkollü içeceklerin bireysel girişimcilerce toptan satışını yasaklamaktadır. Yani, girişimci sadece perakende ticaretini yapabilir, işadamı alkolde toptan ticaret yapmayı planlıyorlarsa, bir limited şirkete sahip olmalıdır. Ayrıca, birazdan sıralayacağımız faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, Limited Şirket olmadan yapamazsınız: - narkotik ve psikotrop maddelerin üretimi ve ticareti; - havacılık ekipmanının geliştirilmesi, üretimi, test edilmesi ve onarımı ile havacılık güvenliğinin sağlanması; - silah ve askeri teçhizatın geliştirilmesi, üretimi, onarımı, imhası; - silah ticareti, onlar için kartuşlar, silahlar ve askeri teçhizat; - endüstriyel güvenliğin incelenmesi; -patlayıcıların, piroteknik ürünlerin üretimi, depolanması; - piroteknik ürünlerin dağıtımı; -çeşitli yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları, yatırım fonlarının yönetimi; -bankacılık ve sigorta işleri; - yolcuların ve ürünlerin hava yoluyla taşınması; -ilaç üretimi. Bu nedenle, bir işe başlamadan önce faaliyet türlerini düzenleyen mevzuatın incelemesi çok önemlidir. Bireysel girişimcilerin, eğitim, küçüklerin yetiştirilmesi, rekreasyon organizasyonu ve sağlığın iyileştirilmesi alanlarında faaliyet gösteremezler, gençlik sporu, kültür-sanat, sağlık ve sosyal güvenlik alanında da yolları kapalıdır. Bireysel bir girişimci alacaklılarla olan borçlarını ödeyemiyorsa, bazı durumlarda, dokunulmazlık statüsüne sahip belirli mülkler dışında, kişisel mülkünden tahsilat yapılabilir, mesela bireysel bir girişimcinin birkaç dairesi varsa, bunlardan birini borçları nedeniyle kaybedebilir. Limited şirket sahiplerinin kusurundan kaynaklanan iflas durumları hariç, alacaklıların borçlarından sorumlu değildir. İkinci durumda, şirket sahipleri, şirketi iflasa sürükledikleri takdirde, iştirak sorumluluğuna getirilebilirler. Bu anlamda, LLC katılımcıları bireysel girişimcilerden daha fazla korunmaktadır. Yani, bir LLC'nin kurucuları, bireysel bir girişimciden daha düşük bir sorumluluğa sahiptir. Yapılan iş ivme kazandığında ek yatırımlara ihtiyaç duyulur. Bireysel bir girişimci bir bankadan kredi alabilir ancak, yalnızca bir limited şirket, kayıtlı sermayede bir pay karşılığında yatırım çekebilir ve sadece bu durumda ciddi fonlardan bahsedilebilir. Büyük yabancı ortaklarla çalışmak, ciddi ihalelere katılmak ve ek yatırımler çekmek planlanıyor ise, limited şirket açmak gerekir. Büyük ölçekli bir yapılanma planlanıyor ise limited şirket açmanızı önemle tavsiye ederiz. https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Limited şirket ile şahis şirketinin karşılaştırılması
Bir işletme açmak hangi biçimde tercih edilir: bireysel girişimci veya limited? Seçilen formların her birinin dezavantajları ve avantajları nelerdir? Firma türünü seçmeden önce, işin başarısız olması durumunda olası sonuçlarınında düşünmeniz gerekir, alacaklıları ödemek mümkün olmadığında, bireysel bir girişimcinin ve limitedin sorumluluğu farklıdır, şahis şirketleri iki yüzlü yanus gibidir - mülkü kendisinden ayırt edilememektedir, bu nedenle, alacaklıları ödemek mümkün değilse, bireysel girişimci mülkünü riske etmektedir fakat bireysel girişimcinin bir mülkü var ise dokunulmazlık statüsüne sahiptir ve alacaklı mahkemeyi kazansa ve bireysel girişimci hakkında icra takibi başlatılsa bile,sonuç alamayabilmektedir. Önemli! Bireysel girişimcinin tek konutuna, ödeneklere, bireysel girişimci-borçlunun banka kartına yatırılan nafaka, ev eşyaları ve kişisel eşyalara haciz koymak mümkün değildir. Bireysel girişimcilerin aksine, limited şirketlerin ve sahiplerinin mülkiyeti sınırlandırılmıştır. Limitedler, kayıtlı sermayelerinin sınırları dahilindeki borçlardan sorumludur. Ancak her şey o kadar pembe değil, zira kayıtlı sermayenin ve mülkün büyüklüğü yeterli olmayabilmektedir. Bazı durumlarda, limited şirketlerin genel müdürleri şirketten sorumlu tutulabilmektedirler yani bir şirket iflas ettiğinde ortaya çıkabilecek sözde ikincil sorumluluktan bahsediyoruz. Alacaklılar limited şirketin iflasında müdürün suçlu olduğunu kanıtlarsa, müdür alacaklıların borçlarına cevap vermek zorunda kalabilmektedir. Uygulamada, bu uzun bir yargılamadır ve suçluluk kanıtı toplamak her zaman mümkün değildir. Bununla birlikte, vergi makamları, sahipleri uzun süredir yurtdışında olsalar bile, şirket sahiplerinden büyük miktarlarda vergi borcu tahsil etmeyi başarabilmektedirler. Bireysel bir girişimcinin kaydı çok daha kolaydır, belirli bir biçimde başvuruda bulunmak, pasaportunuzun bir kopyasını eklemek ve devlet harcını ödemek yeterlidir. Ayrıca, belgeleri çevrimiçi olarak gönderirseniz ve elektronik imza sistemi ile imzalarsanız, devlet vergisinden tasarruf edebilirsiniz. Limited şirket kaydı için daha fazla belge gereklidir, birden fazla ortak var ise, bir tüzük, ve şirketin oluşturulmasına ilişkin bir protokol hazırlamak gerekir. Bireysel bir girişimciden farklı olarak, bir limited şirket kaydolurken, yasal bir adresin varlığını onaylayan garanti mektubu, tapu fotokopisi gibi belgelerede ihtiyac vardır. Bir limited şirketin birkaç kurucusu olabilir, her ortağin işletmede kendi payı vardır ve ayrıldığında onu alabilir, şahıs firmasının tek bir sahibi olur. Bireysel girişimci istediği zaman cari hesaptan para çekebilir ve kişisel amaçlar için kullanabilir, limitedlerde ise mal sahibi, şirketin parasını kendi kişisel ihtiyaçları için kullanamaz. Şirketin karı varsa, mal sahibi yıllık veya üç ayda bir temettü alabilir. Ve alınan temettülerden kişisel gelir vergisi ödenir. Bu nedenle, bireysel girişimcilerin parayı elden çıkarması ve cari hesaptan çekmesi daha kolaydır. limited şirket küçük ölcekli bir işletme ise , muhasebe tablolarının bileşimi açısından imtiyazlara sahiptir. Yıllık raporlamanın yapısı sadece iki form içerir: bilanço ve finansal sonuç tablosu. Ayrıca, bilanço "basitleştirilmiş" bir biçimde düzenlenir ve LLC'lerin kendileri bir dizi muhasebe standardının uygulanmasından muaftır. Fakat limited şirket yasal denetime tabiyse veya küçük ve orta ölçekli işletmelere ait değilse, finansal tabloların bileşimi çok daha büyüktür. Ve muhasebenin kendisi daha karmaşık hale gelmektedir, tüm muhasebe standartlarının uygulanması gerekir ki bunlar her yıl güncellenmektedir. Faaliyet türlerine ilişkin kısıtlamalara ek olarak, karşı taraflar da unutulmamalıdır. Büyük şirketlerin bireysel girişimcilerden ziyade şirketlerle işbirliği yapmaya daha istekli olduğu bilinmektedir. https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Firmanin resmi kapanış prosedürü
Bir Firmanin resmi kapanış prosedürü, bir tasfiye komisyonunun oluşturulması veya sorumlu bir kişinin (tasfiye memuru) atanması, alacaklıları bilgilendirmeyi, Federal Vergi Servisi, Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu ve FSS icin bir dizi belgenin hesaplanması ve yürütülmesini içerir. Açıkçası Süreç kolay değil ve oldukça uzun. Bir Firma'nin tasfiyesine geçmeden önce, önce alternatif tasfiye yöntemlerini inceleyeceğiz. Firma tasfiyesinin en yaygın nedenleri Şirketlerin gönüllü olarak kapatılmasının nedenleri çoğunlukla şunlardır: • kârsız iş, projenin geri ödeme süresinin yanlış hesaplanması veya yetersiz kâr düzeyi; • seçilen faaliyet alanının alaka kaybı; • Firma'nin sona ermesi (kurucu belgelerde ilgili bir madde varsa); • kurucular arasında stratejik çatışmaların varlığı. Firma mahkeme karari ile zorlada kapatılabilir. Bu, tekrarlanan ihlaller ve alacaklılara ve bütçeye olan borçları ödeyememe durumunda olur. Kararı geri almak mümkün değildir. Bir şirketin zorunlu tasfiyesinin nedeni şunlar olabilir: • geçmiş yıl için vergi ve harçlarla ilgili raporların olmaması; • banka hesabında hareket eksikliği; • bütçeye, bütçe dışı fonlara ve alacaklılara karşı yükümlülükleri kapatmak için bakiye eksikliği; • Tüzel Kişilerin Birleşik Devlet Sicilinde tüzel kişiler hakkında zamanında düzeltilmeyen yanlış bilgilerin bulunması (tüzel kişiliğin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde). 2021'de şirketi “kaderin insafına” bırakmak, kurucular için olumsuz sonuçlar doğurabilecek ani bir karardır. Raporların ilgili departmanlara geç teslim edilmesi önemli para cezalarını beraberinde getirmektedir. Şirket yöneticileri ve sahipleri sorumlu tutulabilir. En rahatsız edici şey, Vergi dairesi'nin Birleşik Devlet Sicili kaydından hariç tutulan bir şirkette% 50 veya daha fazla hisseye sahip bir Firma'nin sahipleri ve genel mudurune yeni bir kuruluş açmaya veya satın almaya çalışırken, bir ret gönderebilmesidir. Bu nedenle, limited şirketi kapatmak için zamanında karar vermek çok önemlidir. Hukuki bir mahkeme kararının yürürlüğe girmesini beklemektense, tüm aşamaları kendi başınıza geçmek çok daha kolaydır. Firma'nin tasfiyesi için eylemlerin algoritması Bir şirketi kapatma süreci ana aşamaları içerir:.. Gerekli formu aldiktan sonra:.. Bir Firma'yi tasfiye etmek için hangi belgeler gereklidir? Vergi dairesinde belgeler nasil gonderilebilinir? Firma'nin basitleştirilmiş tasfiyesi ne zaman mümkündür?... https://rosco.com.tr/​​​​ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Si̇pari̇ş hi̇zmeti̇
* - required for filling