Hİzmetler

YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİKLERİNİN MALİ DENETİMİ

Ekonomi globalizasyonu şartlarında uluslararası pazarlara çıkmak isteyen şirketler ülke dışındaki faaliyetlerini geliştirirler.

Yabancı şirket temsilcilikleri, merkez ofisleri gibi profesyonel mali denetime ihtiyaç duyarlar. Mali denetiminin amacı, şirket biriminin günlük faaliyetlerinin durumunun analizidir (muhasebe, vergiler, yönetim hedefleri, due diligence, ihlallerin tespiti, ihlallerin giderilmesi ve ileride oluşmasının önlenmesi için tavsiye geliştirilmesi gibi konulara göre veya şirket faaliyetlerinin tamamının analizi).

ROSCO UZMANLARI TARAFINDAN YAPILAN MALİ DENETİM

Ana şirket tarafından düzenlenen iç denetimler dışında dışarıdan yapılan denetimler de
düzenlenmektedir. Faaliyet konusu ne olursa olsun yabancı şirket temsilciliklerinin ve
şubelerinin mali denetimi “RosCo” şirketinden sipariş edilebilir. Şirketimiz, hizmetlerini
“anahtar teslimi” veya belirli faaliyet konularına göre sunar.

Uzmanlarımız, muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygunluğunu, tabloların doğruluğunu,
gerçekleştirilen ekonomik işlemlerin yasallığını kontrol ederler, yabancı şirket
temsilciliğinin yaşayabilirliğini değerlendirirler.

Bu tür uygulamalar, kontrol eden organların denetimlerine hazırlanmak veya günlük
faaliyetlerinin verimliliğini arttırmak, hatalarını tespit etmek ve gelecekte önlemek
için gerekebilir.

Şube ve temsilcilik denetimi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Süreçlerin mevzuata uygunluğu açısından
  analize edilmesi;

 • Maaş ücretleri ile ilgili hesapların ve çalışma
  mevzuatına uygunluğunun kontrol edilmesi;

 • Mali tabloların doğruluğu açısından kontrol edilmesi;

 • Vergi muafiyetlerinin kullanım uygunluğunun,
  vergi statüsünün belirleme uygunluğunun ve
  uygulanan oranların doğrulanması.

Yabancı şirket temsilciliklerinin mali denetimi sırasında, bu birimin amaca uygunluğu ele alınabilir, çifte
vergilendirme ihtimali ortadan kaldırılır (ülkeler arasında ilgili anlaşmaların imzalanmış olması
durumunda) vb.

RosCo uzmanları, şirketinizin elemanlarını minimum düzeyde rahatsız ederek
bütün işleri tamamlarlar. Yabancı şirket temsilciliğinin personeli, profilli
hedeflere odaklanabilir ve en önemlisi temsilciliğin sonraki faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile ilgili çok kıymetli tavsiyelerden yararlanabilir.

İŞBİRLİĞİMİZİN AVANTAJLARI

Mali denetim, geniş tecrübelere sahip olan IFRS standartları dahil olmak üzere Rusya ve yabancı
ülkelerin mevzuatını en ince noktasına kadar bilen uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir.

RosCo, “Rusya’nın en iyi 100 işletme ve kuruluş” listesinde yer alan, bir çok mesleki
birliklerin üyesi olan piyasada 2004 yılından beri hizmet veren bir şirkettir.

Aşağıdakileri garanti ederiz:

 • Yapılacak denetimlere acil olarak hazırlanması gerekli olduğu durumlarda, yabancı
  şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin denetiminin hızlı bir şekilde tamamlanması;

 • Hizmetlerimizin yüksek kalitesi;

 • Uygun fiyatlar;

 • Şube ve temsilciliğin faaliyet konusuna ve özelliklerine bağlı olarak
  temel ve komple denetiminin yapılması;

 • Mevzuata uygunluk;

 • Faaliyet verimliliğinin arttırılmasına yönelik odaklanma;

 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporların hazırlanması, vergilendirmenin optimizasyonu
  veya hukuksal konular dahil olmak üzere şirketin ve şubelerin ana
  faaliyetlerinin profesyonel desteği.

Rusya
Rusya'dan Ayrılmadan Patentin Yenilenmesi
24.04.2020 tarihli 134-FЗ sayılı Federal kanunun 13-3'üncü maddesinde yapılan değisiklik ile Rusya Federasyonu'nda çalışan yabancıların patent yenileme prosedürleri kolaylaştırılmıştır. Vize uygulanmayan eski soviet ülke vatandaşları Rusya Federasyonu'nda çalışma iznine gerek olmadan sadece patent alarak calışma hakkına sahip olabilmektedirler, bu uygulama ile hem eski soviet ülke vatandaşlarına hemde yabancı işgücü çekmek ve kullanmak icin davet etmek veya çalışma izni almak zorunda kalmaması nedeniyle işverenlere kolaylık saglanmıştır yani patentli bir yabancıyı işe almak için, işverenin özel izinler almasına gerek yoktur, sadece göçmenlerin işvereni olarak İçişleri Bakanlığı'na bildirim yapmaları yeterli olmaktadır. Bu uygulama patent sahibi yabanci ülke vatandaşlari için oldugu gibi geçici veya sürekli oturma izni sahibi olan yabancilar icinde gecerlidir. Işverenler bu yabancılar ile yapmış oldukları iş sözleşmelerin patent ve geçici oturma izninin süresi sonunda feshetmek zorundadırlar. Normal şartlarda, patent ile çalısan eski sovyet ülke vatandaşları Rusya'dan ayrılmadan sadece bir kere patentini yenileyebiliyordu daha sonra yabancının Rusya'yı terk etmesi ve gerekli belgeleri tekrar toplayarak ülkeye gelmesi ve yeni bir patent başvurusunda bulunması gerekiyordu yani bir yabancı patent kapsamında Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmadan maksimum 2 yıl ikamet edebiliyordu ve sonrasinda ülke dışına seyahat etmesi gerekiyordu. Patent ile çalisan eski sovyet ülke vatandaslarının, kanunla belirlenenin süre içerisinde patentlerini yenilememeleri halinde 10 000 ila 15 bin ruble tutarında bir idari para cezasına carptırılabilmektedirler ve yabancı personel çalıştıran işverenlerin gerekli yasal prosedürlere uymamaları halinde; - Firma yetkilisi 35 bin ila 70 bin ruble arasında - Tüzel kişilik 400 bin ila 1 milyon ruble arasında ceza alabilmektedir ve hatta - Işletmelerin 14 ila 90 günlük bir süre için faaliyetlerinin askıya alınması da mümkündür - Sahıslar icin uygulanan ceza ise 5 bin ila 7 bin ruble arasındadır. Videonun başında bahsetmiş oldugumuz patent ile calişan eski sovyet ülke vatandaşları Rusya'dan ayrılmadan sadece bir kere patentini yenileyebilme ve akabinde yabancının Rusya'yı terk etmesi zorunlulugu 5 Mayıs 2020'den itibaren iptal edilmiştir boylece yabancı ülke vatandaşlari ülkeyi terk etmek zorunda kalmayarak, hem zaman ve para israfından kurtulmuş hemde sağlığını riske etmemiş olmaktadırlar. Bu değişikliklerin kabulü, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmek için aldığı önlemlere istinaden olup bu tür muafiyetler, koronavirüsün yayılma riskini azaltacak ve işverenlerin potansiyel personel sorunlarının onune gececektir ayrica patent sahibi yabancı calisanları para cezalarından kurtaracaktır. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Alma Prosedüründeki Değişiklikler
31 Mayıs 2002 tarihli 62-FZ sayılı “Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Hakkında” Federal kanun, yabancı vatandaşlar ve vatansız kişiler için Rus vatandaşlığı alma prosedürünü basitleştirmek amacıyla değiştirmiştir. “Yabancı vatandaşlar ve vatansız kişilerin Rus vatandaşlığına kabulüne ilişkin usulün basitleştirilmesine ilişkin“ 24.04.2020 tarihli 134-FZ sayılı Federal ile Rus vatandaşlığı alma prosedüründe değişiklikler yapılmıştır. Yapilan değişikliğe göre Rusya Federasyonu vatandaşlığı almak için, “önceki vatandaşlıktan feragat”, yani başvuru sahibinin sahip olduğu başka bir vatandaşlıktan vazgeçme ve bunu onaylayan yada teyit eden bir belge sunmak artık gerekli değildir. Şu anda, Rusya Federasyonu vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancılar, vatandaşı olduklari devletlerin yetkili organlarına vatandaşlıktan vazgeçme başvurularını yapmak ve bunu onaylamakla yükümlüdürler. Bu gereksinimin ortadan kaldırılarak Rus vatandaşlığı elde etme prosedürü kolaylaştırılmıştır. 134-FZ sayılı Kanun ile Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşları için Rus vatandaşlığı alma kurallarıda basitleştirmiştir. Bu ülkelerin vatandaşları, geçerli bir oturma iznine sahiplerse, Rusya Federasyonu'nda yerleşik ikamet süresini dikkate almadan Rus vatandaşlığına başvurabileceklerdir. Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna vatandaşlarının Rus vatandaşlığı almaları için, Rusya Federasyonu topraklarında en az beş yıl ikamet etme şartı hariç kaldırılmıştır. Rusya Federasyonu topraklarında en az beş yıllık zorunlu ikamet şartı, Rusya Federasyonu vatandaşı olan ve Rusya Federasyonu topraklarında yaşayan en az bir ebeveyni olan yabancılara ve vatansız kişilere de uygulanmayacaktır. Rusya Federasyonu topraklarında geçici veya kalıcı olarak ikamet eden bir yabancı,bir Rusya Federasyonu vatandaşı ile evli ve bu evlilikte ortak çocukları varsa, basitleştirilmiş yöntem ile Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru hakkına sahiptir. Basitleştirilmiş prosedüre göre, üç yıldan fazla Rusya Federasyonu'nda yaşayan ve Rusya Federasyonu vatandaşıyla ile evli olan bir yabancı da Rusya Federasyonu vatandaşlığı alabilmektedir. 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra Rus eğitim kurumlarında mesleki eğitim alanlar için Federasyonu vatandaşlığına başvuru hakkı veren süreyi 3 yıldan bir yıla düşüren 134-FZ sayılı Kanunun güncellenmiş hali, resmi yayın tarihinden doksan gün sonra yani 24 Temmuz 2020 de yürürlüğe girecektir. Rusya Federasyonu vatandaşlaranın bir başka ülke vatandaşlığı yada oturumu almaları halınde ne yapmaları gerekmektedir? Rusya Federasyonu vatandaşlarının başka bir ülke vatandaşlığı edinmeleri veya oturma izni almaları halinde bu tarihinten itibaren 60 gün veya Rusya Federasyonu'na giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na bildirim ve diğer gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir, geç yapilan bildirimler icin 500 ila 1000 ruble, vatandaşlık bilgilerin gizlenmesi halinde ise 200.000 rubleye kadar para cezası veya 400 saate kadar zorunlu çalışma şeklinde bir ceza verilebilmektedir. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Koronavirüs Nedeniyle Denetimlerin ve Iflaslarin Moratoryum Askiya Alinmasi
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için risk oluşturan koronavirüs salgını nedeniyle binlerce restoran, kafe, çocuk kulübü ve seyahat acentesinin kapatılması nedeniyle Rusya Federasyonu Devlet Başkani Vladimir Putin tarafindan iflas işlemlerine moratoryum getiren ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin denetimlerini askiya alan geçici bir yasak getirildi. Denetimleri askıya alma koşulları nelerdir? - Insan yaşamına ve sağlığına zarar vermek veya tehdit oluşturma - ve Doğaya zarar ve acil duruma sebebiyet halleri dişinda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ilgili kurumlar tarafindan yapilmasi planlanmış veya planlanmamış denetimler 31 Aralık 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır. Bu kararin ilk hali 1 Mayıs 2020'ye kadar kadar ve sadece küçük olcekli işletmeler içindi. Örneğin, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik belirli tarihler için iş kontrol müfetişleri tarafindan planlanmiş denetimler, işletmelerle ilgili lisans sahiplerine yönelik teftişler de dahil olmak üzere yıllık denetim planından resmi olarak çikarilacaktir fakat karardan önce başlamiş ve % 50 si tamamlanmiş olan denetimler sonuçlandirilacaktir. Moratoryum ayrıca arazi vergi denetimleri ve gümrük denetimleri için de geçerlidir. Peki yetkilendirme belgeleri ile ilgili durum nedir? Firmalar, yetkilendirme belgelerinin süresi dolmuş ise yeni bir lisans almadan ve belirli faaliyet türleri için devlete ek bir ücret ödemeden faaliyet türüne 6 ay daha devam edebilmektedirler. Bu, şirketlerin herhangi bir izne gerek duymadan süresi dolan lisanslı faaliyetlerine devam etme hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Yani: - Yeni lisanslar veya başka izinler almak - Lisans veya belgeleri yeniden düzenlemek - Geçerliliklerini guncellemek gerekmeyecektir Rusya Federasyonu hükümeti dönem 06.04.2020 ile 06.10.2020 tarihleri arası, alacaklıların talebi üzerine az sonra listeleyeceğimiz koronavirüsten en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan şirketler ve girişimcilerin iflas işlemlerine ilişkin altı aylık bir moratoryum ilan etmiştir ki bunlar: - Hava taşımacılığı, havaalanı faaliyetleri, kamyon taşımacılığı - Kültür, dinlenme ve eğlence - Fitness ve spor aktiviteleri - Seyahat acenteleri ve turizm hizmeti veren diğer kuruluşlar - Otel işletmeler - Catering hizmeti veren kuruluşlar - Sürekli eğitim ve sivil toplum eğitim kurumları - Konferans ve sergi organizasyonlari - Tadilat, yıkama, kuru temizleme, kuaförlük, güzellik salonları gibi ev ve kişisel hizmet sunan firmalardir. Az önce saydiğimiz işletmeler dişinda; - Devlet Komisyonu tarafından onaylanan sistemik öneme sahip kurumlar, - Stratejik organizasyonlar - Stratejik işletmeler ve stratejik anonim şirketler de bu listeye dahil edilmişlerdir https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "YABANCI ŞİRKET TEMSİLCİLİKLERİNİN MALİ DENETİMİ"
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)