YABANCI BİR ŞİRKET İÇİN ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AKREDİYASYONU

Bürokratik sürüncemeye yakalanmadan Rusya’da yabancı bir şirket için hızlı başlangıç fırsatı. «RosСo» şirketine başvurulmasından işlemin sadece 30 gün içinde sonuçlandırılması!

Yabancı bir şirket için Rusya pazarına giriş büyük gelişme perspektiflerine yol açacağından stratejik olarak çok önemlidir. Yeni pazarı kazanma yolundaki ilk adım ise yabancı bir şirket için temsilcilik (şube) bürosunun akreditasyonudur.

Dış ülkede şube açan bir şirket için devlet kurumları ile etkileşim özelliklerini ve inceliklerini anlaması oldukça zor olabilir. Bunların talepleri ülkenizin taleplerinden çok farklı olabilir. Yabancı şirket temsilciğinin (şubesinin) akreditasyonu ise tanımadığınız formlara göre bir çok belgenin düzenlenmesini gerektirir. Bunun dışında, tercüme doğruluğuna ve uygunluğuna, yabancı bir ülkede düzenlenen belgelerin tasdik uygunluğuna özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

«RosСo» i̇le yabanci şi̇rket i̇çi̇n akredi̇tasyon i̇şlemi̇

Yabancı şirket, Rusya pazarına şube veya temsilcilik olarak girebilir. Şube açılması ile temsilcilik bürosunun açılması arasında fiyat açısından hiç bir farkı yoktur. Ancak bunlar faaliyet şekli açısından farklıdır.

Moskova’da şube akreditasyonu, bu alanda uzman değilseniz çok zahmetli bir iş haline gelebilir. «RosСo» Şirketi, akreditasyon yapılması ile ilgili bütün ayrıntıları anlamanıza yardımcı olur.

Akreditasyon sürecı, akreditasyon şekli (şube veya temsilcilik) olduğuna bağlı olmaksızın

bir kaç aşamadan oluşur:

 • RF Ticaret ve Sanayi Odası’nda tescil harcının ödenmesi – aynı şekilde buraya şube veya temsilcilik bürosunda çalışan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı ile ilgili bilgiler de sunulacaktır.
 • RF Federal Vergi Servisi sicilinde kaydının yaptırılması için bu kuruma başvurulması ve ilgili harcın öndenmesi.
 • Sicilde kaydının yapılmasından sonra, istatistik kodlarının alınması ve bütçe dışı fonlarda kaydının yaptırılması gerekmektedir.

Bütün bu aşamalarda «RosСo» uzmanları gereken evrakları hazırlarlar, sürecin başarıyla tamamlanması için sizi yönlendirirler.

Yabanci şi̇rket temsi̇lci̇li̇ği̇ni̇n akredi̇tasyonu i̇le i̇lgi̇li̇ hi̇zmetleri̇mi̇zi̇n bedeli̇ aşağidaki̇lerden oluşmaktadir:

 • Bütün aşamalarda danışmanlık servisi;
 • Kabul gören örneklere uygun olarak belgelerin hazırlanması;
 • Belge paketlerinin ilgili makamlara zamanında sunulması;
 • Müşterimizin isteğine bağlı olarak, ülkenin en büyük bankalarda hesap açma hizmetini de verebiliriz.

RosCo’ya başvurduğunuzda aşağidaki̇leri̇ elde edersi̇ni̇z:

 • Büyük bir zaman tasarrufu
 • Tercümelerin doğru olarak yapıldığının garantisi
 • Tüm önemli noktalar hakkında tam bilgi
 • İşlemin tamamlanması için minimum zaman Moskova’da şube akreditasyonu sadece 30 gün içinde!
 • Şirketiniz için özel olarak düzenlenen belge paketi

Belgesel destek

Yabancı şirketlerin temsilcilikleri, tüm gerekli izinleri almak için belgelerini vergi organlarına sunarlar.

Akreditasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

 • Temsilcilik veya şube açan yabancı bir şirketin kuruluş evrakları, vergi kodları, ticari sicil örnekleri;
 • Federal Vergi Servisi için başvuru formu, ana şirketin yönetim organları tarafından alınan birimin açılmasına dair karar;
 • Yabancı şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin başında olacak şaıhslar adına vekaletnameler;
 • Resmi harçların ödendiğine dair makbuzlar.

Yabancı şirket temsilciliklerinin ve şubelerinin akreditasyonu, belgelerin düzenlendiği günden itibaren 12 aylık süre içerisinde tamamlanmalıdır. Aksi taktirde, belgeler geçerliliğini yitirir. Bunun dışında, banka kurumlarından adayın finansal istikrarını doğrulayan bir referans mektubunun alınması gerekmektedir.

«RosСo» tüm işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde tamamlamanıza ve işinizi başarı ile yürütmenize yardımcı olacaktır.

Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
Yabancı bir serbest meslek sahibi ile çalışırken ne yapmalı?
Birçok yabancı para kazanmak için Rusya'ya geliyor. Bazıları bir işverenin yanında iş buluyor, bazıları ise kendi şahıs şirketlerini ...
Bir şirketin cari hesabı bloke edildiğinde hangi işlemler yapılabilir?
Bir şirketin veya girişimcinin cari hesabının bloke edilmesi birçok işlemin kısıtlanmasına yol açar. Ama hepsi değil. Bu videoda ...
Nirvana'da icra memuru: borçlar nasıl tahsil edilir?
İşverenler çalışanlarına ücret öderken belirli gereklilikleri yerine getirmelidir. İşverenlerin nelere dikkat etmesi gerekir?