Hİzmetler

Mali denetim hizmetleri

SİPARİŞ ET

“ROSCO” MALİ DENETİM ŞİRKETİNDEN HİZMETLER

Bir şirketin, faaliyetlerini karlı ve verimli bir şekilde yürütmesi için pazarda bir takım rekabete
dayanıklı önceliklere sahip olması gerekmektedir. Şirket bu amaçlara ancak profesyonel eleman
çalıştırarak ve şirket içi sürecleri uygun bir şekilde organize ederek ulaşabilir.

Muhasebe ve yönetim kayıtlarının, finansal kayıtların ve vergilendirme süreçlerinin doğruluğunu tek başına kontrol etmek
oldukça zordur. Bunun için uzman yardımından yararlanmak daha mantıklıdır. “RosCo” uzmanları, her nevi şirketlere
mali denetim hizmetlerini sunmaktan mutluluk duyar.

Bu, şirket faaliyetlerinin “taranmasına” yönelik yapılan komple işlemlerdir. Mali denetimin amacı, tehlikelerin belirlenmesi
ve buna göre faaliyetlerin revize edilmesi, hata tespit edilmesi ve giderilmesi, finansal risklerin azaltılmasına ve ileride
iş hatalarının yapılmasının önlenmesine yönelik önerilerin geliştirilmesidir.

“RosCo” uzmanları, Moskova’da mali denetim hizmetlerini bir kereye mahsus olarak veya düzenli olarak verebilirler. Sadece
mevzuatla öngörülen şirket için zorunlu olan durumlarda denetimin yapılması yanısıra uzun süreli ve komple olarak hizmetin
verilmesi sayesinde şirketler önemli fonksiyonel noktalar üzerinde durabilir ve personelin profesyonelliğini yükseltebilir.

Mali denetim hizmetini sipariş eden bir şirketin elde edeceği avantajlar ortadadır:

 • Şirketin imajı artıyor;

 • Yatırımcıların gözünde şirketin çekiciliği artıyor;

 • Kredilere erişim kolaylaşıyor;

 • Partner anlaşmalarını yapma ihtimali artıyor.

MALİ DENETİMİN ANA KONULARI

Şirket faaliyetlerinin tamamının denetlenmesi her zaman mantıklı olmayabilir. Biz Moskova’da bulunan bir şirket
için özellikle önemli olan temel alanlarda mali denetim hizmetleri sunarız. Bunlar, yüksek kalifikasyonu, pratik
tecrübeleri, mevzuatın sürekli takibini gerektiren ve hata bedelinin yüksek olduğu (ceza ve cezai yaptırımların
uygulanmasına kadar) alanlardır.

Mali denetim hizmetleri aşağıdaki alanlarda yapılabilir:

 • MUHASEBE KAYITLARI VE RAPORLAMA ALANI

  Uzmanlarımız, muhasebenizin mevcut durumunu analize
  edebilir, muhasebe politikasını oluşturabilir, teknik
  araçların kompleksini seçebilir, evrak akışını organize edebilir vb.

 • ANALİZ ALANI

  Biz, yönetim kararlarının alınmasına, finansal sonuçlarının
  oluşturulmasına, amaçların belirlenmesine, pazarda strateji ve
  taktik çözümlerinin geliştirilmesine yönelik mali denetim
  hizmetlerimizi sunarız.

 • DANIŞMANLIK ALANI

  Bir kereye mahsus bir denetim ya da şirket faaliyetlerinin devamlı
  olarak takibi olursa olsun işlerin mevcut durumunun kontrolü hataların
  ve eksikliklerin tespitiyle bitmiyor. Sonuç önemlidir. “RosCo” uzmanları,
  oluşan durumun çözüm yollarını bulur ve ileride aynı sorunlarla tekrar
  karşılaşmamak için önerilerde bulunurlar.

 • EKSPER FAALİYETLERİ

  Mali denetim kapsamında şirket varlıklarının, muhasebe politikasının
  etkinliğinin, planların yerine getirilmesinin vb. değerlendirilmesi
  yapılabilir. Bu tür denetimler sayesinde şirketin giderleri optimize
  edilebilir, “dar” noktaları tespit edilir ve sonuç olarak şirketin
  gelirleri arttırılabilir.

ROSCO İLE İŞBİRLİĞİ AVANTAJLARI

Muhasebe kayıtlarının tutulması ve kontrolü, vergilendirme sisteminin optimize edilmesi, şirket imaji
üzerinde çalışılması, envanter kontrolü - bütün bunlar ticari faalyetlerine eşlik eden faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetler oldukça çok emek gerektiren faaliyetlerdir.

Belirtilen süreçlerin denetlenmesi ancak düzenli olarak teorik bilgileri
yenileyen geniş pratik tecrübelere sahip olan uzmanlar tarafından yapılabilir.
Böyle uzmanlar RosCo’da çalışır. Biz:

ESNEK FİYAT POLİTİKASINI
TEKLİF EDERİZ
Mali denetim hizmetlerimizin bedeli
yalnızca pazarın devlerine değil
küçük şirketlere de uygun gelebilir
HER ZAMAN HIZLI
HAREKET EDERİZ
Partnerlerimizin taleplerini hızlı bir şekilde
yerine getiririz
TAVSİYE VERİRİZ
Ve şirket personelini yasal ve verimli
çalışma konusunda eğitiriz
MALİ DENETİMİN YAPILMASINA
KOMPLE OLARAK YAKLAŞIRIZ
Sadece bir faaliyet alanını denetlememiz gerekiyorsa bile
uzmanlarımız bu alanı diğer iş süreçleri ile bağlantısı dahil
olmak üzere etraflı bir şekilde incelerler
TİCARİ FAALİYETLERİN ETRAFLI
TAKİBİNİ TEKLİF EDERİZ
Mali denetim hizmetlerimiz, hem bir kereye mahsus,
hem de düzenli olarak verilebilir

Mali denetimin yetkili organların denetiminden önce veya iş sahibinin kendi inisiyatifine bağlı olarak yapılmasına bakılmaksızın
şirketinizin mevcut sorunlarını çözmenize ve perspektif planları geliştirmenize yardım eden güvenilir ve bilgili bir yardımcıyı
elde etmiş olursunuz. Mali denetim hizmetlerimizin uygun fiyatı ve denetim sürecinde şirket personelinin minimum düzeyde
rahatsız edilmesi sayesinde zaman tasarrufunun sağlanması - şirketinizin etkinliğini arttırmak için temel şartlardır.

Yabancı personel ile iş sözleşmesi
Yabancı personel ile iş sözleşmesi
Firmalar kalifiye personel ihtiyaci yada başka çeşitli nedenlerle işe yabancı vatandaşlar alırlar, her durumda, yasa bu tür çalışanları işe alma prosedürünü belirler ve her şeyden önce işverenin bir yabancı ile iş sözleşmesi imzalamasını gerektirir . Yabancı bir personel ile iş sözleşmesi Rusya Federasyonu yasalarını ihlal etmeden nasıl doğru yapılır? Yasaya göre, yabancı bir vatandaşın işvereni hem tüzel kişi hem de birey olabilir, bununla birlikte, işe alımlarda bir dizi nüansın dikkate alınması gerekir, ihlal durumunda, işverene önemli miktarda para cezası uygulanabilmektedir, mesela Moskova ve bölge için para cezası 1 milyon ruble ye kadar çıkabilmektedir. Yasaya göre, yabancı işverenlerle iş sözleşmesinin imzalanması hem işveren hem de çalışan için bir takım koşullar altında mümkündür. İşveren için: - bir yabancıyla yasaların öngördüğü durumlar hariç yalnızca patent; - veya çalışma izni; - verilen bölgede çaliştirmak üzere; - bir anlaşma imzalayabilir; - anlaşma sadece patentte belirtilen meslek için olmalıdır; - böyle bir sözleşmenin imzalanmasıda, feshide, İçişleri Bakanlığına bağlı göçmen ofisine en geç 3 gün içinde kaydedilmelidir. Yabancı personel için; - Kayıtlı sağlık sigortası poliçesi edinmek - Rusça dil sertifikası almak Anlaşma imzalanmadan önce, personelin niteliklerine bakılmaksızın uygun bir çalışma iznine yada patente sahip olması ve işverenin göçmen ofisi tarafından verilen yabancı personel çalıştırma iznine sahip olması gerekir, bu izin, yalnızca Rusya Federasyonu'na girişleri için vize gerektiren yabancıların işe alınması durumunda istenir. Bir yabancı ile iş sözleşmesi; ● yabancı çalışanın vatandaşlık bilgileri ● işe alınan yabancı çalışanın geçici veya kalıcı oturum bilgileri ● Vizeye ihtiyac var ise vize bilgileri ● uzmanlık veya nitelik hususlarını içermelidir Yabancı çalışanın patent veya çalışma izninin süresi dolmuşsa, iş sözleşmesi süresiz olarak akdedilse dahi yasal olarak fesholur. Önemli: Bir yabancı işe alırnırken, işveren anlaşmayı imzaladıktan sonraki üç gün içinde İçişleri Bakanlığına bağlı göçmen ofisine bildirmelidir, bildirim taahhütlü posta ile yapılabileceği gibi şahsen başvuru ilede yapılabilmektedir. Yabancı personel ile imzalanan sözleşme, süresinin dolması ile sona erebileceği gibi Rusya İş Kanunu'nda belirtilen diğer nedenlerden dolayıda fesih edilmesi mümkündür. Yasalara göre, yabancı bir çalışanı işe almak için belirlenmiş kuralları ihlal eden işverenler, faaliyetlerinin durdurulması da dahil olmak üzere çeşitli cezalara çarptırılabilmektedirler, RosCo ile iletişime geçerek, bir yabancı personel ile imzalayacağınız sözleşmenin tüm gereksinimlerinizi karşılayacağından ve sizi sürprizlerden koruyacağından emin olabilirsiniz. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Evlilik Yolu İle Oturum Vid Na Jitelstvo Alma
Evlilik yolu ile oturum izni yani Vid Na Jitelstvo nasıl alınır. Rusya'da oturma izni alan bir yabancının karşılaşacağı artılar ve eksiler nelerdir? Bugün videomuzda bunun hakkında konuşacağız. Oturma izni yani Vid Na Jitelstvo, sahibine sadece Rusya'da uzun süre yasal olarak yaşama fırsatı vermekle kalmayıp aynı zamanda kimliğini de belgelemektedir. Oturma izni sahibleri: - hareket özgürlüğü yani herhangi bir kısıtlama olmadan ülkeye istenen sıklıkta giriş – çıkıs yapılabilmektedir - herhangi bir kısıtlama olmaksızın Rusya Federasyonunun herhangi bir bölgesindeki herhangi bir alanda yasal olarak çalışılabilmektedir - hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz zorunlu sağlık sigortası yapılabilmektedir - ikamet edilen yere sürekli kayıt yapılabilmektedir böylece vizeli yabancıların ülkeye her gelişlerinde ikamet ettikleri adrese kayıt yenileme sorunu kalmamaktadır - Çocuk varsa, kayıtlı olunan bölgedeki eve yakın anaokul veya okula kayıt yapılabilmektedir - Rusya Federasyonunu ziyaret etmek isteyen akraba yada yakınlarına vize davetiyesi çıkartılabilmektedir Sınırlamalar ise şu şekildedir: - oylamalara katılınamamaktadır - kamu hizmetlerinde bulunulamamaktadır - Rus bayraklı donanma gemilerinde görev yapılamamakatadır - Sivil uçaklar kullanılamamaktadır - Rusya Federasyonu devlet güvenlik organlarında görev yapılamamaktadır Bununla birlikte, oturma iznine başvurmak için, başvuranın bir dizi ön ve zorunlu adımdan geçmesi gerekmektedir: - geçici oturma izni (RVP) edinmek; - yıllık kalifikasyonu sürdürmek yani Rusya'da en az bir yıl boyunca sürekli yaşamak. Bazı kişiler, ön aşamaları atlayarak oturma iznine hemen başvurma hakkına sahiptirler. Bunlar; - mülteciler; - Kısaca VKS dediğimiz 3 yıllık çalişma izni sahibi yüksek nitelikli uzmanlar - Anadili Rusça olanlar - Belarus vatandaşları - Yurttaşların yeniden yerleşimi programına uygun olanlar Kota nedir ve kimler kotaya ihtiyaç duymadan RVP'ye başvurabilir? Bir Rus vatandaşıyla evlenen bir yabancı kotasız bir RVP yani gecici oturum alabilir ve daha sonra oturma izni Vid Na Jitelstvo başvurusunda bulunabilir. Kotalar yıllık olarak Rusya Federasyonu hükümeti tarafından belirlenir, maksimum RVP sayısı her bir bölgede ayrica belirlenebilir. Örneğin Moskova için 2000 adet kota tahsis edilmiştir. Bir uzmana başvurun Sorunsuz geçici yada surekli oturma izni islemleri için tüm aşamalarına dikkat etmenizi öneririz. İdeal olan bu konuda kalifiye bir uzmandan yardım alınmasıdır. https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
Çalışma izinlerinin iptal edilmesi (2. kısım)
Burdan ulaşabileceğiniz bir önceki videmozun konusu olan çalışma izinlerinin iptal edilme nedenlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. BM Genel Kurulu tarafından 13 Aralık 1985 'te kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi'nin 4. maddesinde belirtildiği gibi yaşadığı ülkenin vatandaşı olmayan yabancılar yaşadıkları veya bulundukları devletin yasalarına uymak ve bu devletin gelenek ve göreneklerine saygı göstermekle yükümlüdürler bu bağlamda haklarında Rusya Federasyonu topraklarında veya yurtdışında bir suç işlemek için olağanüstü veya açık bir mahkumiyet kararı olan yabancilarin çalışma izinleri iptal edilebilmektedir. Önemli! Anayasa Mahkemesi'nin 19.03.2003 tarihli 3-P sayılı Kararnamesinde vurguladığı gibi, olağanüstü veya beklenmedik bir mahkumiyet, bir kişinin ve onun işlediği suçların artan bir sosyal tehlikeye sahip olduğunu değerlendirmenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bir göçmenin medeni durumu, barınma, çalışma ve Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşlığına sahip akrabaların varlığı, mahkeme kararlarının kişisel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği için koşulsuz olarak tanınmasını gerektirmemektedir. - Yabancıların göç mevzuatına uymasını teşvik etmek ve olası ihlallerin onune gecmek icin bir yıl içinde iki veya daha fazla kez işlenen idari cezalardan dolayi çalışma izinleri iptal edilebilmektedir fakat bu iptal kararlari mahkemeler tarafindan incelenerek yasaklar kaldirilabilmektedir. Mahkemeler bir karar verirken suçun niteliğini dikkate alırlar, örneğin Başkıristan Cumhuriyeti ve Rostov Bölge Mahkemeleri işlenen idari suclarin kamu güvenliğini bozmak, uyuşturucu kaçakçılığı, terörve benzeri suclar ile aynı kategoride olmadıgına ve çalısma izni iptal edilen yabanciların komşularıdan alınan olumlu tavsiyeler uzerine İçişleri Bakanlığı'nın geçici oturma iznini iptal etme kararlarının iptaline hükmetmiştir. - Rusya Federasyonu'nu dışındaki yabancı bir ülkede daimi ikamet etmek - Altı aydan fazla Rusya Federasyonu dışında kalmak - Uyuşturucu bağımlısı olunmadığına, HIV enfeksiyonu bulunmadığına veya başkaları için tehlike arz edebilecek bulaşıcı hastalıklardan birine sahip olmadığına dair bir saglik raporunun olmamasi. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı'nın 29 Haziran 2015 tarihli ve sayılı Kararında, yabancı vatandaşlar, vatansız kişiler, patenti çalisanlarin izinlerinin red veya iptal edilmesinine neden olabilecek bulaşıcı hastalıkların listesi açıklamıştır ve bu konuda Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından federal yürütme organı yetkilendirilmiştir. Önemli! HIV enfeksiyonu, cüzzam, sifiliz, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar için talep edilen testler son donem tum dunyayi etkileyen COVID-19 icinde talep edilmektedir, yabancıların özel bir tıp merkezinde bulaşıcı hastalıkların olmadığını gösteren bir rapor almis olmalari onlari çalışma izinlerinin iptal etmekten kurtarmamaktadir, raporlarin mutlaka yetkilendirilmis yerlerden alinmasi gerekmektedir. - 18 yaşında olmamak - Yasadısı madde ticaretinden dolayı Rusya Federasyonu'na girmesine ilgili makamlar tarafından izin verilmeyen yada ulkede ikamet etmesi istenmeyen yabancı vatandaşların izinleri iptal edilebilmektedir ki bu tarz sebeblerden dolayi iptal edilen izinler icin mahkemelerde genellikle yabanci alehinde karar vermektedir. - Ve son olarak İşverene yada İçişleri Bakanlığına bağli calisma iznini veren ilgili kurumlara sahte belgelerin verilmesi veya işverenin yabancı vatandaş hakkında yanlış bilgi vermesi https://rosco.com.tr/ enis.yildiz@rosco.su Cep +7(926)350-03-35 Ofis +7(499)444-00-00
HİZMET SİPARİŞİ VER "Mali denetim hizmetleri"
«ROSCO» şirketi
kuruluş
2004
Derecelendirme:
Рейтинг: А++1+++1+[%]
(2009 yılı genel toplamı itibariyle —
А++1+++1+[%])
Profesyonel
Sorumluluk
sigortası
Profesyonel kurumlarda üyelik:
SRO ‘Rus Auditorlar Birliği’
Vergi Danışmanları odası
(Sertifika №78)

NP «POO Ortaklığı»
(Rus Değerleme uzmanları derneği)
Şirket Reytingi:
Kalite Kontrol sertifikası
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
Ödül «Ulusal kaliteli marka» 2015
Moskova şehri
güvenilir şirketler
birliğine kabul
Partnerlik:
Şangay İşbirliği
Organizasyonu iş Klübü
ile çözüm ortaklağı
Sivil Toplum örgütleri
üyelikleri:
Moskova Sanayi
ve Ticaret Odası
(Sertifika №123-973 tarih 21.12.2009)