HUKUKİ ARABULUCULUK

Şirketlerin ticari faaliyetleri çeşitli zorluklarla doludur. Bunarın arasından er ya da geç karşı taraflarla anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.

Anlaşmazlığı tek başına sulh yoluyla çözmek mümkün olmadığı durumlarda, şirketler profesyonel uzmanlardan yardım almak ve mahkemeye başvurmak zorunda kalırlar.

İşadamları, tüzel kişiler ve resmi organlar arasındaki ticari konularla ilgili olan anlaşmazlklar Tahkim mahkemesinde çözülür.

Tahkim mahkemesinde başka konular arasında aşağıda belirtilen hukuki ilişkilerle ilgili olan davalar ele alınır:

  • Kaybedilen karın veya zararların tazminatı.
  • Karşı taraftan alacakların tahsili.
  • Mülkiyet haklarının yeniden tesis edilmesi.
  • Yapılan anlaşmaların geçerliliği, sözleşme feshi ile ilgili anlaşmazlıklar.
  • Şirket içi anlaşmazlıklar (kurumsal).
  • Vergi organları tarafından alınan kararların temyiz edilmesi.
  • Resmi organlar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin geçersiz sayılması.

Hukuki arabuluculuk, müşterinin problemini en düşük finansal kayıplarla en kısa bir süre içerisinde çözülmesine yönelik olan sırayla gerçekleştirilen bir kaç aşamadan oluşur.

  • - Onun için ilk etapta karşı tarafla görüşme yapılır ve anlaşmazlık mahkeme dışı yollarla çözülmeye çalışılır. Anlaşmazlığın taraflarından her biri sulh anlaşmasının ve iş ilişkilerinin korunmasının avantajları konusunda bilgilendirilir. Ayrıca taraflara bazı durumlarda ödün vermek, alacakları yeniden yapılandırmak veya süreyi uzatmak neden daha iyidir gibi konular da anlatılır.
  • - «RosСo» tarafından sunulan hukuki hizmetler, arabuluculuk hizmeti kapsamında hak talebi çalışmaları da kapsar: borçlu adına hak talebinin hazırlanması ve iletilmesi, taleplerin yerine getirilmesinin takibi.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler bir bütün olarak sunulur: mahkeme öncesi çalışmalar, kanıtların hazırlanması, organlar nezdinde temsilen hareket edilmesi.

Her aşamanın ücreti, davanın özelliklerine bağlı olarak hesaplanacaktır.

İşe alım #rosco
RosCo Hukuk, Muhasebe, Mali Denetim
İşe alım #rosco
İş yapıyorsunuz ve başarının anahtarının kalifiye ve motive olmuş personel olduğunu anlıyorsunuz. Ancak bu tür uzmanları ...
İkamet iznine ilişkin bildirim nasıl yapılır
Rusya'da yasal ikamet, Rusya Federasyonu'ndan serbest çıkış ve Rusya Federasyonu'na giriş için yabancılara oturma izni ...
Dava süreci. Örnekler ve zaman çizelgeleri
Rusya'da iki tür mahkeme bulunmaktadır. Tahkim mahkemeleri tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözerken, genel ...